Kuorma-autot

Miten teknologiaa käytetään kuorma-auto-onnettomuuksien vähentämiseen?

Anna Wrige Berling
2023-08-29
Teknologia ja innovaatiot Turvallisuus
Author
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks

Niin kauan kuin liikenneonnettomuuksia sattuu, Volvo Trucks etsii tapoja parantaa liikenneturvallisuutta saavuttaakseen visionsa nollasta onnettomuudesta. Tutkimuksen ja huipputeknologian avulla pyritään estämään liikenneonnettomuudet ennen niiden tapahtumista.

Nykypäivän kuorma-autot on yleensä varustettu kehittyneillä tekniikoilla, joita ovat esimerkiksi anturit, tutkat, kamerat ja tietojenkäsittelyominaisuudet. Niiden avulla on pystytty kehittämään edistyneitä turvajärjestelmiä, jotka on suunniteltu estämään onnettomuudet ennen niiden tapahtumista. Monista tällaisista ​​järjestelmistä on tullut (tai tulee pian) lakisääteisiä vaatimuksia: edistystä kuitenkin tapahtuu edelleen, ja monet Volvo Trucksin tarjoamista ratkaisuista ylittävät nämä vaatimukset.

 

Tekevätkö aktiiviset turvallisuusjärjestelmät teistä turvallisempia?
 

Insurance Institute for Highway Safetyn Yhdysvalloissa tekemä tutkimus osoitti, että etutörmäysvaroitin ja automaattiset hätäjarrujärjestelmät vähentävät peräänajoja yli 40 prosenttia.


Volvo Trucksin liikenne- ja tuoteturvallisuuspäällikkö Anna Wrige Berling on työskennellyt laajasti onnettomuustutkimuksen parissa useiden vuosien ajan. Hän on vakuuttunut siitä, että aktiivisilla turvallisuusjärjestelmillä on vaikutusta. "Esimerkiksi kuorma-autojen kaatuminen kaarteissa liian suuren nopeuden vuoksi oli ennen todella yleistä. Sen jälkeen, kun ESC-ajonvakautusjärjestelmistä tuli lakisääteinen vaatimus EU:ssa vuonna 2015, nämä onnettomuudet ovat kuitenkin vähentyneet merkittävästi."

Tärkeintä on tunnistaa yleisimmät onnettomuudet, ymmärtää niiden perimmäiset syyt ja löytää tapoja, joilla eri tekniikoita voidaan käyttää niiden ehkäisyyn. Esimerkki tavallisesta kuorma-auton ja pyöräilijän välisestä onnettomuudesta on tilanne, jossa kuorma-auto kääntyy matkustajan puolelle päin. Tutkimusten mukaan useimmiten syynä on huono näkyvyys ohjaamosta, joten ilmeisenä ratkaisuna on löytää keinoja tällä alueella olevien pyöräilijöiden havaitsemiseksi. Tällaisia keinoja ovat kamera apukuljettajan puolella ja sivutörmäyksen esto. Jos kaikki yleisimmät onnettomuustyypit pystytään estämään, voidaan pelastaa lukemattomia ihmishenkiä.

On tietysti hyvä puuttua riskitilanteisiin ennen onnettomuuden sattumista, ja tiedoista voi olla siinä todella paljon hyötyä.

Kuinka tiedot ja digitalisaatio voivat edistää kuorma-autojen turvallisuutta?

Teknologian kehitys helpottaa myös riskikäyttäytymisen tunnistamista ja edistää turvallisempaa ajotapaa, sillä tiedot voivat kertoa paljon kuljettajan toimintatavoista tai ajo-olosuhteista. Usein tapahtuvat voimakkaat jarrutukset ja kiihdytykset voivat esimerkiksi viitata siihen, että kuljettajalla joko on aggressiivinen ajotyyli tai hän joutuu usein stressaaviin tilanteisiin. Jos heidän aktiiviset turvallisuusjärjestelmänsä aktivoituvat usein – pelkät varoituksetkin – se viittaa myös siihen, että kuljettajan onnettomuusriski on suurempi.

 

Volvo Trucksin turvallisuuspalvelu, joka on saatavana Volvo Connectin kautta, kerää ja käyttää tällaisia ​​tietoja luodakseen kuvan ajokäyttäytymisestä. Palvelun tuottamien raporttien avulla on mahdollista tunnistaa kehittämiskohteita ja ryhtyä toimiin, kuten kuljettajakoulutukseen, onnettomuusriskin vähentämiseksi tulevaisuudessa. Jos kuljettaja esimerkiksi jarruttaa usein rajusti, häntä voidaan kouluttaa ennakoimaan paremmin ajon aikana. Tämä auttaa tekemään hänen ajamisestaan yleisesti ottaen turvallisempaa. Jos aktiivinen turvallisuusjärjestelmä aktivoituu usein tietyssä risteyksessä, yritys voi etsiä tapoja toimia siinä paremmin tai jopa tehdä yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja suunnittelijoiden kanssa muuttaakseen risteyksen turvallisemmaksi.

 

"Joskus kuljettajat joutuvat vaarallisiin tilanteisiin tie- ja liikenneolosuhteiden vuoksi, ja joskus he voivat jopa olla tietämättömiä vaarallisista ajotavoistaan", sanoo Johan Rundberg, Service Owner, kalusto ja kuljetus, Volvo Trucks. "Oli miten oli, nämä tilanteet täytyy kuitenkin tunnistaa, jotta niiden perimmäiset syyt voidaan selvittää. On tietysti hyvä puuttua näihin riskitilanteisiin ennen onnettomuuden sattumista, ja tiedoista voi olla siinä todella paljon hyötyä."

 

Miksi kuljettajat ovat aina avainasemassa liikenneturvallisuuden kannalta?

Liikenneturvallisuuden kannalta tärkein tekijä on kuljettaja, jonka on aina oltava tarkkaavainen ja reagoitava nopeasti. Kaikkein taitavimmat ja kokeneimmatkin kuljettajat ovat kuitenkin inhimillisiä ja erehtyväisiä, ja heihin vaikuttavat usein olosuhteet, jotka eivät ole heidän hallinnassaan. Aktiivisten turvallisuusjärjestelmien tarkoituksena on tukea kuljettajia ja täydentää heidän taitojaan. Loppujen lopuksi yksi ennakkovaroitus tai ylimääräinen sekunti reagointia varten voi helposti erottaa läheltä piti -tilanteen ja kuolemaan johtaneen onnettomuuden toisistaan.

Haluatko tietää lisää tavallisten onnettomuuksien riskin vähentämisestä aktiivisilla turvallisuusjärjestelmillä? Lataa oppaamme, joka kattaa seuraavat asiat:

●      Kahdeksan yleistä liikenneonnettomuutta ja niiden syyt.

●      Volvo Trucksin ensisijaiset aktiiviset turvallisuusjärjestelmät, jotka voivat auttaa ehkäisemään onnettomuuksia.

●      Toissijaiset kuljettajaa tukevat järjestelmät, jotka voivat auttaa ajamaan turvallisemmin.

Related Insights