Kuorma-autot

Tomas Thuresson
2024-01-23
Teknologia ja innovaatiot Polttoainetehokkuus Turvallisuus Kuljettajien maailma
Author
Tomas Thuresson
Commercialization Manager New Offer

Miksi EU sallii pidemmät kuorma-autojen ohjaamot – ja miksi se on tärkeää yrityksellesi

Entistä parempi polttoainetalous, aerodynamiikka ja kuljettajan ajomukavuus. Nämä olivat tärkeimmät syyt, joiden vuoksi pidemmät kuorma-autojen ohjaamot sallittiin Euroopan teillä. Asetukset ovat EU:n ilmastotavoitteiden mukaisia, ja niillä voi olla merkittäviä vaikutuksia kuljetusyrityksille.

 

Kuorma-autojen mallit ovat Euroopassa pysyneet suurelta osin muuttumattomina vuosikymmeniä, ja niissä on kuorman pituuden maksimoinnin vuoksi lyhyen nokan sisältävä ohjaamo. Nämä lyhyen nokan sisältävät ohjaamot, joita usein kutsutaan nokattomiksi (COE) malleiksi, ovat markkinoiden yleisin malli pääasiassa siksi, että EU:n lainsäädäntö määrää ajoneuvon enimmäispituuden, perävaunun ja vetoauton mukaan lukien. Toisaalta Yhdysvalloissa pituusrajoitukset koskevat vain perävaunua, mistä syystä pitkän nokkaosan sisältävät ohjaamot hallitsevat Yhdysvaltojen teillä.

 

Vuonna 2020 voimaan tulleet EU-lainsäädännön muutokset sallivat nyt kuitenkin hieman pidemmän nokkaosan sisältävät kuorma-autot myös Euroopassa. Tämä mahdollistaa suunnittelumuutokset, jotka voivat tehdä kuorma-autoista aerodynaamisempia, turvallisempia ja mukavampia.

 

”Olemme tyytyväisiä tähän lainsäädäntöön, koska se antaa meille mahdollisuuden parantaa entisestään ohjaamojen energiatehokkuutta suunnittelun avulla. Tämä hyödyttää sekä asiakkaitamme että ympäristöä”, sanoo Tomas Thuresson, uuden tarjonnan kaupallistamispäällikkö Volvo Trucksilla.

Miten ympäristö ja kuljetusala hyötyvät muutoksesta

Uuden lainsäädännön mukaan kuorma-autojen valmistajat voivat laajentaa kuorma-autojen ohjaamoja kuormatilasta tinkimättä*. Aerodynamiikkaa parantavien mallien ennustetaan vähentävän polttoaineen käyttöä, mikä hyödyttää sekä ympäristöä että alentaa kuljetusalan käyttökustannuksia. Pienempi polttoaineenkulutus tarkoittaa pienempiä CO2-päästöjä. Niinpä asetus tukee myös EU:n ilmastotavoitteita.

 

Tri Phil Martin, Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivan voittoa tavoittelemattoman TRL-konsulttiyrityksen liikenneturvallisuusjohtaja, on ollut vahvasti mukana tutkimuksessa, joka johti eurooppalaisen lainsäädännön muutoksiin:

 

”Uusien asetusten tarve johtui alun perin kuorma-autojen aerodynamiikan parantamisen tarpeesta ja EU:n hiilidioksidipäästöjen vähentämisohjelmasta. Oli kuitenkin myös tärkeää varmistaa, että näiden ohjaamon pituutta koskevien poikkeusten käyttöön ottaminen ei aiheuta enempää haittaa haavoittuvaisille tienkäyttäjille, kuten jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Itse asiassa siitä tuli mahdollisuus parantaa kuorma-autojen turvallisuutta näiden haavoittuvaisten tienkäyttäjien hyväksi”, hän sanoo.

Uusi lainsäädäntö mahdollistaa suunnittelumuutokset, jotka voivat tehdä kuorma-autoista aerodynaamisempia, turvallisempia ja mukavampia.

Miksi pidemmät ohjaamot ovat parantaneet näkyvyyttä

Vaikka kaikki alkoi paremman aerodynamiikan tarpeesta, uusi ohjaamo tarjoaa myös paremman näkyvyyden. Pidemmän ohjaamon nokan ansiosta kuljettaja näkee helpommin jalankulkijat, kun he liikkuvat kuorma-auton edestä, koska ohjaamon mallin vuoksi jalankulkijat ovat hieman kauempana kuorma-autosta.

 

Miten uusi ohjaamomalli vaikuttaa kuljettajiin?

Lisäksi lainsäädäntö voi joissain tapauksissa parantaa kuljettajan mukavuutta, ja siten kuljetusalan yrityksillä voi olla mahdollisuus valita tilavampi pohjaratkaisu. Tämä voi parantaa työoloja ja edistää kuorma-autonkuljettajien työtyytyväisyyttä.

 

”Kaiken kaikkiaan sanoisin, että liikenteenharjoittajilla on suunnittelun muutosten myötä paljon mahdollisuuksia saada enemmän arvostusta sekä asiakkailtaan että työntekijöiltään. Kun liikenteenharjoittajat ottavat käyttöön näillä parannetuilla ohjaamoilla varustettuja kuorma-autoja, ne voivat tarjota turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ajoneuvoja sekä parempia työoloja. Myös käyttökustannukset todennäköisesti laskevat pienemmän polttoaineenkulutuksen ansiosta, erityisesti kaukoliikenteessä, ja mahdollisesti myös vakuutusmaksut laskevat tapaturmien määrän vähenemisen myötä”, tohtori Phil Martin kertoo. 

SALLITTUJA PAINOJA JA MITTOJA KOSKEVA DIREKTIIVI

EU:n raskaita ajoneuvoja koskevista yhteisistä säännöistä määrätään neuvoston direktiivissä 96/53/EY, joka tunnetaan sallittuja painoja ja mittoja koskevana direktiivinä. Direktiiviä muutettiin myöhemmin  direktiivillä (EU) 2015/719FIpäätöksellä (EU) 2019/984 FI ja asetuksella (EU) 2019/1242FI. Muutosten myötä ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät voivat ylittää määritellyt enimmäispituudet ”edellyttäen, että niiden ohjaamot parantavat aerodynaamista suorituskykyä, energiatehokkuutta ja turvallisuutta”. 

TAPAHTUMIEN AIKAJANA

1985: EU ottaa käyttöön ensimmäisen hyötyajoneuvojen sallittuja painoja ja mittoja koskevan direktiivin, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa sääntöjä eri jäsenvaltioissa.
1996: EU hyväksyy direktiivin, jossa vahvistetaan tiettyjen hyötyajoneuvojen enimmäismitat.
2015: EU ottaa käyttöön kansainvälisessä kuljetuksissa käytettävien kuorma-autojen sallittuja painoja ja mittoja koskevan direktiivin, jonka tavoitteena on edelleen yhdenmukaistaa sääntöjä ja varmistaa yhdenvertaiset olosuhteet kaikissa jäsenmaissa.
2020: EU panee täytäntöön uuden lainsäädännön, joka mahdollistaa kuorma-autojen ohjaamojen laajentamisen ja joka koskee erityisesti polttoainetalouden tehokkuutta, kuljettajan mukavuutta ja turvallisuutta.

Lue täältä lisää tulevasta lainsäädännöstä, joka vaikuttaa kuljetusalan yrityksiin:

EU:n uudistettu yleinen turvallisuusasetus (GSR). Voit myös lukea lisää aerodynamiikan merkitys ja sen vaikutuksista polttoaineenkulutukseen. Jos olet kiinnostunut tilavista ohjaamovaihtoehdoista, katso tämä video.

 

 

* Lainsäädäntö ei sisällä tarkkaa pituusrajoitusta, vaan sen sijaan siinä viitataan lakitekstissä hahmoteltuun kolmiulotteiseen mittapiirustukseen eli kolmiulotteiseen ohjaamon pohjakuvaan. 

Voimmeko kertoa sinulle lisää Volvo kuorma-autoista ja palveluista?