Kuorma-autot

Onko LNG turvallista?

| 4 min
Olet ehkä kuullut, että nesteytetty maakaasu (LNG) on erittäin vaarallista. Onko väitteessä perää?

Vaikuttaako LNG:n nimi "nesteytetty maakaasu" siihen, että sitä pidetään vaarallisena? Vai johtuuko tämä siitä, että LNG on suhteellisen uusi ja tuntematon polttoaine? Pelkäämme vaistomaisesti uusia asioita, mutta tosiasiassa LNG on täysin myrkytöntä. Luonnollisesti kaikkiin polttoaineisiin liittyy vaaratekijöitä, jotka on hallittava. LNG on kuitenkin huomattavasti vähemmän vaarallista kuin bensiini, diesel ja muut nestemäiset polttoaineet.
 

Mitä LNG on ja miten sitä valmistetaan?

Mitä nesteytetty maakaasu on, ja minkä ominaisuuksien ansiosta se voi olla muita polttoainevaihtoehtoja turvallisempaa? LNG on kryogeenisesti jäähdytettyä maakaasua (kryogeniikka eli kylmätekniikka viittaa erittäin alhaiseen lämpötilaan jäähdytettyihin materiaaleihin). Kaasu nesteytetään, jotta sen tilavuus on pienempi kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Kaasu koostuu metaanista, mutta se voi sisältää jopa 10 prosenttia etaania ja propaania. Metaanihöyryt ovat ilmaa kevyempiä ja haihtuvat nopeasti, eikä niistä jää jäämiä. Höyryt ovat täysin myrkyttömiä, eivätkä ne ole räjähdysherkkiä ilmaan vapautuessaan. Veteen joutunut LNG ei saastuta vesistöä eikä vahingoita vesieliöitä. Nämä ominaisuudet poikkeavat merkittävästi muista polttoaineista, jotka ovat herkästi syttyviä ja myrkyllisiä.
 

Nesteytetyn maakaasun oletetut vs. todelliset vaarat

Yleisesti uskotaan, että LNG syttyy herkästi palamaan. Kuinka helposti syttyvää kaasu todella on ja missä olosuhteissa se voi syttyä? On erittäin epätodennäköistä, että voisit vahingossa sytyttää LNG:n palamaan, sillä sen sytytys on erittäin vaikeaa. Jos polttoaineen seossuhde on 5–15 %, LNG on lämmitettävä 580 celsiusasteeseen, jotta se palaa. Tällöinkin palaminen on pikemminkin hidasta kuin räjähtävää. Suurin riski, joka liittyy nesteytettyyn maakaasuun, on itse asiassa kylmyys: kaasumuodossa sen lämpötila voi olla jopa -162 °C. Kaasun kanssa kosketuksiin joutuvien henkilöiden tulee käyttää suojavaatetusta, silmänsuojaimia ja suojakäsineitä.
 

LNG:n kuljetuksessa turvallisuuteen tulee väistämättä kiinnittää paljon huomiota. LNG:n kuljetukseen käytetyt kuorma-auton säiliöt ovat kaksiseinäisiä ja erittäin paksuja. Niiden tehtävänä on pitää LNG kylmänä, minkä vuoksi ne ovat vahvempia ja kestävämpiä kuin muiden polttoaineiden ja kemikaalien kuljetuksessa käytetyt säiliöt. Kahden kuorma-auton törmätessä Belgiassa pari vuotta sitten LNG-säiliö pysyi ehjänä törmäyksestä ja vakavasta tulipalosta huolimatta. Tulipalo johtui dieselsäiliön repeytymisestä ja dieselin syttymisestä palamaan.
 

Edellä oleva ei kuitenkaan tarkoita, että LNG:n kuljetus on täysin vaaratonta. Metaanihöyryjä ei saa hengittää suljetussa tilassa. Jos nesteytettyä maakaasua vapautuu suljettuun tilaan, josta höyryt eivät pääse haihtumaan, kaasu voi syttyä herkemmin.
 

LNG:n tulevaisuus kestävänä polttoainevaihtoehtona riippuu saatavuudesta ja tuotantomahdollisuuksista. Koska sitä voidaan valmistaa helposti biometaanista, tämä luonnonkaasu voidaan luokitella uusiutuvaksi polttoaineeksi. Sen osuus maailmanlaajuisesta kaasukaupasta kasvaa jatkuvasti, ja erittäin hyvät turvallisuustilastot varmasti nopeuttavat tätä kehitystä edelleen.
 

Anna Wrige Berling

Anna Wrige Berling works as Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks.

Voimmeko kertoa sinulle lisää Volvo kuorma-autoista ja palveluista?

Asiaan liittyviä artikkeleja