Kuorma-autot

Volvo Trucks
2022-12-12
4 minuuttia
Turvallisuus Sähköajoneuvot
Author
Volvo Trucks

Volvon sähkökuorma-autot – törmäystestattu turvallisuuden takaamiseksi

Mitä tapahtuu, jos sähkökuorma-auto törmää toiseen kuorma-autoon? Tai jos se lähtee luisumaan ja kaatuu ympäri suurella nopeudella? Volvo Trucksin turvallisuusjohtaja Anna Wrige Berling kertoo, kuinka yhtiön sähkökuorma-autot on suunniteltu törmäysturvallisiksi.


Akkukäyttöiset sähkökuorma-autot ovat yleistymässä teillämme. Turvallisuus on yksi Volvo Trucksin perusarvoista, ja siten sähkökuorma-automme on kehitetty yhtä turvallisiksi kuin kaikki muutkin kuorma-autot. Yksi tärkeä näkökohta on törmäysturvallisuus, joka tarkoittaa ajoneuvojen kehittämistä siten, että ne kestävät törmäyksen vaikutukset.


"Volvon sähkökuorma-autoissa on samat ohjaamot kuin perinteisissä dieselkuorma-autoissamme, ja ne on testattu perusteellisesti törmäysturvallisuuden varmistamiseksi. Sähkökuorma-autoissa on myös samat kehittyneet turvallisuusominaisuudet, jotka on suunniteltu ennaltaehkäisemään onnettomuuksia", Volvo Trucksin turvallisuusjohtaja Anna Wrige kertoo.


Virtuaaliset simulaatiot ja täysimittaiset törmäystestit

Akkukäyttöisissä sähkökuorma-autoissa on omat erityiset turvallisuushaasteensa, jotka liittyvät pääasiassa sähköiseen voimansiirtoon ja sen 600 voltin akkuun. Oikosulkujen ja kemiallisten vuotojen riski järjestelmässä on minimoitava.


Volvo käyttää tarkkoja laskelmia, virtuaalisia simulaatioita sekä täysimittaisia törmäystestejä varmistaakseen sähkökuorma-autojen törmäysturvallisuuden.


"Laskelmat ja virtuaaliset simulaatiot toimivat perustana, kun kehitämme ja testaamme sähkökuorma-autojemme turvallista suunnittelua. Näin voimme testata erilaisia skenaarioita ja parametreja digitaalisesti. Vahvistamme simulaatioiden tulokset tekemällä kuorma-autoille myös täysimittaisia törmäystestejä", Anna Wrige Berling sanoo.

Anna Wrige Berling on Volvo Trucksin turvallisuusjohtaja.

Törmäystestit simuloivat todellisia liikennetilanteita

Törmäystesteillä simuloidaan todellisia liikennetilanteita, ja niiden tavoitteena on varmistaa sähkö-, kemikaali- ja paloturvallisuusvaatimusten täyttyminen.


"Täysimittaisten törmäystestien tarkoituksena on minimoida tulipalon ja kemikaalivuotojen riski varmistamalla, että akut ja sähkökomponentit pysyvät paikoillaan törmäyksessä ja että korkeajännitejärjestelmä sammuu", hän selostaa.


Volvo FM Electricille on suoritettu kolmenlaisia täysimittaisia törmäystestejä. Testien tulokset vahvistavat virtuaalisten simulaatioiden positiiviset tulokset. 

 

Sivutörmäystesti. Tässä testissä henkilöautoa jäljittelevä vaunu törmää kuorma-auton kylkeen, johon akut on asennettu. Testi varmistaa, että akut moduuleineen ja kennoineen ovat hyvin suojattuja ja pysyvät paikoillaan, vaikka ne altistuvat voimakkaalle törmäykselle.
Nurinajotesti. Tässä testissä kuorma-auto pakotetaan kaatumaan, mikä on melko yleinen kuorma-auto-onnettomuus. Tarkoituksena on varmistaa, että korkeajännitejärjestelmä sammuu, ja minimoida kuljettajan ja pelastusryhmän turvallisuusriskit.
Estetörmäyskoe. Estetörmäyskokeessa kuorma-auto törmää esteeseen, joka simuloi toisen kuorma-auton takaosaa. Sähkökuorma-auto testataan sen varmistamiseksi, että ohjaamon alla olevat sähköasennukset ja -komponentit pysyvät paikoillaan ja ettei niissä ole tulipaloon tai muihin vaarallisiin tilanteisiin johtavia oikosulkuja.

Volvo Trucks on ensimmäinen globaali kuorma-autovalmistaja, jolla on sarjatuotannossa täysi valikoima sähkökuorma-autoja.


"Edelläkävijöinä meillä on suuri vastuu varmistaa, että siirtyminen fossiilivapaisiin sähkökuljetuksiin tapahtuu turvallisuudesta tinkimättä – niin kuljettajien, pelastusryhmien kuin kaikkien muiden tienkäyttäjien kannalta", Volvo Trucksin turvallisuusjohtaja Anna Wrige Berling sanoo. 


Katso Volvon sähkökuoma-autojen törmäystestit:

 

Lue lisää turvallisuustyöstämme ja sähkökuorma-autoistamme.