Kuorma-autot

Lars Mårtensson
2022-09-09
5,5 min
Sähköajoneuvot
Author
Lars Mårtensson
Environment and Innovation Director at Volvo Trucks

Seitsemän yleistä myyttiä sähkökuorma-autojen akuista

Nykyään sähkökuorma-autoihin liittyy paljon väärinkäsityksiä. Monet niistä koskevat akkuja ja niiden ympäristövaikutuksia. Jotta pystymme tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja investointeja, on tärkeää osata erottaa tosiasiat myyteistä


Kuljetusalan muuttaminen kestävällä tavalla vastaamaan Pariisin ilmastosopimusta on haasteellista ja vaatii sekä virallisia päätöksiä että sääntelyä seuraavan vuosikymmenen aikana. Samaan aikaan liikenteen sähköistäminen etenee ja päästöttömien raskaiden ajoneuvomallien valikoima jatkaa laajentumistaan. Akut ovat tärkeä osa tätä, mutta kuinka kestäviä ne ovat?


Tässä on luettelo yleisistä sähkökuorma-autojen akkuja koskevista myyteistä:

1. Sähkökuorma-autojen akuilla on niin suuri ilmastovaikutus dieselautoihin verrattuna, ettei sähkökuorma-autoihin kannata vielä sijoittaa.

Sähkökuorma-auton ilmastovaikutukset ovat erittäin pienet silloin, kun kuorma-auto on käytössä. Tuotannonaikaiset vaikutukset ovat kuitenkin hieman suuremmat. Tämä johtuu siitä, että tuotantoprosessi kuluttaa enemmän energiaa, ja sen seurauksena sähköajoneuvon valmistuksen ilmastovaikutus on suurempi kuin vastaavan dieselajoneuvon. Jos akkukäyttöinen sähkökuorma-auto kuitenkin toimii uusiutuvien energialähteiden avulla tuotetulla sähköllä, sen ilmastovaikutus on jo 100 000 kilometrin kuluttua pienempi kuin dieselkuorma-auton. Tähän kuluu usein alle vuosi.

Tästä syystä on tärkeää tehdä elinkaariarviointi, jossa otetaan huomioon ympäristövaikutukset ajoneuvon koko käyttöiän ajan, ei pelkästään tuotantovaiheessa. Samalla tehdään investointeja akkujen valmistamiseksi sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla, ja viime vuosina on tapahtunut paljon mitattavissa olevaa edistystä.

 

2. Vihreän energian rajallinen saatavuus tarkoittaa sitä, että sähköautojen lataaminen ei ole ympäristöystävällistä.

Sähköauton ilmastohyöty on riippuvainen vihreän sähkön saatavuudesta. Ilmastohyötyä ei synny maissa, joissa vihreää sähköä ei ole saatavilla. On kuitenkin useita muita tärkeitä ympäristötekijöitä, jotka on pidettävä mielessä sähköautojen yhteydessä. Esimerkkejä tästä ovat pakokaasuttomuus, melun vähentäminen, parempi työympäristö, paikallisen ilmanlaadun merkittävä parannus ja mahdollisuus kuljettaa tavaroita nollapäästöalueilla.


Lisäksi vihreän sähkön saatavuus paranee kaikkialla maailmassa. Vuonna 2020 uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa nousi 37 prosenttiin vuoden 2019 34 prosentista ja uusiutuvien energialähteiden maailmanlaajuinen osuus nousi 29 prosenttiin vuoden 2019 27 prosentista. Vuonna 2021 uusiutuvan sähkön kasvu kiihtyi maailmanlaajuisesti nopeammin kuin koskaan. Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan uusiutuvien energialähteiden osuus maailmanlaajuisen energiakapasiteetin kasvusta vuoteen 2026 mennessä on lähes 95 prosenttia.

 

3. Sähkökuorma-autojen akkuja ei voi käyttää uudelleen ja kierrättää.

Molemmat ovat nykyään mahdollisia, ja tämän alueen kehitys ja investoinnit ovat nousussa akkuvolyymien ohella. Maailmalla on myös uutta lainsäädäntöä, kuten Euroopan akkudirektiivi, jossa määritellään tuottajan vastuu uudelleenkäytön ja kierrätyksen osalta. Kun kuorma-auton akkukapasiteetti saavuttaa tietyn kynnyksen, akkua voidaan käyttää reitillä, jolla pienempi toimintasäde riittää, tai se voidaan siirtää kevyemmässä käytössä olevaan ajoneuvoon.


Kun akkukapasiteetti on laskenut käytettävyysrajan alapuolelle, on useita vaihtoehtoja. Esimerkki niistä on akun tehdaskunnostus sen palauttamiseksi uutta vastaavaan kuntoon. Akun kunnostamisen tai uudelleenkäytön asuinalueiden tai teollisuuden energian varastoinnissa arvioidaan myös olevan tärkeä käyttötapa. Kierrätys on viimeinen vaihe akun arvokkaiden materiaalien hyödyntämisessä.

 

4. On parempi odottaa tulevia investointeja vihreisiin kuorma-autoihin tai siihen asti, että vetypolttokennokäyttöiset kuorma-autot korvaavat akkukäyttöiset sähkökuorma-autot.

Akkukäyttöinen sähköauto ja polttokennoteknologialla toimiva sähköauto täydentävät toisiaan, ja molempia tekniikoita tarvitaan vastattaessa tulevaisuuden haasteisiin. Parhaat ratkaisut vaihtelevat erilaisten kuljetustyyppien ja asiakastarpeiden sekä paikallisten edellytysten, kuten infrastruktuurin, mukaan.

Eniten energiaa kuluttavissa tehtävissä, kuten raskaissa kuormissa ja kaukokuljetuksissa, vetypolttokennoja hyödyntävät sähkökuorma-autot ovat pakokaasupäästötön vaihtoehto, joka vastaa pitkän aikavälin tuottavuus- ja kestävyysvaatimuksia. Polttokennoja hyödyntävät sähkökuorma-autot eivät kuitenkaan ole vielä hyvin saatavilla, mutta niiden saatavuus paranee tulevina vuosina. Akkukäyttöiset sähkökuorma-autot sen sijaan ovat jo nyt erittäin kilpailukykyisiä, ja muutaman vuoden kuluttua ne saattavat olla kannattavampia kuin dieselautot.

Akkujen energiakapasiteetti on tärkeä tekijä akkukäyttöisten sähköautojen toimintasäteen kannalta. Akkujen jatkuvan kehityksen ja laajenevan latausinfrastruktuurin myötä suuri osa Euroopan tavarakuljetuksista voidaan nykyään tehdä akkukäyttöisillä sähkökuorma-autoilla. Uusia vihreitä investointeja ei kannata jäädä odottamaan useista syistä, joista ilmasto on yksi.


5. Akkujen tuotantoprosessissa tapahtuu ihmisoikeusloukkauksia

Sähköakut valmistetaan erilaisista raaka-aineista, joista monet saadaan kaivoksista. Yksi litiumioniakkujen tärkeä valmistusaine on koboltti. Tämän materiaalin hankintatavat ovat aiheuttaneet kiistoja parin viime vuoden aikana Amnesty Internationalin raportoimien joissakin maissa, kuten Kongon demokraattisessa tasavallassa, tapahtuneiden työ- ja ihmisoikeusloukkausten vuoksi. Autoteollisuudessa on tehty yhteistyötä useiden vuosien ajan toimitusketjun jäljitettävyyden varmistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että toimittajat noudattavat yhteisiä arvoja sekä kunnioittavat ihmisoikeuksia, ympäristöä ja eettistä liiketoimintaa.


6. Akun teho heikkenee kylmällä säällä, mikä tekee sähkökuorma-autoista vähemmän kannattavan vaihtoehdon.

Vaikutus on pienempi kuin voisi kuvitella. Joissakin kuorma-autoissa on ominaisuuksia, jotka auttavat pitämään akut ihanteellisessa lämpötilassa (+25 astetta) päivän alkaessa.
Volvo Trucksille esimerkiksi toimintasäteen menetys -10 asteessa on noin 3 %. -20 asteessa se laskee noin 10 %. On hyvä muistaa, että kylmä sää lisää energiankulutusta voimansiirtolinjasta riippumatta ohjaamon lämmityksen vuoksi ja vaikuttaa siten aina ajoneuvon toimintasäteeseen.


7. Akkuihin ei riitä mineraaleja, jos kaikki mahdollinen sähköistetään.

Valmistajilla on syytäkin olla huolissaan monien mineraalien saatavuudesta. Lyhyellä aikavälillä sen ei odoteta olevan ongelma, mutta pitkällä aikavälillä on tarkasteltava vaihtoehtoisia mineraaleja, vähennettävä käytettäviä määriä ja lisättävä kierrätysmateriaalien käyttöä.

Monilla yrityksillä on Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia kunnianhimoisia tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen osalta, ja akkukäyttöiset sähkökuorma-autot ovat yksi keino saavuttaa niitä.

Tässä voit lukea lisää akuista ja sähkökuorma-autoista ja laskea kuorma-autosi ekologisen kokonaisjalanjäljen.