Kuorma-autot

Tatu Ljokkoi
2022-04-01
3 min
Kuljettajien maailma
Author
Tatu Ljokkoi
Driver development at Volvo Trucks

Miten uusi eurooppalainen kuorma-autojen ajopiirturiasetus vaikuttaa minuun?

Ensimmäisen sukupolven älykkäät ajopiirturit ovat olleet pakollisia kaikissa uusissa raskaan liikenteen kuorma-autoissa kesäkuusta 2019 lähtien. Euroopan unioni (EU) on hyväksynyt lisämääräyksiä, jotka edellyttävät toisen sukupolven ajopiirtureiden käyttöönottoa elokuusta 2023 alkaen.


Seuraavassa kerrotaan, mitä sinun on tiedettävä EU:n uudesta ajopiirturiasetuksesta ja mitä se merkitsee kuorma-autonkuljettajille. Tarkastellaan aluksi, miksi EU päätti ottaa uudet säännökset käyttöön.


Parempaa turvallisuutta ja ammattitaitoa

Uusien määräysten päätavoitteena on lisätä turvallisuutta, vähentää ajopiirturin tietojen manipulointia ja varmistaa kuljettajille riittävä lepo työvuorojen ja raskaiden ajojaksojen välillä.


Säännösten tarkoitus on nopeuttaa ajoaikatarkastuksia ja auttaa saapumaan perille hyvissä ajoin. Kaikkien EU-maiden viranomaiset voivat tehdä etätarkastuksia, ja jos kuljettajan ajopiirturitiedot ovat kunnossa, hän voi jatkaa matkaansa ilman pysähdystä. On erittäin tärkeää varmistaa, että kuljettajalla ei ole ajoaikarikkomuksia. Vanhoilla ajopiirtureilla varustetuille ajoneuvoille voidaan edelleen tehdä tienvarsitarkastuksia, joten kaikkien ajopiirtureiden – myös perinteisten mallien – oikea käyttö on edelleen ehdottoman tärkeää.


Joidenkin kuljettajien ja kuorma-autojen omistajien on tiedetty manipuloivan ajopiirturin tietoja. Siten on vältetty kuljettajien turvallisuudesta huolehtimiseksi tarkoitettujen standardien noudattaminen. EU:n uudet säännökset on suunniteltu vaikeuttamaan tietojen manipulointia merkittävästi. Samalla tarkoitus on varmistaa sujuva liikenne ja poistaa turhat viivytykset ja tarpeettomat tarkastukset niiltä, jotka noudattavat sääntöjä. 

Uuden ajopiirturiasetuksen sisältö

Ensimmäisen sukupolven älykkäät ajopiirturit ovat olleet pakollisia kaikissa uusissa kuorma-autoissa 15.6.2019 lähtien. EU:n uusimman asetuksen mukaan kaikki 21.8.2023 jälkeen rekisteröitävät uudet yli 3,5 tonnin kuorma-autot on varustettava toisen sukupolven ajopiirtureilla. Vuoden 2024 loppuun mennessä kaikki vanhat analogiset tai digitaaliset ajopiirturit (pois lukien ensimmäisen sukupolven älykkäät ajopiirturit) on vaihdettava uusiin kuorma-autoissa, joita käytetään rajat ylittävässä liikenteessä. Rajat ylittävässä liikenteessä käytettävät ensimmäisen sukupolven älykkäät ajopiirturit on päivitettävä uusiin elokuuhun 2025 mennessä.

Toisen sukupolven ajopiirtureiden tärkeimmät uudet ominaisuudet sallivat valtioiden rajat ylittävän liikenteen seurannan satelliittipaikannusjärjestelmällä sekä lastaamisen ja purkamisen ajan ja sijainnin tarkastamisen.

 

Älykäs ajopiirturi voi kommunikoida paikallisten valvontaviranomaisten kanssa, jotka voivat tarkastaa ajopiirturin tiedot etänä ilman, että kuljettajan tarvitsee pysäyttää ajoneuvoa. Mikäli huomautettavaa ei löydy, viranomaisten on poistettava tiedot tietovälineistään kolmen tunnin kuluessa.

 

Reittisuunnittelu uuden ajopiirturiasetuksen aikana

Uuden ajopiirturiasetuksen myötä reittisuunnittelu on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Tehokas reittisuunnittelu auttaa kuljettajaa pysymään valppaana, mikä tarkoittaa, että ajomatka on miellyttävä ja täysin kuljettajan hallinnassa. Voit ladata oppaan, jossa kerrotaan, miten kuljettajan työaika suunnitellaan mielekkääksi ja tehokkaaksi ja siten myös varmistetaan sääntöjen noudattaminen. Opas sisältää esimerkiksi seuraavaa:

  • Vinkkejä määränpään saavuttamiseen ajoissa
  • Tapoja tehdä kuorma-automatkasta vähemmän stressaava
  • Mitä tehdä, jos ajoaika on loppumassa ja seuraava rekkaparkki on jo täynnä

Lue lisää uusista kuorma-autojen ajopiirturisäännöksistä