Kuorma-autot

Kuorma-autojen taloudelliseen ajamiseen kannustaminen

Tatu Ljokkoi
2022-10-06
4 min
Polttoaineen säästäminen
Author
Tatu Ljokkoi
Driver development at Volvo Trucks

Kuljettajien merkitys on ratkaiseva yritysten polttoainetalouden parantamisessa, mutta mikä on paras tapa pitää kuljettajat motivoituneina ja innostuneina?


Yrityksillä on erilaisia tapoja kannustaa kuljettajia ajamaan taloudellisesti, ja oikean kannustimen löytäminen määräytyy yrityksen koon, toimintojen ja tehtävien mukaan. Volvo Trucksin kuljettajakoulutuspäällikkö Tatu Ljokkoi on nähnyt monia onnistuneita – ja epäonnistuneita – kuljettajien motivointihankkeita. Hänen mukaansa menestyneillä yrityksillä on muutamia yhteisiä ominaisuuksia: toimiva tiimikulttuuri, kokonaisvaltainen tapa lähestyä polttoainesäästöjä ja pitkäaikainen sitoutuminen.


Polttoainesäästöihin tarvitaan koko tiimi

Kuorma-auton ajaminen on monin tavoin yksinäistä työtä, ja kunkin kuljettajan ajotapa vaikuttaa vain tämän omaan polttoaineenkulutukseen. Se ei kuitenkaan tarkoita, että taloudellinen ajaminen on vain yksittäisen kuljettajan vastuulla. Tatu Ljokkoi itse asiassa uskoo, että hyvä tiimihenki on ratkaisevan tärkeää.


– Koko yrityksen on toimittava yhdessä – johto mukaan lukien, hän sanoo. – Taloudellista ajotapaa ei voi työntää vain ajokouluttajien vastuulle, vaan johdon on oltava aktiivisesti mukana ajokoulutusohjelmissa, sillä vain tällä tavoin kaikki ovat yhtenäisesti mukana. Ja on nimenomaan johdon tehtävä aktiivisesti arvioida ja seurata edistymistä sekä antaa tarvittaessa rohkaisua ja tunnustusta.


Toinen tehokas tapa tiimihengen luomiseen on ottaa kuljettajat mukaan tavoitteiden ja polttoaineen säästötapojen määrittämiseen. Tällä tavoin kuljettajat voivat ottaa vastuuta omasta kehityksestään, ja he tuntevat olevansa osa tiimiä.


Palkkiot ja kannustimet: onko niistä apua?

Olipa kyse sitten rahallisesta tai jostain muusta palkinnosta, palkkioiden ja kannustimien tarjoaminen voi olla tehokas tapa motivoida kuljettajia. Tällainen järjestelmä on kuitenkin suunniteltava ja toteutettava huolellisesti. Yksi yleinen tapa on asettaa kuljettajat kilpailemaan toisiaan vastaan ja palkita ne, jotka kuluttavat vähiten polttoainetta. Seuraukset voivat kuitenkin olla yllättäviä.


– On mahdollista, että tällainen palkkiojärjestelmä motivoi vain kuljettajia, jotka ajavat jo nyt taloudellisesti, sillä vain heillä on hyvät mahdollisuudet voittaa, Tatu selittää. – Samalla vähemmän taitavat kuljettajat eli juuri he, joilla suurimmat mahdollisuudet saavuttaa polttoainesäästöjä, eivät ole yhtä motivoituneita, sillä he koe järjestelmästä olevan heille etua. Tämä taas johtaa menetettyihin mahdollisuuksiin.


Jos sen sijaan koko yritykselle tai kalustolle määritetään kokonaistavoite ja palkkiot jaetaan samanlaisina, se auttaa luomaan tiimihenkeä ja kannustaa kuljettajia tekemään yhteistyötä ja auttamaan toisiaan.


Oikeiden työkalujen, prosessien ja tavoitteiden määrittäminen

Kuljettajien pitäminen motivoituneina edellyttää, että polttoainekulutuksen seuranta- ja arviointiprosessien on oltava johdonmukaisia, vertailukelpoisia ja läpinäkyviä. Koska kuljettajien kokemus sekä käytetyt kuormat ja reitit vaihtelevat, kuljettajien keskinäinen vertailu ei ole välttämättä reilua tai tarkkaa. Niinpä kannattaakin keskittyä seuraamaan kuljettajakohtaisia suorituksia ajan mittaan ja tunnistamaan kuljettajakohtaiset parannusalueet.


Yksi kätevä tapa tähän on mukautetun kuljetusten tietojärjestelmän käyttäminen. Sen avulla saadaan erilaisiin parametreihin perustuvia tietoja esimerkiksi moottorin ja vaihteiden käytöstä, nopeudensäätelystä, ennakoinnista ja jarrutuksesta. Tällä tavoin kuljettajat voivat itse analysoida ajotapaansa ja todeta, missä on parantamisen varaa. Tuloksia voidaan sitten arvioida kuukausittain tehtävällä seurannalla. Myös liitettävyyttä ja data-analytiikkaa hyödynnetään enenevässä määrin taloudelliseen ajoon kannustettaessa.  


Polttoainetehokkuus on matka eikä määränpää

Kuljettajakoulutus on tärkeä työkalu, joka auttaa kuljettajia säästämään polttoainetta. Sitä pidetään kuitenkin usein kertaluonteisena, nopeana ratkaisuna. – Vaikka jotkut odottavat, että yhden koulutusistunnon jälkeen kaikki muuttuu hetkessä, niin ei kuitenkaan tapahdu, Tatu sanoo.


– Ajokoulutuksessa on kyse muutoksen hallinnasta ja uuden yrityskulttuurin toteuttamisesta. Se ei tarkoita kerran vuodessa järjestettävää koulutusta vaan jotain, joka otetaan mukaan arkirutiineihin. Tällainen ajattelutapa motivoi kuljettajia ja auttaa heitä keskittymään oman toimintansa parantamiseen.


Tiivistäen voi todeta, että yksittäisiin kuljettajiin perustuvan polttoainetehokkuuden tulokset ovat sekalaisia. Jos kuitenkin halutaan saavuttaa merkittäviä ja kestäviä polttoainesäästöjä koko kaluston osalta, kannattaa toimia seuraavasti:

  • Tuo kaikki samaan tiimiin, jolla on yhteinen tavoite ja sovittu strategia siitä, miten tämä tavoite saavutetaan.
  • Varmista, että kaikki ovat mukana – myös johto.
  • Toteuta kannustinohjelma, joka antaa tunnustusta ja palkkiota koko tiimille eikä vain yksittäisille kuljettajille.
  • Muodosta selkeät ja johdonmukaiset avainluvut.
  • Varmista, että seurantaa tehdään säännöllisesti ja parannusalueet otetaan huomioon.
  • Muista, että taloudellinen ajotapa on pitkäaikainen matka eikä lyhytaikainen ratkaisu.


Jos haluat lisätietoja, tutustu kuljettajakoulutuksen etuihin tai tapaan, jolla kuljetusten tietojärjestelmät voivat auttaa säästämään polttoainetta.

Voit tutustua myös siihen, miten teknologian avulla saavutetaan entistä taloudellisempi ajotapa ja miten se vaikuttaa polttoaineenkulutukseen, käyttöasteeseen ja turvallisuuteen.

Asiaan liittyviä artikkeleja

Latest Press Release

Latest Press Release