Kuorma-autot

Dieter De Waele
2023-09-11
Kuljettajien maailma
Author
Dieter De Waele
Driver Development Manager

Kuinka houkutella uusia kuljettajia ja lieventää kuljettajapulaa?

Kuorma-autonkuljettajia etsitään kuumeisesti kuljetusalan kuljettajapulan vuoksi. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että koulutuksesta juuri valmistuneet uudet kuljettajat kohtaavat esteitä työnhaussa, usein rajallisen työkokemuksen vuoksi. Asia on näin, vaikka kuljettajapula on suuri huolenaihe. Mistä tämä johtuu ja mitä kuorma-autoyrittäjät voivat tehdä asialle?

Uusien kuljettajien houkuttelu on ratkaisevan tärkeää kuljetusalalle maailmanlaajuisesti. IRU:n vuosittaisessa kuljettajatutkimuksessa (2022) korostuu maailmanlaajuinen kuljettajapula. Vuonna 2021 englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja ruotsiksi tehdyn sisäisen tutkimuksen mukaan 22 prosenttia kuljettajista kuitenkin suhtautui työllistymiseen kielteisesti.  Eräs uusi kuljettaja esitti asian näin:

"Kävin kurssin ammatinvaihtoa varten ajatellen, että työtä pitäisi löytyä melko helposti, koska kuljettajapulaa valiteltiin joka puolella. Todellisuus on ollut shokki. Olen rekisteröitynyt toimistoihin, lähettänyt ansioluetteloita ja hakenut vähän kaikkialle, mutta useimmiten en saa lainkaan vastausta tai työhön vaaditaan vähintään kahden vuoden kokemus."

Kun kuljetusala asettaa hinnoille painetta ja haluaa mieluiten lyhentää toimitusaikoja, se vaikuttaa erityisesti uusiin ja potentiaalisiin kuljettajiin. Dieter De Waele on kuljettajakoulutuspäällikkö, ja hän huomauttaa kaikkien tietenkin haluavan hyvin koulutettuja kuljettajia, joilla on 10 vuoden kokemus, mutta toive ei vastaa todellisuutta.

"Mainoksia säikähtää helposti. Keskity enemmän siihen, mitä kuljetusyrityksesi voi tarjota kuljettajalle, kuin siihen, mitä yrityksesi haluaa häneltä. Varmista rekrytoinnin yhteydessä, että kuljettajat tuntevat olevansa turvassa ja saaneensa tarpeeksi tietoa, ja tarjoa heille sitten miellyttävä työympäristö. Valmistaudu myös sijoittamaan asianmukaiseen koulutukseen, sillä se maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä", Dieter sanoo.

Koulutus tapana saada työhön turvallisesti ajavia ja pitkäaikaisia kuljettajia

Tutkimukset osoittavat*, että oppisopimusohjelmat ja yrityksen rahoittama koulutus ovat sekä suosittuja että tärkeitä uusille kuljettajille, koska ne ratkaisevat, kuka heidän ensimmäinen työnantajansa on. Maksuttomuus mahdollisti koulutuksen taloudellisesti ja helpotti alalle pääsyä, mutta osa vastaajista ilmaisi koulutusta koskevia pelkoja ja epävarmuutta.

"Koulutus antaa kyllä ajokortin, mutta ratin takana vietetään siinä vain rajoitettu aika, eikä se aina valmista sinua todelliseen maailmaan sekä henkisiin ja fyysisiin haasteisiin, joita saatat kohdata siellä. Kokeneelta kuljettajalta oppiminen ja hänen kanssaan keskusteleminen todellisissa liikenne- ja työolosuhteissa voi olla osa ratkaisua", Dieter De Waele sanoo.

Itse asiassa uusien kuljettajien eniten hakema aihe (30 prosenttia) oli neuvonta, mukaan lukien yleiset kysymykset alasta ja kuorma-auton kuljettajan työstä. Vaikka palkka oli tärkeä tekijä (11 prosenttia piti sitä etusijalla), koulutus ja työllistyminen olivat vielä suurempia huolenaiheita.

Jotkut kuljettajat kokivat, ettei heillä ollut hyviä valmiuksia vastata työn vaatimuksiin heti koulutuksen jälkeen. Työnantajan voimakas paine nopeista toimituksista yhdistettynä epävarmuuteen ohjattaessa kuorma-autoa vilkkaassa liikenteessä sekä onnettomuuksien pelkoon sai heidät harkitsemaan alanvaihtoa stressin vuoksi.

"Ymmärrän, että uudet kuljettajat ovat huolissaan kaikista vaatimuksista ja tuntevat epävarmuutta. On tärkeää, että kuljettajakoulutus ja harjoitukset vastaavat todellisuutta ja että johto ymmärtää koulutuksen kaikki edut. Siitä voi olla hyötyä yritykselle sekä taloudellisesti että kuljettajien talossa pysymisen kannalta", Dieter sanoo.

Koulutuksessa käytettävä kuorma-autoyhdistelmä ja merkki ei välttämättä aina ole se, jota käytetään tosielämän työtilanteessa. Siitä saattaa Dieterin mukaan aiheutua stressiä. Lastin kiinnitys, ohjaus ja pysäköinti haastavissa tilanteissa, työhön tarvittava mahdollinen hallintokoulutus sekä kokeneemman kuljettajan kokemukset voivat auttaa kuljettajaa tutustumaan ensimmäiseen työpaikkaansa ja saada heidät pysymään siellä.

 

Uusien kuljettajien tärkeimmät vaikuttimet

Ei ole yllättävää, että yhtenä tärkeimmistä uusien kuljettajien vaikuttimista pidettiin kilpailukykyistä palkkaa. Epätyydyttävä palkka yhdessä muiden motivaatiota laskevien tekijöiden, kuten stressin ja koulutuksen puutteen, kanssa sai kuljettajat helposti etsimään uutta työnantajaa. Useat nuoremmat kuljettajat kuitenkin kysyivät myös, kuinka he voisivat nostaa palkkaansa vuosien varrella ja ansaita hyvän elannon, mikä osoitti innokkuutta rakentaa uraa alalla ja pysyä alalla pitkään. Koulutus oli toiseksi tärkein motivoiva tekijä ja tutkimus osoitti, että helposti saatava koulutus auttoi monenlaisista taustoista tulevia ihmisiä pääsemään alalle ja saavuttamaan hyvän tulotason.

"Palkka on tärkeä tekijä, mutta paljon merkitystä on myös brändeillä, kuorma-auton olosuhteilla ja sillä, tuntevatko kuljettajat olonsa tervetulleeksi, turvalliseksi ja riittävillä tiedoilla varustetuksi. Uudet kuljettajat ovat yleensä stressaantuneita alkuvaiheessa, joten sekä tutkimukset että kokemukset osoittavat, että koulutus ei pelkästään edistä kuljettajien turvallista ajotapaa ja rauhallisuutta, vaan se myös saa heidät jäämään työhönsä todennäköisemmin", Dieter sanoo.

Katso täältä lisätietoja kuljettajien tukemisesta ja kuljettajakoulutuksesta tai ota yhteys paikalliseen Volvo Trucks -yhteyshenkilöön.

* Volvo Trucksin sisäinen tutkimus vuodelta 2021 englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja ruotsiksi.