Kuorma-autot

Lars Mårtensson
2022-04-27
3 min
Sähköajoneuvot
Author
Lars Mårtensson
Environment and Innovation Director at Volvo Trucks

Kuorma-auton todellisen ilmastovaikutuksen laskeminen

Käyttötarkoitukseen ekologisimman ajoneuvon valitseminen ei ole aina yksinkertaista, mutta elinkaariarviointi voi tehdä siitä paljon helpompaa. Arvioinnin avulla saat kokonaiskuvan, jossa huomioidaan ympäristövaikutus ajoneuvon koko elinkaaren ajalta.


Ajoneuvon ekologinen jalanjälki ei rajoitu sen kuluttamaan polttoaineeseen, vaan se kattaa monia muita tekijöitä aina valmistuksessa käytettyjen raaka-aineiden keräämisestä ajoneuvon lopulliseen käytöstäpoistoon. Vasta elinkaariarvioinnin (LCA) tekemisen jälkeen voit nähdä ajoneuvon kokonaisvaltaisen ilmastovaikutuksen.


Päästöjen laittaminen kontekstiin

Viimeaikainen huoli litiumioniakkujen ympäristövaikutuksista on hyvä esimerkki elinkaariarvioinnin merkityksestä. Akkukennojen valmistusprosessi kuluttaa paljon energiaa, ja sen seurauksena sähköajoneuvon valmistuksen ilmastovaikutus on huomattavasti suurempi kuin vastaavan dieselajoneuvon. 

Kokonaisvaltaisen elinkaariarvioinnin osalta näiden kahden välinen ero on kuitenkin mitätön. Tämä koskee etenkin dieselajoneuvoja, jotka tuottavat paljon enemmän hiilidioksidipäästöjä käytön aikana. Jos sähkökuorma-autoa käytetään uusiutuvien energialähteiden avulla tuotetulla sähköllä, sen ilmastovaikutus on jo vuoden kuluttua pienempi kuin dieselkuorma-auton.


Sopeutuminen muuttuvaan maailmaan

Monet elinkaariarviointiin liittyvät tekijät muuttuvat jatkuvasti. Markkinoilla on kannustimia akkukennojen valmistuksen hiilijalanjäljen pienentämiseksisekä erilaisia hankkeita vanhojen akkujen uusiokäyttöä varten. Nämä kaikki voivat vaikuttaa sähkökuorma-auton kokonaisvaltaiseen ympäristövaikutukseen.

Energialähde on tärkeä tekijä ajoneuvon elinkaariarvioinnissa. Esimerkiksi sähkökuorma-auton ilmastovaikutukseen vaikuttaa merkittävästi se, tuotetaanko kuorma-auton käyttämä sähkö hiilellä vai uusiutuvilla energialähteillä, kuten vesi-, aurinko- tai tuulivoimalla.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä käyttävän sähkökuorma-auton elinkaariarviointi osoittaa, että ilmastovaikutus on erittäin pieni.

Tästä syystä kuljetussektorin muutos on sidottu energiankäytön muutokseen. Kun uusiutuvia polttoaineita tulee entistä enemmän saataville, yhä useammat ihmiset pystyvät hyödyntämään sähkökuorma-autojen tuomat ilmastoedut. Tulevaisuudessa myös vetyä voidaan käyttää kuorma-autojen polttoaineena.

Volvo Trucksin ekologisen jalanjäljen laskuri auttaa sinua perehtymään vaihtoehtoihin ja saamaan lisätietoa. Alun perin laadimme tämän työkalun ja käytimme näitä tietoja asettaaksemme tavoitteita ja strategioita uusien kuorma-autojen kehittämiselle. Näin teemme edelleen, mutta nyt haluamme jakaa laskurin myös asiakkaillemme, jotta he voivat perehtyä erilaisiin vaihtoehtoihin ja teknologioihin sekä löytää itselleen sopivimman ratkaisun.

Elinkaariarviointi on jatkuva prosessi, johon asiakkaan yksilölliset olosuhteet ja tarpeet vaikuttavat merkittävästi. Jos biokaasua on helposti saatavilla, niin kaasukäyttöinen kuorma-auto saattaa olla erinomainen ratkaisu. Jos taas maassa on kattava, uusiutuvaa energiaa hyödyntävä latausverkosto, niin sähkökuorma-auto voi olla paras vaihtoehto. Laskurimme avulla voit vertailla vaihtoehtoja sekä nähdä parannukset ja myöhemmin tehtävät vaiheet.

Aiheeseen liittyvät uutiset

Latest Press Release

Latest Press Release