Kuorma-autot

Usein kysyttyjä kysymyksiä sähkökuorma-autoista 

 

Sähköajoneuvot ovat alue, johon liittyy edelleen useita kysymyksiä. Ne koskevat muun muassa ympäristövaikutuksia, latausta ja toimintasädettä. Alla on usein esitettyjä kysymyksiä ja vastauksemme niihin jaoteltuina kolmeen luokkaan.

 

Yhteiskunta / kestävä kehitys

Tuotteet ja palvelut

Liiketoiminta    

Yhteiskunta / kestävä kehitys

Sähköisellä liikenteellä tarkoitetaan ajoneuvoja – henkilöautoja, linja-autoja, junia ja kuorma-autoja – jotka ovat kokonaan tai osittain sähkötoimisia, voivat varastoida energiaa ja ottavat tavallisesti virtaa sähköverkosta. Tavallisin sähköisellä voimansiirtolinjalla varustettu auto on akkukäyttöön perustuva auto (BEV), mutta liikenteessä on myös vedyllä toimivia sähköajoneuvoja eli polttokennoautoja (FCEV-autoja). Sähköisen liikenteen käsite sisältää myös latausinfrastruktuurin ja esimerkiksi toimintasäteen hallintaan ja reittiensuunnitteluun liittyvät tukipalvelut.

Monilla yrityksillä on Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia kunnianhimoisia CO2-tavoitteita, ja sähkökuorma-autot ovat yksi keino saavuttaa niitä. Myös tiukemmat hiilidioksidipäästömääräykset vievät teknologiaa eteenpäin, samoin halu parantaa ilmanlaatua ja vähentää melua – erityisesti suurilla kaupunkialueilla. Kuljetusten tehokkuuden paraneminen on niin ikään tärkeä muutosta edistävä asia. Sähkökuorma-autoilla kuljetuksia voi ajaa yöaikaan ja ruuhka-aikojen ulkopuolella, ja niillä voi myös ajaa paikkoihin, joihin dieselautoilla ei pääse, kuten rakennusten sisätiloihin.

Akkukäyttöinen sähköajoneuvo (BEV) käyttää akkuihin varastoitua energiaa, jota ladataan sähköverkosta. Polttokennoteknologiaa käyttävän sähköajoneuvon käyttövoimana on vety, joka muunnetaan sähköksi ajon aikana.

Sähkökuorma-auton ympäristövaikutukset ovat erittäin pienet silloin, kun kuorma-auto on käytössä. Tuotannonaikaiset ympäristövaikutukset ovat kuitenkin hieman suuremmat. Koska kuorma-autojen käyttöaste kuitenkin on korkea, ero kompensoituu käytössä nopeasti. Sähkökäyttöisten voimansiirtolinjojen energiatehokkuus on parhaimmillaan ja ympäristövaikutukset pienimmillään silloin, kun niissä käytetään uusiutuvaa sähköä. 

Sähköajoneuvo ei tuota lainkaan pakokaasupäästöjä, ja myös melutaso on huomattavasti polttomoottoriautoa pienempi. Tuotannossa päästöjä kuitenkin syntyy, ja ajon aikana niitä syntyy esimerkiksi renkaiden, jarrujen ja teiden kulumisen seurauksena.

Tähän voi vastata vain tarkastelemalla ajoneuvon koko elinkaarta raaka-aineista tuotantoon ja käyttöön saakka. Sähkökuorma-auton tuotannossa hiilidioksidipäästöt ovat suuremmat, mutta käytössä yleensä huomattavasti pienemmät. Paikallisten energialähteiden – esimerkiksi kivihiilen ja vastaavasti tuulivoiman tai aurinkoenergian – saatavuus vaikuttaa kuitenkin merkittävästi ajoneuvon ilmastovaikutuksiin. Katso lisätietoja ja tarkat laskelmat Volvo Trucksin ekologisen jalanjäljen laskurista.

Kyllä. Noin 90 % perinteisen dieselkuorma-auton elinkaaren ympäristövaikutuksista tulee käytöstä. Uusiutuvaa energiaa käyttävillä kuorma-autoilla käytönaikainen vaikutus on kuitenkin huomattavasti pienempi. Volvo pyrkii huolehtimaan siitä, että raaka-aineet louhitaan vastuullisesti ja akut valmistetaan mahdollisimman pienin ilmastovaikutuksin. Katso lisätietoja ja tarkat laskelmat Volvo Trucksin ekologisen jalanjäljen laskurista.

Edellytämme kaikilta toimittajilta sekä heidän toimittajiltaan ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja yritysetiikkaan liittyvien arvojemme noudattamista. 

Litiumioniakut sisältävät tiettyjä niukasti saatavissa olevia materiaaleja, kuten raskasmetalleja ja harvinaisia maametalleja. Osa litiumioniakuissa ja muissa sähköisen liikenteen komponenteissa käytettävistä niukasti saatavilla olevista materiaaleista on toisinaan peräisin lähteistä, joille koituu suoraa tai epäsuoraa hyötyä niiden alkuperäalueilla toimivista aseellisista ryhmittymistä. Näitä materiaaleja kutsutaan usein konfliktimineraaleiksi. Volvo Trucks valvoo koko tuotantoketjua, jota kaikki kuorma-autojen akuissa käytettävä tantaali, volframi, telluuri, kulta ja koboltti ovat peräisin muualta kuin konfliktialueilta.

Elinkaarensa loppuun ehtineitä akkuja ei vielä ole kovin paljon, mutta sähkökuorma-autojen tuotantomäärien kasvaessa myös materiaalivirtojen kierrätys- ja uudelleenkäyttötarve kasvaa. Volvo Trucks valmistautuu tähän tekemällä yhteistyötä jätehuollon urakoitsijoiden ja muiden toimijoiden kanssa, jotta sähköakkujen kierrätyssuhde saadaan maksimoitua. Tutkimme myös vanhojen akkujen uusiokäyttömahdollisuuksia. Tavoitteena on pidentää niiden hyödyllistä käyttöikää muissa käyttötehtävissä, esimerkiksi rakennusten energian varastoinnissa.B14

Tarkastelemme holistisesti koko elinkaarta sekä toimitusketjua, mukaan lukien toimittajia, materiaaleja, logistiikkaa, valmistusta ja kierrätystä. Tämä koskee sekä voimansiirtolinjan ja akkujen valmistustapaa että niissä käytettäviä materiaaleja.

Tämä on maakohtaista. Yleisesti uusiutuvan energian saatavuus kuitenkin kasvaa nopeasti, ja se on usein fossiilisia polttoaineita kustannustehokkaampaa. Katso lisätietoja EU:n energianlähteistä Volvo Trucksin ekologisen jalanjäljen laskurista.

Arviomme mukaan 50 prosenttia kaikista Euroopassa myytävistä Volvo kuorma-autoista on vuoteen 2030 mennessä joko akku- tai polttokennoteknologiaa käyttäviä sähkökuorma-autoja.

Koko alan näkökulmasta strategisena tavoitteena on kehittää teknologian mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen liittyvää tuntemusta optimoimalla reittejä, akkuenergian käyttöä, huoltosuunnitelmia ja kuorma-autojen käytettävyyttä. Yhteiskunnan näkökulmasta muutosta on vauhditettava kannusteilla sekä laajentamalla latausinfrastruktuuria ja lisäämällä sähköverkon kapasiteettia, jotta ne voivat tukea kasvavaa ajoneuvomäärää. Kestävien kuljetusten tarve on vaikuttimista kaikkein tärkein, ja se on jatkossakin meneillään olevan siirtymävaiheen vahvin eteenpäin vievä voima.

Sähköajoneuvot tarvitsevat ladattaessa huomattavan määrän energiaa. Energiantarvetta voidaan hallita kannustamalla käyttäjiä lataamaan ajoneuvoja yön aikana ja hajauttamaan näin kysyntää ja tasapainottamaan sitä älykkäästi suurten ja paikallisten sähköverkkojen kesken. Infrastruktuurin kehittämiseen ja uusiin latausasemiin investoidaan tällä hetkellä merkittävästi – ja tarve on kiireellinen. Alkuvaiheessa valtaosa kuorma-autoista on ladattava omassa tukikohdassa. Volvo haluaa painottaa, että kansallisten viranomaisten on edistettävä kannustimien avulla sellaisten suurikapasiteettisten julkisten latausasemien rakentamista, joissa on riittävästi tilaa kuorma-autoille. 

Seuraamme tarkasti kierrätysteknologioiden kehittymistä ja olemme mukana useissa projekteissa, joissa sähköautojen akkuja käytetään esimerkiksi aurinkoenergiajärjestelmien varastoinnissa ja muissa sovelluksissa, kun niiden toiminnallinen valmius ei enää täytä ajoneuvokäytön edellytyksiä. 

Tuotteet ja palvelut

Koska sähkökuorma-autot eivät tuota pakokaasuja, niillä voi ajaa kuljetuksia nollapäästöalueilla. Niistä lähtee myös vähemmän melua, joten muista raskaista ajoneuvoista poiketen ajo kaupunkialueella on mahdollista myös yöaikaan. Sähkökuorma-autot voivat näin ollen tehostaa yrityksen toimintaa. Kuorma-autoilla voidaan ajaa silloin, kun ruuhkaa on vähemmän, ja kuljetukset nopeutuvat ja helpottuvat. Myös tuottavuus paranee, koska kuljetuksia voidaan ajaa silloin enemmän, kun liikennettä on vähemmän, ja hiljaisen käyntiäänen ansiosta niillä pääsee lähemmäs lopullista määränpäätä.

Mallistoomme kuuluu jo nyt keskiraskaita jakeluajoon ja jätehuoltoon sopivia sähkökuorma-autoja. Nämä mallit ovat Volvo FL Electric ja FE Electric Euroopassa sekä Volvo VNR Electric Yhdysvalloissa. Vuoden 2021 aikana markkinoille tulee raskaita Volvo FH-, Volvo FM- ja Volvo FMX ‑sähkökuorma-autoja, jotka on tarkoitettu aluekuljetuksiin ja kaupunkien rakennustyömaille Euroopassa. 

Käytössämme on kehittyneitä simulointityökaluja, jotka perustuvat vuosien kokemukseen sähköajoneuvojen hyötykäytöstä. Raskaille kuorma-autoillemme annettu luku perustuu aluejakelun ajosykliin Volvo FH 4x2 ‑vetoautolla, jonka keskimääräinen kokonaisyhdistelmämassa on 35 tonnia. Raskaiden kuorma-autojemme bruttoyhdistelmäpaino voi olla jopa 44 tonnia. 

Toimittaessamme kuorma-auton arvioimme reittien tiedot huolellisesti asiakkaan kanssa ja laskemme, missä reitin kohdassa ajoneuvoa on ladattava, jotta kuljetusvaatimukset täyttyvät. Volvo tutkii jatkuvasti ajoneuvojen lataamiseen liittyviä uusia vaihtoehtoja ja yhteistyömahdollisuuksia.

Alkuvaiheessa kuorma-autoja ladataan ensisijaisesti asiakkaiden omissa tukikohdissa yön aikana. Sähköajoneuvojen yleistyessä niitä on kuitenkin tarpeen ladata – ja siihen on myös valmiuksia – monessa muussakin paikassa, kuten lastauslaiturilla, korjaamolla, levähdyspaikalla ja muilla kuorma-autojen pysäköintialueilla.

Raskaiden kuorma-autojen akkuja voi ladata vaihtovirtalaturilla (esimerkiksi matkalatauslaitteella) enintään 43 kW:n teholla ja tasavirtajärjestelmässä (kiinteä latausasema), jonka kapasiteetti on 250 kW.

Vaihtovirtalaturilla (AC) akkujen lataaminen täyteen kestää noin 9 tuntia. Tasavirtalaturilla (DC) latausaika lyhenee noin 2 tuntiin. Älypuhelimen akun tavoin kuorma-auton akun lataus on nopeampaa aina 80 prosenttiin saakka, sillä lataus hidastuu prosessin loppua kohden akkukennojen suojaamiseksi.

Tällä hetkellä sähkökuorma-autojemme toimintasäde on jopa 300 km. Toimintasäteeseen vaikuttavat kuitenkin kuorma-auton painon ja kuljettajan ajotavan lisäksi merkittävästi myös ulkoiset olosuhteet, kuten sää ja ilmanvastus. Toimintasädettä ja käyttöikää voidaan pidentää käyttämällä taloudellisen ajon tiloja, kouluttamalla kuljettajia ja noudattamalla tarkkaan akkujen latausta ja hallintaa koskevia ohjeita. Käymme tarkkaan läpi kunkin asiakkaan tilanteen ja laadimme reittivaihtoehtoja ja latausstrategioita. Asiakkaat voivat seurata kuorma-autoja ja suunnitella niiden käyttöä digitaalisilla työkaluilla, jolloin latausaikoja ja ‑tarpeita voidaan ajan oloon sovittaa paremmin asiakkaan tilanteeseen. 

Nopein tapa on enintään 250 kW:n tasavirtalataus, jolloin latausaika tyhjästä täyteen on noin 2 tuntia.

Kuljettaja voi seurata akun varaustilaa kuorma-auton mittaristosta. Myös etäseuranta Volvo Connect ‑portaalista on mahdollista, ja siellä kuorma-auton sijaintia ja akun varaustilaa voi katsoa eri näkymissä. Volvon MyTruck-sovelluksessa on myös varauksen valvontatoiminto ja muita sähkökuorma-autoille hyödyllisiä toimintoja. 

Volvo Connect ‑portaalissa on reitin ja toimintasäteen suunnittelutoiminto, jonka avulla asiakkaat voivat suunnitella reittejä ja jakaa niitä kuljettajalle kuorma-auton mittariston näytölle. Toimintasäteen laskeminen onnistuu näin helposti, ja tämä antaa valmiudet ajaa enemmän kuljetuksia akun varaustilanteen mukaan. 

Volvon sähkökuorma-autojen huoltosopimus sisältää akkujen toimintakunnon seurannan, jonka ansiosta ne säilyttävät kapasiteettinsa koko niiden käyttöiän ajan. Sopimus takaa myös, että akku toimii myös sen jälkeen, kun kuorma-autoon kuuluva voimansiirtolinjan kahden vuoden takuu umpeutuu.

Volvon sähkökuorma-autot täyttävät samat korkeat törmäysturvallisuusstandardit kuin muutkin kuorma-automme, ja niissä on samat turvallisuusjärjestelmät kuin dieselkäyttöisissä malleissamme. Sähkökuorma-autoja varten on laadittu lisäksi erityisiä törmäyskoetilanteita akkujärjestelmän ja muiden sähkökomponenttien törmäysturvallisuuden varmistamiseksi. Olemme myös pyrkineet kaikin tavoin tekemään kuorma-autoon 600 voltin sähköjärjestelmästä käyttö- ja huoltoturvallisen.

Käyttäjät omaksuvat yleensä kuorma-auton toimintaperiaatteet nopeasti ja tulevat sinuiksi sen toimintasäteen kanssa. Jos akun lataus laskee ajon aikana nollaan, käytettävissä on tietty määrä varaenergiaa, jotta kuljettaja voi siirtää kuorma-auton turvalliseen paikkaan.

Niissä käytetään litiumioniakkuja. Alkuvaiheessa markkinoille tulevissa raskaissa sähkökuorma-autoissa on 5 tai 6 akkua. Kunkin akun energiakapasiteetti on 90 kWh, jolloin kokonaiskapasiteetti on joko 450 kWh tai 540 kWh. Kukin akku painaa 505 kg. 

Akut kootaan omilla tehtaillamme, jotta ne varmasti täyttävät korkeat laatu- ja testausvaatimukset. Akkujen käyttöikä vaihtelee. Siihen vaikuttavat eri tekijät, kuten käyttömäärä, ajosyklit ja lataukset. Volvo tarkkailee akkuja jatkuvasti ja tarjoaa huoltosopimuksia, joilla huolehditaan siitä, että akut pysyvät toimintakunnossa.

Volvo tutkii ja tarjoaa uusiovalmistus-, kierrätys- ja uusiokäyttöratkaisuja, joissa akuilla voi olla hyvinkin erilaisia käyttötarkoituksia.

Huoltoväli on osapuilleen sama, mutta huolto eroaa sisällöltään perinteisellä voimansiirtolinjalla varustetun kuorma-auton huollosta. Kuljetustehtävä, maantieteellinen sijainti ja monet muut tekijät vaikuttavat osien kulumiseen. Kuorma-autoissa on yhteysvalmiudet, joten eri osien toimintakunnosta saadaan jatkuvasti tietoa. Tämä puolestaan tarkoittaa, että huolto- ja ylläpitotoimet voidaan järjestää käyttöasteen kannalta optimaalisesti.

Kaikki sähkökuorma-autojen jälleenmyyjät ovat valmiita ottamaan täyden vastuun kuorma-autojen teknisistä järjestelmistä ja toiminnoista. Monilla korjaamoilla on laajasti kokemusta sähkölinja-autojen huolloista.

Sähkökuorma-autojen ja polttomoottorilla varustettujen kuorma-autojen tehokäyrä on erilainen. Sähkökuorma-auto esimerkiksi reagoi heti, kun kaasupoljinta painetaan. Myös vaihteiden vähäisempi määrä vaikuttaa ajokokemukseen.

Sähkökuorma-auto tuottaa vähemmän tärinää ja melua, joten ajokokemus on mukavampi ja rennompi.

Ota yhteyttä paikalliseen Volvo jälleenmyyjään ja ilmoita kiinnostuksesi.

Ekosysteemi koostuu esimerkiksi kaikista laitteista, palveluista ja ihmisistä, jotka vastaavat kuorma-auton toimintakunnon seuraamisesta ja turvaamisesta ja huolehtivat siitä, että asiakkaat voivat ajaa kuljetukset ajallaan. Tällaisia alueita ovat muun muassa kuorma-autojen lataus, huoltojen suunnittelu ja etädiagnostiikka sekä reitin ja toimintasäteen optimointiin tarkoitetut ohjelmistopalvelut.

Luovutimme ensimmäiset täysin sähkökäyttöiset kuorma-autot asiakkaille vuonna 2018, mutta aloitimme sähköllä ja muilla polttoaineilla toimivien hybridien myymisen jo huomattavasti aikaisemmin. Volvo Groupin muilla toimijoilla, erityisesti Volvo Buses ‑yhtiöllä, on laajasti kokemusta sähköajoneuvoista.

Sähkökuorma-autoissamme käytetään samaa pohjalevyä kuin muilla voimansiirtolinjoilla varustetuissa kuorma-autoissamme, ja ne myös täyttävät samat korkeat laatustandardit. Volvon korkeasti koulutettu henkilökunta auttaa asiakkaita valitsemaan kuorma-autojen erittelyt asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan ja antaa asiantuntevaa tukea, kun kuorma-auto on käytössä. Akkujen ja kuorma-autojen toimintakuntoa seurataan jatkuvasti, jotta seuraavalla huoltokäynnillä tarvittavat toimenpiteet voidaan havaita hyvissä ajoin.

Tehokkaat latausratkaisut ovat avainasemassa, jotta sähkökuorma-autoja voidaan käyttää tehokkaasti. Tuemme asiakkaitamme omalla asiantuntemuksellamme sekä antamalla opastusta ja tarjoamalla kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Tarkempia tietoja tarjonnasta on luvassa vuonna 2021.

CCS2-lataus tasavirralla (DC) enintään 250 kW:n teholla (600–750 V) ja tyypin 2 lataus vaihtovirralla (AC) enintään 43 kW:n teholla.

Liiketoiminta

Pienten CO2-, hiukkas- ja melupäästöjen ansiosta tavaraa voidaan kuljettaa nollapäästöalueilla myös silloin, kun ajaminen perinteisillä voimansiirtolinjoilla varustetuilla kuorma-autoilla ei ole mahdollista. Kuljetuksia voidaan näin ollen ajaa vuoron aikana enemmän ja nopeammin. Ja koska pakokaasuja ei synny, kuljettajien työolot kohenevat ja ympäristövaikutukset pienenevät. Lisäksi tavaraa voidaan ajaa jopa sisätiloihin. Myös ajokokemus on sähkökuorma-autoissa mukavampi, sillä tärinää on vähemmän ja ajoneuvo reagoi nopeammin kaasupolkimen painallukseen.

Täysin sähkökäyttöiset kuorma-autot soveltuvat parhaiten kaupunkien ja taajama-alueiden tavarakuljetuksiin, joita ajetaan määrätyillä reiteillä ja joiden päätteeksi ajoneuvo ajetaan tukikohtaan ladattavaksi. 

Jakeluajo, kaupunkien rakennustyömaiden maansiirtoajo sekä jätehuolto (usein kaupunkien ja kuntien viranomaisten lukuun) ovat segmenttejä, joissa sähkökuorma-autoja on otettu käyttöön ensimmäisten joukossa. Volvon raskaiden kuorma-autojen kapasiteetti mahdollistaa kuitenkin nyt kuljetukset myös kaupungista toiseen.

Liikenteen sähköistyminen – niin akkukäyttöisten autojen kuin polttokennoautojenkin alueella – on jatkossa mahdollista yhä useammassa segmentissä. Pääasialliset poikkeukset ovat tällä hetkellä kaukokuljetukset, johon on tärkeimpänä syynä latausinfrastruktuurin puuttuminen, sekä puutavara-, maansiirto- ja kaivosteollisuuden raskaat kuljetukset.

Alkuvaiheessa sähkökuorma-autojen hankintahinta on vastaavia dieselkäyttöisiä malleja suurempi. Elämme kuitenkin tällä hetkellä fossiilisten polttoaineiden ja pitkän aikavälin kestävien kuljetusratkaisujen siirtymävaihetta, ja uuden teknologian hinta laskee ajan kuluessa mittakaavaetujen myötä. 

Sekä kuljetusten ostajien sekä kuluttajien taholta tulee yhä enemmän painetta, jonka vuoksi etenkin suurten kuljetusyritysten on ryhdyttävä tarjoamaan kestäviä kuljetusratkaisuja. Yhä useampi yritys myös haluaa pienentää hiilidioksidipäästöjään ja edistää yhteiskunnan kestävää kehitystä. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia on vähitellen aukeamassa yrityksille, jotka haluavat kuljettaa tavaraa silloin, kun ajaminen fossiilisia polttoaineita käyttävillä kuorma-autoilla ei ole mahdollista kuljetuksen määränpään tai vuorokaudenajan vuoksi. Yhä useammissa kaupungeissa otetaan käyttöön nollapäästöalueita, joissa saa ajaa vain sähköajoneuvoilla. Myös hiilineutraalia yhteiskuntaa edistävästä verotuksesta keskustellaan.

Kaikki nykyiset maksuvaihtoehdot ovat käytettävissä myös sähköajoneuvon ostajalle: maksu käteisellä, leasing ja vuokraus. Ne sovitetaan erikseen kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. 

Keskiraskaat Volvo FL- ja Volvo FE ‑sähkökuorma-autot sekä Pohjois-Amerikassa Volvo VNR ovat nyt tilattavissa. Lisätietoja saat paikalliselta Volvo Trucks -edustajaltasi. Raskaat sähkökuorma-autot tulevat Euroopassa saataville vuonna 2021. Jos sinulla on kysyttävää näistä tuotteista, katso lisätietoja tästä linkistä.

Euroopassa myytävien raskaiden Volvo FM-, Volvo FMX- ja Volvo FH ‑kuorma-autojen tuotannon on määrä alkaa vuonna 2022. Keskiraskaiden Volvo FL- ja Volvo FE ‑sähkökuorma-autojen sekä Pohjois-Amerikan markkinoille tarkoitetun Volvo VNR -mallin sarjatuotanto on jo alkanut. Lisätietoja saat Volvo Trucks -edustajaltasi. 

Tämä määräytyy segmentin ja markkina-alueen mukaan. Sähkökuorma-autot voivat avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Niiden taloudellinen elinkelpoisuus kasvaa, kun mittakaavaedut alkavat näkyä ja eri segmentit kehittyvät. Esimerkiksi kannustimilla ja lainsäädännöllä sähkökuorma-autoista on tullut huomattavasti houkuttelevampia keskusta-alueiden jakeluajossa ja jätehuollossa. Ja koska muuttuvat kustannukset ovat pienet, kannattavuus on sitä parempi mitä enemmän kuorma-autoa käytetään. Kun suuri alkuinvestointi on maksettu pois, sähkökuorma-autojen matalat muuttuvat kustannukset vaikuttavat myönteisesti kannattavuuteen.

Kannattavuus vaihtelee suuresti kuljetustyypin mukaan. Sähkökuorma-autojen hankintamenot ovat suuremmat, mutta ne antavat myös kuljetusyrityksille uusia mahdollisuuksia parantaa tuottavuutta ja laajentaa toimintaa uusille liiketoiminta-alueille. Niillä voi ajaa esimerkiksi ruuhka-aikojen ulkopuolella, ja niiden avulla voi myös täyttää viranomaisten ja muiden asiakkaiden vaatimukset kilpailijoita tehokkaammin. Ja koska muuttuvat kustannukset ovat pienet, kannattavuus on sitä parempi mitä enemmän kuorma-autoa käytetään. Kun suuri alkuinvestointi on maksettu pois, sähkökuorma-autojen matalat muuttuvat kustannukset vaikuttavat myönteisesti kannattavuuteen.

Kysy saatavilla olevasta tarjonnasta paikalliselta energiantuottajalta.

Sähkökuorma-autot kannattaa yleensä ladata omassa tukikohdassa yön aikana, jotta energiakustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Myös reitit kannattaa suunnitella tarkkaan, jotta saatavilla oleva energiakapasiteetti voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Muutoin sähkökuorma-autoja koskeva samat lainalaisuudet kuin muitakin kuorma-autoja. Huolehdi siitä, että ajoneuvo on eritelty oikein tehtävää varten, aja taloudellisesti ja laadi huoltosuunnitelma, jotta kuorma-auton käytettävyys ja toimintakunto ovat parhaat mahdolliset.

Keskiraskaat Volvo FL- ja Volvo FE ‑sähkökuorma-autot sekä Pohjois-Amerikassa Volvo VNR ovat nyt tilattavissa. Lisätietoja saat paikalliselta Volvo Trucks -edustajaltasi. Raskaat sähkökuorma-autot tulevat saataville Euroopassa vuonna 2021. Lisätietoja näistä tuotteista saat tästä linkistä.

Useimmissa EU-maissa on kannustimia, jotka edistävät ekologisemman teknologian, kuten sähkökuorma-autojen, käyttämistä. Lisätietoja saat paikalliselta Volvo Trucks ‑edustajalta. 

Energian hinta vaihtelee eri maissa. Kuorma-auton lataaminen yön aikana omassa tukikohdassa on yleensä edullisempaa. Selvitä edullisin ja ekologisin vaihtoehto ottamalla yhteyttä paikalliseen energiantoimittajaan.

Merkittävä osa kaupunki- ja aluekuljetuksista ajetaan todennäköisesti tulevaisuudessa akkukäyttöisillä sähköajoneuvoilla (BEV) niiden taloudellisten ja ekologisten hyötyjen ansiosta. Voimme luottavaisin mielin sanoa, että sähköinen liikenne on tullut jäädäkseen. Teknologia on todettu toimivaksi linja-autoissa, henkilöautoissa ja muissa koneissa. Kuljetusalalla vallitsee sellainen käsitys, että kaukokuljetuksiin sopivilla akku- ja sähkökennokäyttöisillä sähkökuorma-autoilla on tärkeä rooli matkalla kohti fossiilivapaata tulevaisuutta.

Kyllä, tarjontaamme kuuluu jatkossakin erilaisia voimansiirtolinjoja. Ehdotamme asiakkaalle aina ratkaisua, joka sopii kaikkein parhaiten asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen ja maantieteelliseen sijaintiin. Tarjontaamme kuuluu jatkossakin yhä taloudellisempia polttomoottorikuorma-autoja, kaasukäyttöisiä kuorma-autoja, täysin sähkökäyttöisiä kuorma-autoja ja polttokennokuorma-autoja. 

Sähkökuorma-autoihimme saa Gold-huoltosopimuksen, ja tällöin huoltokustannukset sisältyvät omistamisen kokonaiskustannuksiin. Huolehdimme siitä, että omistamisen kokonaiskustannukset pysyvät kilpailukykyisellä tasolla.

Tämä määräytyy sovelluksen ja ajoneuvon erittelyn mukaan. Akut tuovat ylimääräistä painoa ja kompensoivat sitä, että EU sallii ylimääräisen enintään 1 tonnin yhdistelmän kokonaispainon. Päätös ja toteutustapa ovat maakohtaisia.

Vertailun tekeminen edellyttää, että tarkastelemme omistamisen kokonaiskustannuksia. Sähkökuorma-autot avaavat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia, sillä niillä voi kuljettaa tavaraa myös sellaisina vuorokaudenaikoina, joina kuljetuksia ei voi ajaa fossiilisia polttoaineita käyttävillä kuorma-autoilla. Yhä useammissa kaupungeissa otetaan käyttöön nollapäästöalueita, joissa saa ajaa vain sähköajoneuvoilla. Siirtyminen sähkökuorma-autoihin tarkoittaa suurempaa alkuinvestointia kuljetusyritykselle, mutta käyttökustannukset ovat huomattavasti pienemmät. Ratkaisun soveltuvuus on analysoitava yhdessä paikallisten asiakkaiden kanssa. Uskomme myös, että alkuinvestointi alkaa laskea, kun volyymit kasvavat ja akkujen kustannukset vähenevät ajan myötä. 

Volvo FL Electric- ja Volvo FE Electric ‑sähkökuorma-autojen tuotanto alkoi Euroopassa vuonna 2019 ja Volvo VNR ‑mallin myynti Pohjois-Amerikassa loppuvuodesta 2020. Raskaiden mallien myynti Euroopassa alkaa 2021 ja sarjatuotanto 2022. 

Tutustu sähkökuorma-autotarjontaamme

Haluatko tietää lisää siirtymisestä sähkökäyttöisiin ratkaisuihin?

Onko sinulla muita kysymyksiä?

Paikallinen Volvo jälleenmyyjä vastaa mielellään kysymyksiisi. Käy paikan päällä, soita tai pyydä heitä käymään.