Kuorma-autot

Miten EU:n yleinen turvallisuusasetus muuttaa kuorma-autoja?

| 5 min
Kuorma-autot tulevat sisältämään uusia aktiivisia turvallisuustoimintoja, jotka kuuluvat uuteen ajoneuvoturvallisuutta parantavan lainsäädäntöehdotuksen piiriin. Se on osa EU:n tavoitetta puolittaa liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä vuoteen 2030 mennessä. Miten kuorma-autot sitten muuttuvat? EU:n toimielinten toukokuussa tekemän alustavan sopimuksen mukaan uusiin ajoneuvoihin on määrä sisällyttää erilaisia aktiivisia turvallisuustoimintoja vuodesta 2022 alkaen Euroopan alueella. Ehdotuksen mukaan kuorma-autojen tulee sisältää yli kymmenen turvallisuustoimintoa, mukaan lukien kuljettajan tarkkaamattomuuden tunnistus- ja varoitusjärjestelmä (jonka tarkoituksena on lopettaa älypuhelimen käyttö ajon aikana), onnettomuustietotallentimet eli ns. mustat laatikot ja älykäs nopeusavustin, joka ilmoittaa nopeusrajoituksen ylityksestä. Vaikka toimintojen tarkat tekniset yksityiskohdat ovat vielä kehitteillä, tiedämme, että näistä toiminnoista osa on jo jossain muodossa käytössä monissa kuorma-autoissa. Toisia toimintoja on kehitettävä edelleen tai mukautettava vastaamaan EU:n uusia vaatimuksia. Joka tapauksessa EU:n alueella on odotettavissa, että uusissa ajoneuvoissa otetaan käyttöön useita uusia turvaominaisuuksia vuosina 2022–2028.
Anna Wrige Berling

Kuorma-autojen ja suojattomien tienkäyttäjien välisten onnettomuuksien vähentäminen

Miksi muutoksia tehdään? Yleisenä tavoitteena on pelastaa ihmishenkiä. EU arvioi, että uusien ajoneuvomääräysten avulla ehkäistään yli 25 000 liikennekuolemaa ja vähintään 140 000 vakavaa loukkaantumista vuoteen 2038 mennessä.
 

Yksi keskeisistä tavoitteista on vähentää kuorma-autojen ja suojattomien tienkäyttäjien, kuten pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden, välisiä onnettomuuksia. Kuorma-autoille ehdotettujen uusien aktiivisten toimintojen – kuorma-autojen suojattomien tienkäyttäjien tunnistus- ja varoitusjärjestelmän ja kuljettajan suoraa näkyvyyttä koskevan standardin – tarkoituksena on suojattomien tienkäyttäjien suojelu.
 

Vuodesta 2025 alkaen asteittain käyttöön otettavat suoraa näkyvyyttä koskevat standardit sisältävät erityisvaatimuksia, jotka koskevat kuljettajien näkyvyyden parantamista ohjaamosta ja kuolleiden kulmien poistamista. Kun kuljettajan suora näkyvyys ulos paranee, kuljettajan reaktioaika lyhenee ja onnettomuusluvut vähenevät. Uusi suoraa näkyvyyttä koskeva standardi on saanut vaikutteita Lontoossa käyttöön otetusta järjestelmästä, jossa kuorma-autot jaetaan eri luokkiin ohjaamon suoran näkyvyyden perusteella. Vain tietyt vaatimukset täyttävillä kuorma-autoilla on lupa ajaa Suur-Lontoon alueella.
 

Vähenevätkö liikennekuolemat nollaan?

Pitkän tähtäimen tavoitteena on saavuttaa EU:n Vision Zero -tavoite, jossa kuolemantapausten ja vakavien vammojen määrä Euroopan alueen tieliikenteessä on nolla vuoteen 2050 mennessä.
 

Toimiiko malli? Yksittäisten onnettomuuksien eliminoiminen on erittäin vaikeaa, mutta Volvo Trucks on omaksunut Vision Zero -tavoitteen oman toimintansa perustaksi. Periaatteenamme on, että kaikki onnettomuudet ovat vältettävissä. Tiedämme, että inhimilliset virheet aiheuttavat 90 prosenttia onnettomuuksista. Tästä syystä aktiiviset turvallisuusjärjestelmät, jotka auttavat kuljettajia vähentämään inhimillisistä virheistä johtuvia onnettomuuksia määrää, ovat avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa.
 

Kuljettajat: tärkein turvallisuustekijä

Riippumatta lopullisista EU-vaatimuksista on tärkeää ymmärtää, että tärkein turvallisuustekijä on itse kuljettaja. Vaikka aktiiviset turvallisuustoiminnot ovat välttämättömiä, ne eivät poista koulutetun ja tarkkaavaisen kuljettajan keskeistä merkitystä onnettomuuksien ehkäisemisessä.
 

Olen laatinut lyhyen EU-lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanon syistä koskevan oppaan. Sen tarkoituksena on auttaa sinua valmistautumaan uuteen EU:n yleiseen turvallisuusasetukseen. joka sisältää yli kymmenen pakollista uutta aktiivista turvallisuustoimintoa. Kuvitetun oppaan avulla:

  • Saat yleiskatsauksen uusista pakollisista aktiivisista turvallisuustoiminnoista – mukaan lukien kuljettajan tarkkaamattomuuden tunnistus- ja varoitusjärjestelmä, onnettomuustietotallentimet eli ns. mustat laatikot ja älykäs nopeusavustin – jotka on määrä sisällyttää uusiin kuorma-autoihin EU:n alueella.
  • Näet pääpiirteittäin tärkeimmät huomioon otettavat päivämäärät, jotta voit suunnitella ja valmistella liiketoimintaasi.
  • Ymmärrät paremmin lainsäädännön perusteita ja odotettuja vaikutuksia liikenneturvallisuuteen.

Anna Wrige Berling

Anna Wrige Berling works as Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks.

Voimmeko kertoa sinulle lisää Volvo kuorma-autoista ja palveluista?

Asiaan liittyviä artikkeleja