Kuorma-autot

Volvo-FM-Electric-distance-city-trees.jpg

Mikä on paras vaihtoehtoinen polttoaine raskaille kuorma-autoille?

Lars Mårtensson
2024-04-16
Teknologia ja innovaatiot Sähköajoneuvot Vaihtoehtoiset polttoaineet
Author
Lars Mårtensson
Ympäristö- ja innovaatiojohtaja, Volvo Trucks

Koko kuljetusalan on siirryttävä pois dieselistä ja fossiilisista polttoaineista. Silti monille yrityksille kysymys on edelleen seuraava: mikä yhä useammista vaihtoehtoisista polttoaineista sopii heille parhaiten – nyt ja tulevaisuudessa?

Hallitukset ja yritykset ympäri maailmaa asettavat kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Sekä EU:n European Green Deal että Yhdysvaltojen National Climate Task Force tavoittelevat ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Kiinan tavoitteena puolestaan on hiilineutraalius vuoteen 2060 mennessä. Samaan aikaan yli 7 000 yritystä on asettanut omat ilmastotavoitteensa. Kuljetus- ja logistiikkateollisuudelle tämä tarkoittaa, että siirtyminen pois dieselistä on väistämätöntä, ja kuorma-autojen omistajilla on useita polkuja kohti fossiilitonta tulevaisuutta polttoaineissa.
 

“Ei ole olemassa hopealuotia, joka yksin mahdollistaisi hiilidioksidipäästöjen poistamisen koko kuljetusalalta”, sanoo Lars Mårtensson, ympäristö- ja innovaatiojohtaja, Volvo Trucks. "Sen sijaan saatavilla ja kehitteillä on erilaisia vaihtoehtoisia polttoaineita, joista jokaisella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Tärkeintä on arvioida jokainen niistä ja katsoa, mikä sopii parhaiten."
 

Monilla yrityksillä vastaus vaihtelee useiden tekijöiden mukaan, joita ovat esimerkiksi maantieteellinen sijainti, saatavuus, infrastruktuuri ja omat operatiiviset tarpeet.

 

Mikä on polttoaineen todellinen ilmastovaikutus ja miksi se on tärkeää?

Tarve vähentää hiilidioksidipäästöjä on vaihtoehtoisten polttoaineiden keskeinen kasvutekijä, joten niiden täyden ilmastovaikutuksen huomiointi on luonnollisesti tärkeää.
 

Siihen ei riitä polttoaineen pakokaasupäästöjen (säiliöstä pyöriin) tarkastelu, vaan siinä on otettava huomioon myös polttoaineen tuotanto ja jakelu (lähteeltä pyöriin). Nämä tekijät vaihtelevat eri markkinoilla ja voivat muuttua ajan myötä.
 

Esimerkiksi akkukäyttöisen sähkökuorma-auton täysi ilmastovaikutus on pieni, kun käytettävä sähkö on peräisin uusiutuvista lähteistä, kuten vesi-, aurinko- tai tuulivoimasta. Se on kuitenkin paljon suurempi, jos käyttövoima saadaan hiilellä tuotetusta sähköstä.
 

Jotkin tuotantoprosessit, kuten vedyn tai synteettisen dieselin tuotanto, voivat kuluttaa paljon energiaa, ja tällöin energian lähde vaikuttaa sen ilmastovaikutuksiin kokonaisuutena. Tällä hetkellä noin 99 % maailman vedystä tuotetaan maakaasulla (tunnetaan nimellä "harmaa vety"), ja sillä voi itse asiassa olla suurempi ilmastojalanjälki kuin monilla fossiilisilla polttoaineilla, vaikka teknologia ei tuotakaan pakokaasupäästöjä.
 

Myös polttoaineen kokonaisympäristövaikutus on otettava huomioon. Esimerkiksi vetykäsitellyllä kasviöljyllä (HVO) on erittäin vähäinen ilmastovaikutus: jos se on tuotettu palmuöljystä, se voi kuitenkin edistää metsien häviämistä. HVO:n suurtuotannon vaikutukset maatalouteen ja elintarviketuotantoon herättävät myös kysymyksiä.
 

Tästä syystä kattavan kuvan saamiseksi voi olla hyödyllistä laatia polttoaineen elinkaariarvio (LCA) ja ottaa huomioon myös ajoneuvon ilmastovaikutukset koko sen elinkaaren ajan. Tämä kattaa kaiken ajoneuvon valmistukseen käytetyistä raaka-aineista sen käytöstä poistamiseen.
 

Voit laatia laskelman aiempien elinkaariarvojen perusteella verkossa Volvo Trucksin ekologisen jalanjäljen laskurilla

Kehitteillä on erilaisia vaihtoehtoisia polttoaineita, joista jokaisella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Tärkeintä on arvioida jokainen niistä ja katsoa, mikä sopii parhaiten.

Mitkä ovat vaihtoehtoisten polttoaineiden viimeisimmät kehityssuunnat ja trendit?

Muutoksen vauhti kiihtyy edelleen. EU:n AFIR-asetus (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), joka otettiin käyttöön vuonna 2023, edellyttää, että vuoteen 2030 mennessä julkisesti saatavilla olevia kuorma-autojen pikalatausasemia on 60 kilometrin välein Euroopan pääteillä.
 

Tavoitteena on myös vetyn tankkausverkoston perustaminen 200 km:n välein – sekä henkilö- että kuorma-autoille – vuodesta 2030 eteenpäin.
 

LNG:n osalta Euroopan tankkausverkosto jatkaa kasvuaan ja ylitti viime vuonna 700 tankkausasemaa (vuonna 2020 niitä oli vain 250). Vuoteen 2030 mennessä asemia on arvioitu olevan yli 2 000.
 

Samaan aikaan uusia bio-LNG:n tuotantolaitoksia rakennetaan parhaillaan Ruotsissa ja Saksassa, ja maailmanlaajuinen HVO-tuotanto jatkaa nopeaa kasvuaan. Suuret investoinnit vedyn tuotantoon kiihtyvät edelleen, ja Hydrogen Councilin arvion mukaan projektiputkisto ylittää nyt 1 400 projektia maailmanlaajuisesti.
 

"Loppujen lopuksi kyse on siitä, mitä polttoaineita on saatavilla, mitä ne maksavat, milloin ja missä voit täydentää tai ladata niitä ja sopivatko ne yrityksellesi", Lars Mårtensson sanoo. "Hyvä uutinen on, että investoinnit vaihtoehtoisiin polttoaineisiin kasvavat jatkuvasti, joten on tärkeää seurata paikallisia aloitteita ja suunnitelmia."
 

Saat lisätietoja vaihtoehtoisten polttoaineiden tilanteesta alueellasi ottamalla yhteyttä paikalliseen Volvo Trucks -jälleenmyyjään, joka osaa neuvoa sinua vaihtoehdoissa ja mahdollisuuksissa.
 

Voit myös ladata kattavan oppaamme kuorma-autojen vaihtoehtoisista polttoaineista. Se sisältää seuraavia tietoja:

  • Kuvaukset kahdeksasta vaihtoehtoisesta polttoaineesta, joita voidaan mahdollisesti käyttää raskaissa kuorma-autoissa
  • Jokaisen polttoaineen edut ja haitat
  • Tarkistuslista seikoista, jotka on otettava huomioon päätettäessä yrityksellesi parhaiten sopivasta vaihtoehdosta
  • Taulukko, joka sisältää Volvo Trucksin tarjouksen. Siinä on yksinkertainen vertailu vaihtoehtoisista polttoaineista ja niiden saatavuudesta.

Lataa opas täältä:

Lataa Format PDF Size 15 MB