Kuorma-autot

Tärkeimmät tiedot EU:n uudistetuista kuorma-autojen turvallisuusmääräyksistä

Anna Wrige Berling
2022-05-23
4,5 min
Turvallisuus
Author
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks

Heinäkuusta 2024 alkaen* kaikkien EU:ssa myytävien kuorma-autojen on oltava uudistetun yleisen turvallisuusasetuksen (GSR) mukaisia. Asetus edellyttää pakollisten edistyneiden turvallisuusominaisuuksien käyttöä. Mitä nämä ominaisuudet ovat ja miten ne vaikuttaa kuljetustoimintaan?


GSR-asetus uudistettiin vuonna 2019 sellaisten autoturvallisuuden uusien innovaatioiden seurauksena, jotka voivat auttaa pienentämään inhimillisestä erehdyksestä johtuvaa onnettomuusriskiä. Uudistaminen koskee kuljettajaa tukevien aktiivisten turvajärjestelmien muuttumista pakollisiksi uusissa kuorma-autoissa heinäkuusta 2024 alkaen.
 

Tavoitteena on auttaa saavuttamaan EU:n pitkän aikavälin Vision Zero -tavoite, jonka mukaan kuolemantapausten ja vakavien vammojen määrä on Euroopan teillä nolla vuoteen 2050 mennessä.
 

Aktiiviset turvallisuusominaisuudet keskittyvät pääasiassa pitämään kuljettajat tarkkaavaisina ja virkeinä. Jotkin ominaisuudet on jo otettu monissa kuorma-autoissa jossain muodossa käyttöön.

 

Mitkä yleisen turvallisuusasetuksen määräykset koskevat raskaita kuorma-autoja?

Pakollisia aktiivisia turvallisuusominaisuuksia on yhteensä 11. Niistä kahdeksan tulee pakollisiksi uusissa kuorma-autoissa heinäkuusta 2024 alkaen, ja loput vuosina 2026 ja 2029. Kyse on seuraavista ominaisuuksista:


1. Hätäjarrutuksen merkkivalo:
 vilkkuva jarruvalo (tai vastaava), joka ilmaisee kuorma-auton takana oleville muille tienkäyttäjille, että kuorma-auto hidastaa vauhtia nopeasti tai jarruttaa voimakkaasti.  

2. Peruutusavustin:
 kuljettaja saa teknologian, kuten kameran tai anturien, avulla käsityksen kuorma-auton takana olevista esineistä ja henkilöistä.

3. Rengaspaineen seurantajärjestelmä:
 tämä järjestelmä seuraa rengaspainetta ja ilmoittaa kuljettajalle rengaspaineen häviöstä reaaliaikaisesti.

4. Älykäs nopeusavustin: 
tämä järjestelmä aktiivisesti nopeutta ja ilmoittaa kuljettajalle nopeusrajoituksen ylityksestä sekä kannustaa näin kuljettajaa laskemaan nopeutta.

5. Sokean alueen tietojärjestelmä:
 tämä järjestelmä varoittaa kuljettajaa vieressä ajavista tai risteyksen edessä ylittävistä pyöräilijöistä.

6. Liikkeellelähdön tietojärjestelmä:
 tämä järjestelmä varoittaa kuljettajaa suojattomista tienkäyttäjistä ajoneuvon edessä ennen liikkeellelähtöä tai hitaasti ajettaessa.

7. Alkolukon helpompi asennus:
 sääntömuutos edellyttää, että ajoneuvoissa käytetään alkolukkoja (alkometrejä) varten standardiliittymää.

8. Väsymyksen ja tarkkaavaisuuden seuranta:
 kuljettajan vireystilaa arvioivat turvallisuusjärjestelmät seuraavat esimerkiksi ajoaikaa ja kehottavat kuljettajaa pitämään tarvittaessa tauon.

9. Tarkkaamattomuuden tunnistaminen ja estäminen:
 Tarkkaamattomuuden varoitusjärjestelmä havaitsee, keskittyykö kuljettaja ajotilanteeseen, ja varoittaa kuljettaa tarvittaessa. Tarkoitus ottaa myöhemmässä vaiheessa vuonna 2026.

10. Parannettu suora näkyvyys kuljettajan paikalta:
 Erityisvaatimukset suoran näkyvyyden (se mitä kuljettaja näkee suoraan ajoneuvon ikkunoista) parantamisesta ja sokean alueen poistamisesta. Uusien standardien tarkoituksena on antaa kuljettajille mahdollisuus nähdä pyöräilijät ja jalankulkijat entistä nopeammin ja helpommin. Tarkoitus ottaa käyttöön myöhemmässä vaiheessa vuonna 2029.

11. Tapahtuman (onnettomuuden) tietojen tallennin:
 Musta laatikko -tyyppinen onnettomuustietotallennin. Tarkoitus ottaa käyttöön myöhemmässä vaiheessa vuonna 2029.

 

Miksi yleinen turvallisuusasetus on tärkeä?

Asetus pelastaa ihmishenkiä. EU:n arvion mukaan uusi asetus estää vähintään 25 000 liikennekuolemaa vuoteen 2038 mennessä.


Yksi tärkeistä tavoitteista on vähentää kuorma-autojen ja suojattomien tienkäyttäjien välisiä onnettomuuksia. Kuorma-autoja koskevista ehdotuksista kolme, liikkeellelähdön ja sokean alueen tietojärjestelmät sekä uusi suoran näkyvyyden standardi, on tarkoitettu suojaamaan kyseisiä tienkäyttäjiä.


Vuodesta 2025 alkaen asteittain käyttöön otettavat suoraa näkyvyyttä koskevat standardit (edellä oleva kohta 10) sisältävät erityisvaatimuksia, jotka koskevat kuljettajien näkyvyyden parantamista ohjaamosta. Kun kuljettajan suora näkyvyys ulos paranee, kuljettajan reaktioaika lyhenee ja onnettomuusluvut vähenevät. Uusi suoraa näkyvyyttä koskeva standardi on saanut vaikutteita Lontoossa käyttöön otetusta järjestelmästä, jossa kuorma-autot jaetaan eri luokkiin ohjaamon suoran näkyvyyden perusteella. Siellä vain määritetyn standardin mukaiset kuorma-autot saavat ajaa kaupunkiin.

 

Kuljettajan ja kuorma-auton turvallisuus tulevaisuudessa

GSR-asetus on osa laajempaa pyrkimystä parantaa liikenneturvallisuutta, mikä sisältää kasvavien kaupunkien riskien paremman kartoituksen ja uudistetut tieinfrastruktuurin säännöt etenkin kaikkein suojattomimpien tienkäyttäjien eli jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osalta.

 

Vastaavia turvallisuusmääräyksiä toteutetaan todennäköisesti myös muissa maissa tulevina vuosina. EU:n ulkopuolista maista Norja, Sveitsi, Turkki, Iso-Britannia ja Israel ovat jo päättäneet noudattaa uutta GSR-asetusta.
 

– Tulevaisuudessa on odotettavissa entistä aktiivisemman turvateknologian käyttö kuorma-auton kuljettajien tukena sekä entistä turvallisempi kaupunkien tieinfrastruktuuri. Myöhemmin tulevaisuudessa kuorma-autoihin tulee lisää älykkäitä ja aktiivisia turvallisuusominaisuuksia, jotka puuttuvat ajamiseen eivätkä vain anna ilmoituksia. Jatkossakin näiden ominaisuuksien ja hyvin koulutetun kuljettajan välille on silti löydettävä tasapaino. Vaikka aktiiviset turvallisuusjärjestelmät kuljettajan tukena ja inhimillisten virheiden vaikutusten lieventäjinä ovat välttämättömiä, kuljettaja on silti kuorma-auton tärkein turvallisuusjärjestelmä, sanoo Volvo Trucksin liikenne- ja tuoteturvallisuuspäällikkö Anna Wrige Berling.
 

*Uusissa kuorma-autotyypeissä heinäkuusta 2022 ja uusissa kuorma-autorekisteröinneissä heinäkuusta 2024 alkaen.

Lisätietoja EU:n uudistetusta yleisestä turvallisuusasetuksesta

Asiaan liittyviä artikkeleja

Latest Press Release

Latest Press Release