Kuorma-autot

Volvo Trucks
2022-05-17
4 min
Turvallisuus
Author
Volvo Trucks

Kuusi tyypillistä kuorma-auto-onnettomuutta – mitä ne kertovat meille?

Viime vuosikymmeninä raskaisiin kuorma-autoihin liittyvien kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on vähentynyt merkittävästi. Niiden osuus EU:n kaikista liikennekuolemista on kuitenkin edelleen noin 15 %. Volvo Trucksin onnettomuuksien tutkintalautakunnalla (ART) on perusteellista tietoa yleisimmistä onnettomuuksista ja niiden syistä.


Jokaiseen kuorma-auto-onnettomuuteen liittyy omanlaisensa tapahtumien kulku juuri ennen onnettomuutta ja sen jälkeen. Tapahtumien kulkua tutkimalla voi saada käsityksen siitä, miten onnettomuus olisi voitu välttää tai estää. Kokoamalla nämä oivallukset yhteen on mahdollista tehdä johtopäätöksiä.

Onnettomuustutkimustieto parantaa kuorma-autojen ja teiden turvallisuutta

Tämä on kuitenkin vain osa onnettomuuksien tutkintalautakunnan työtä. Monet oivalluksista syntyvät, kun kerätään ja analysoidaan kansallisia onnettomuustilastoja ja perehdytään onnettomuustietoihin piilevien korrelaatioiden löytämiseksi. Tämä auttaa Volvo Trucksia kehittämään teknologioita ja tekemään yhteistyötä poliittisten päättäjien kanssa, jotka asia kerrallaan parantavat tieliikenneturvallisuutta.

Volvo Trucksin onnettomuuksien tutkintalautakunta on määritellyt yli 20 onnettomuustyyppiä, jotka kuvaavat tilannetta Euroopan teillä. Kuvassa näkyy niistä kuusi.
Tutkittujen onnettomuuksien yksityiskohdat antavat tietoa kehitystiimeille, jotta ne voivat tehdä parannuksia vähentääkseen samankaltaisten onnettomuuksien riskiä

Jokaiseen kuorma-auto-onnettomuuteen liittyy omanlaisensa tapahtumien kulku juuri ennen onnettomuutta ja sen jälkeen. Tapahtumien kulkua tutkimalla voi saada käsityksen siitä, miten onnettomuus olisi voitu välttää tai estää. Kokoamalla nämä oivallukset yhteen on mahdollista tehdä johtopäätöksiä.
 

Onnettomuustutkimustieto parantaa kuorma-autojen ja teiden turvallisuutta

Tämä on kuitenkin vain osa onnettomuuksien tutkintalautakunnan työtä. Monet oivalluksista syntyvät, kun kerätään ja analysoidaan kansallisia onnettomuustilastoja ja perehdytään onnettomuustietoihin piilevien korrelaatioiden löytämiseksi. Tämä auttaa Volvo Trucksia kehittämään teknologioita ja tekemään yhteistyötä poliittisten päättäjien kanssa, jotka asia kerrallaan parantavat tieliikenneturvallisuutta.  

Pyöräilijän kanssa tapahtuva onnettomuus käännyttäessä tapahtuu yleensä kaupunkialueiden risteyksissä, kun kuorma-auto kääntyy matkustajan puolelle ja pyöräilijä ajaa suoraan. Syynä on yleensä se, että ohjaamon näkyvyys on heikko tai pyöräilijä ja kuorma-auton kuljettaja eivät ymmärrä toisiaan, mistä seuraa tilanteen väärinarviointi.

Kun katsotaan kokonaiskuvaa, tutkintalautakunta toteaa, että kaikissa näissä tienkäyttäjäryhmissä jotkin onnettomuustyypit erottuvat muita yleisempinä. Seuraavassa on lueteltu kaksi yleistä onnettomuutta joka ryhmästä.   
 

  1. Tyyppi A: Kaistalta ajautuminen. Kuorma-auto poistuu kaistaltaan ja/tai tieltä. Voi aiheuttaa kaatumisen tai törmäyksen esineeseen. Syyt: Kuljettajan tarkkaamattomuus tai väsymys, esteiden väistäminen. Yleisiä myös talvella liukkailla teillä.
  2. Tyyppi A: Törmäys toisen kuorma-auton takaosaan. Yhteentörmäys samaan suuntaan ajavien kuorma-autojen välillä. Syyt: Kuljettajan tarkkaamattomuus tai liian lyhyt etäisyys edessä kulkevaan ajoneuvoon. Myös rajallinen näkyvyys ja teiden liukkaus.
    Tyyppi B: Törmäys vastaantulevan henkilöauton kanssa. Onnettomuustyyppi, jotka yleisimmin johtaa henkilöauton matkustajien kuolemaan. Syyt: Liian suuri nopeus, kuljettajan tarkkaamattomuus, ohituksen väärinarviointi tai virheellinen toteutus. Useimmissa tapauksissa henkilöauto ajaa kuorma-auton kaistalle.
  3. Tyyppi B: Risteysonnettomuus henkilöauton kanssa. Kuorma-auto törmää risteyksestä kääntyvän henkilöauton kylkeen. Pääsyyt: Väistämättä jättäminen tarkkaamattomuuden vuoksi. Henkilö- tai kuorma-autot ajavat liian nopeasti tai näkyvyys on rajoitettu.
  4. Tyyppi C: Törmäys tietä ylittävään jalankulkijaan. Jalankulkija tai pyöräilijä ylittää tien kuorma-auton edessä. Syyt: Rajallinen näkyvyys, kuljettajan tai suojaamattoman tienkäyttäjän tarkkaamattomuus, nopeuden tai etäisyyden väärinarviointi.
  5. Tyyppi C: Pyöräilijän kanssa tapahtuva onnettomuus käännyttäessä. Tämä tapahtuu yleensä kaupunkialueiden risteyksissä, kun kuorma-auto kääntyy matkustajan puolelle ja pyöräilijä ajaa suoraan. Syyt: Ohjaamosta on puutteellinen näkyvyys tai suojaamaton tienkäyttäjä ja kuorma-auton kuljettaja eivät ymmärrä toisiaan, mikä johtaa tilanteen ja toisen aikomusten väärinarviointiin.
     

"Tutkittujen onnettomuuksien yksityiskohdat antavat tietoa kehitystiimeille, jotta ne voivat tehdä parannuksia vähentääkseen samankaltaisten onnettomuuksien riskiä. Jokaisen onnettomuustyypin osalta voimme tunnistaa, millä turvallisuusominaisuuksilla voi lieventää tyypillisen skenaarion mukaista onnettomuutta tai välttää se kokonaan", Anna Theander sanoo.
 

Raskaiden kuorma-autojen kuolemaan johtaneet onnettomuudet laskussa

Viime vuosikymmeninä raskaiden ajoneuvojen kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet merkittävästi huolimatta siitä, että kuorma-autojen kokonaismäärä on kasvanut. Mutta turvallisuudessa on edelleen parannettavaa. Koska kuorma-autojen turvajärjestelmiä standardoidaan lainsäädännön avulla, entistä suurempi osa onnettomuuksista voidaan välttää ja seuraukset minimoida. Tutkimuksista saatujen oivallusten ja perusteellisen tiedon jakaminen on jatkossakin oleellinen osa Volvo Trucksin DNA:ta. Onnettomuuksien määrä on laskettava nollaan.

"Meidän on yhdistettävä voimamme tällä alalla ja koko yhteiskunnassa, jotta se toteutuisi", Anna sanoo.
 

Onnettomuustyypit:

Tyyppi A: Onnettomuudet, joissa kuorma-auton matkustajia menehtyy tai loukkaantuu vakavasti

Tyyppi B: Onnettomuudet, joissa henkilöauton matkustajia menehtyy tai loukkaantuu vakavasti

Tyyppi C: Onnettomuudet, joissa suojaamattomia tienkäyttäjiä, kuten pyöräilijöitä, jalankulkijoita, moottoripyöräilijöitä tai mopoilijoita menehtyy tai loukkaantuu vakavasti 

 

Lue lisää Volvo Trucksin turvallisuustutkimuksista