Kuorma-autot

Anna Wrige Berling
2023-03-02
Turvallisuus
Author
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks

Miksi nykypäivän kaupunkiliikenne on kuorma-autonkuljettajille haastavampaa?

Kuorma-autonkuljettajat kohtaavat yhä enemmän turvallisuushaasteita kaupunkien vilkkailla kaduilla. Mistä se johtuu, ja miten kuorma-autojen turvallisuutta edistetään kasvavissa kaupungeissa?
 

Ei ole epäilystäkään siitä, että kaupungit kasvavat kiihtyvää vauhtia. YK:n mukaan 55 prosenttia maailman väestöstä asui kaupungeissa vuonna 2018. Osuuden odotetaan nousevan 68 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Monissa kaupungeissa katujen infrastruktuuri ei ole kehittynyt samaa tahtia, mikä on lisännyt ruuhkia ja vaikeuttanut kuorma-autonkuljettajien ja monien muiden tienkäyttäjäryhmien ajomatkoja kaikkialla maailmassa.
 

Vaikka tällä hetkellä tiedetään vain vähän sähköskootterien vaikutuksesta liikenneonnettomuuksiin, niiden viimeaikainen yleistyminen on lisännyt uuden ulottuvuuden kaduilla liikkuvien jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrään. Tällaiset haavoittuvat tienkäyttäjät eivät myöskään usein ole tietoisia kuorma-autojen kuolleista kulmista.
 

Älypuhelimet voivat olla suuri häiriötekijä kaikille tienkäyttäjille ja pahentaa tilannetta. Yhdysvaltojen liikenneturvallisuusviraston mukaan hajamielisestä ajotavasta on tullut merkittävä auto-onnettomuuksien syy Yhdysvalloissa, ja suurimpia häiriötekijöitä on tekstiviestien lähettäminen ajaessa. On myös tavallista nähdä jalankulkijoiden – ja jopa pyöräilijöiden – liikkuvan ympäriinsä kuunnellen musiikkia tai käyttäen samalla puhelinta kiinnittämättä tarpeeksi huomiota ympäristöön. Tutkimukset osoittavat, että lähes viidesosa (17 %) kaikista kadun ylittävistä jalankulkijoista ei kiinnitä huomiota liikenteeseen, koska he käyttävät älypuhelinta (Volvo Trucksin turvallisuusraportti 2017).
 

Verkkokaupan lisääntyminen ja sen vaikutus kuorma-autotoimituksiin

Verkkokaupan kasvu asettaa kuorma-autonkuljettajille uusia turvallisuushaasteita. Niitä ovat tarve nopeisiin toimitusaikoihin ja sopivien pysäköintipaikkojen puute, kun toimitukset halutaan tehdä turvallisesti yhä useammissa kaupunkikohteissa. American Transportation Research Instituten vuotuinen tutkimus tuo esiin, kuinka verkkokaupan yleistyminen on lisännyt kuorma-autojen pysäköinnistä johtuvia ongelmia kaupungeissa.
 

“Kuorma-autonkuljettajat kohtaavat kaupungeissa nykyään päivittäin vaikeita ajo-olosuhteita: työssä on usein tiukat määräajat, haastava katuinfrastruktuuri vaikeuttaa turvallista ajoa ja koko ajan on pysyttävä valppaana kolareiden välttämiseksi kaupunkien ruuhkaisilla kaduilla“, sanoo Volvo Trucksin liikenne- ja tuoteturvallisuuspäällikkö Anna Wrige Berling.
 

Kuorma-autojen turvallisuus kaupungeissa saa nyt ansaitsemansa huomion

Kasvava kaupungistuminen ja entistä monimuotoisempi tienkäyttäjien joukko, joka tarvitsee tilaa, ovat nostaneet liikenneturvallisuuden korkeammalle päättäjien asialistalla monissa kaupungeissa. Kaupunkien liikenneturvallisuuden parantaminen on tullut tärkeämmäksi myös sen takia, että nuoret tienkäyttäjät ovat erityisen alttiina vaaroille. Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan 5–29-vuotiaiden yleisin kuolinsyy kaikkialla maailmassa ovat liikenneonnettomuudet.
 

Yksi kuorma-autonkuljettajien suurimmista ongelmista on näkyvyys, varsinkin haavoittuvien tienkäyttäjien osalta. Lontoossa kuorma-autot ovat suhteettoman usein osallisina kuolemaan johtaneisiin törmäyksiin tämän ryhmän kanssa. Kuorma-autoilla ajetaan vain neljä prosenttia kaikista pääkaupungissa ajetuista kilometreistä, mutta vuosina 2015–2017 raskaat tavarankuljetusajoneuvot olivat osallisina 63 prosentissa pyöräilijöiden ja 25 prosentissa jalankulkijoiden kuolemaan johtaneista kolareista. (Transport for London). Tämän vuoksi Lontoossa on nyt käytössä DVS-standardi (Direct Vision Standard) sille, kuinka paljon kuljettaja näkee suoraan ohjaamon ikkunoista. Kuorma-autojen on täytettävä vaaditut standardit päästäkseen kaupungin keskustaan.
 

Euroopassa EU:n yleinen turvallisuusasetus on myös tulossa voimaan vuonna 2024. Muiden vaatimusten osalta kaikissa kuorma-autoissa on oltava Euroopassa aktiivinen turvallisuusteknologia, joka ilmoittaa kuljettajille haavoittuvista tienkäyttäjistä ajoneuvon edessä, sivulla tai takana. DVS-standardin vaatimukset tulevat voimaan vuonna 2029. DVS-standardin täyttämiseksi ohjaamon rakenne muuttuu kaikilla markkinoilla.
 

Lisäksi 360 asteen lisäkamerajärjestelmät (neljä kameraa kuorma-auton kummallakin puolella) mahdollistavat täydellisen näkyvyyden ajoneuvoa ympäröiville alueille. Ne ovat nyt edullisempia ja paremmin saatavilla alhaisen tulotason maissa. Korkeamman tulotason maissa niitä on jo monissa kaupunkikuorma-autoissa.

"Kuorma-autonkuljettajat kohtaavat kaupungeissa nykyään vaikeita ajo-olosuhteita: tiukat määräajat, haastava katuinfrastruktuuri ja tarve pysyä koko ajan valppaana kolareiden välttämiseksi kaupunkien ruuhkaisilla kaduilla"

Nollatavoite ja kokonaisvaltaisempi lähestymistapa kaupunkiliikenteen turvallisuuteen

Pitkän tähtäimen tavoitteena on saavuttaa EU:n Vision Zero -tavoite, jossa kuolemantapausten ja vakavien vammojen määrä Euroopan alueen tieliikenteessä on nolla vuoteen 2050 mennessä.
 

YK:lla on myös kunnianhimoinen tavoite – vähentää kuolemia ja loukkaantumisia tieliikenteessä maailmanlaajuisesti 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.
 

WHO:n Global Lead Decade of Action for Road Safety Matts-Åke Belin kertoo seuraavaa: "Kuorma-auto-onnettomuuksien seuraukset ovat niiden painon ja koon vuoksi lähes aina vakavia. Kuorma-autojen turvallisuus on siksi tärkeä osa tätä maailmanlaajuista tavoitetta."
 

WHO kannustaa myös lisäämään kävelyä ja pyöräilyä ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja terveyshyötyjen lisäämiseksi. Tätä varten turvallisuus on Belinin mukaan integroitava paremmin kaupunkisuunnitteluun ja liikenteen järjestämiseen.
 

"Aiemmin turvallisuus oli "ylimääräinen" vaatimus ja onnettomuuksien katsottiin johtuvan yleensä inhimillisistä virheistä. Nyt ymmärrämme, että meidän on varauduttava inhimillisiin virheisiin ja omaksuttava järjestelmällisempi lähestymistapa liikenneturvallisuuteen. Tämän osana on pidettävä turvallisuus jatkuvasti mielessä teiden suunnittelussa ja käytettävä saatavilla olevaa innovatiivista teknologiaa kuorma-autonkuljettajien ja muiden tienkäyttäjien tukemiseen.

Miten kuorma-autoja muutetaan turvallista kaupunkiliikennettä varten?

Nykyään turvavyöt, automaattivaihteistot ja viime aikoina automaattinen hätäjarrutus, kaistavahti ja sivutörmäyksen estoteknologia sekä kuolleen kulman kamerat mahdollistavat turvallisemman kaupunkiajokokemuksen kuorma-autolla. Tilanne on parantunut. Viime vuosikymmenien tilastotiedot Yhdysvalloista ja EU:sta osoittavat, että raskaiden ajoneuvojen kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet merkittävästi huolimatta siitä, että kuorma-autojen kokonaismäärä on kasvanut.
 

Hyvin pian kuljettajat voivat myös odottaa seuraavaa askelta eli lainsäädäntöä, joka varmistaa kuorma-autojen aktiivisten turvallisuusjärjestelmien uusimpien ominaisuuksien käyttöönoton.
 

"On selvää, että kuorma-autolla ajaminen on muuttunut kaupungeissa yhä haastavammaksi turvallisuuden kannalta. Kun Vision Zero on esityslistan kärjessä, kuorma-autonkuljettajat alkavat kuitenkin saada kattavampaa, pakollista tukea turvallisuuteen. Tämä ei tarkoita vain parannettua suoraa ja epäsuoraa näkyvyyttä, vaan myös älykkäitä varoitusjärjestelmiä, jotka varoittavat kuljettajaa törmäysvaarasta. Liikenneturvallisuus ei kuitenkaan ole pelkkää lainsäädäntöä. Kyse on viranomaisten, tienkäyttäjien ja alan toimijoiden yhteistyöstä liikennekuolemien määrän painamiseksi yhä lähemmäksi nollaa", Anna Wrige Berling sanoo.

Lue lisää EU:n ja YK:n turvallisuustavoitteista tai tutustu tuleviin yleisiin turvallisuusasetuksiin (GSR). Täällä on myös lisätietoja Volvo Trucksin turvallisuustavoitteista ja nykyisistä ominaisuuksista.