Kuorma-autot

Miten digitalisaatio voi muuttaa kuljetusyrityksen liiketoimintaa?

| 7 min
Miten kuljetusyrityksen liiketoimintaa voidaan tehostaa digitalisoinnin avulla ilman IT-osaamista? Vastaus on luultua yksinkertaisempi, mikä on olennaisen tärkeää menestyksekkään liiketoiminnan kannalta jatkossa. Digitalisaatio saa aikaan suuria muutoksia logistiikka-alalla. Digitalisaatio tarjoaa kaikenkokoisille yrityksille loistavat mahdollisuudet optimoida liiketoimintaansa ja mukautua tulevaisuuden muutoksiin, joka on välttämätöntä kilpailukyvyn säilymisen kannalta.

Mitä kuorma-autokuljetusten digitalisointi tarkoittaa?

Pääpiirteittäin digitalisaatio tarkoittaa kuorma-autoalalla yksityiskohtaista ja tietokoneistettua logistiikan hallintamenetelmää, jossa resurssien suorituskyky ja kuljetusten hallinta on optimoitu teknologian avulla.

Päivittäisessä työssä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ajoneuvojen ja kuljetusten GPS-seurantaa, automaattisia tiemaksuratkaisuja ja kalustonhallintatyökaluja. Siihen voi liittyä automaattisia maksuratkaisuja, jotka voivat alentaa hallinnollisia kustannuksia ja joiden avulla saat selkeän yleiskuvan yrityksen taloudesta.

Miksi kuljetusyritykset digitalisoituvat nyt?

Logistiikka-alalla ei ole tapahtunut vastaavaa digitaalista muutosta, mikä on ollut käynnissä useimmilla muilla aloilla viimeisten 5–10 vuoden aikana. Monet manuaaliset prosessit ovat automatisoitavissa tai tehostettavissa digitalisoinnin avulla.

Kustannuksiin ja helppokäyttöisyyteen vaikuttava tekninen kehitys sekä yhteiskunnalliset muutokset edistävät kuljetusalan digitalisaatiota. Globaalin kulutuksen ja kaupan kasvu ja kaupungistuminen vauhdittavat alan kehitystä. Samaan aikaan myös tuotteiden kuljetustapa toimitusketjun eri vaiheissa muuttuu. Verkkokauppa, kotiinkuljetukset ja ostotottumusten muutokset, erityisesti verkkokauppa-alennukset ja saman päivän toimituslupaukset, luovat uusia paineita kuljetusalalle.

Kaupunkiliikenteen kasvu, lisääntyvät ruuhkat ja kuorma-autojen paino- ja päästörajoitukset luovat myös logistiikkayrityksille tarpeen panostaa entistä enemmän turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun. Jotta pystyt hallitsemaan näitä muutoksia ja varmistat yrityksen kannattavuuden, digitaalisen muutoksen tuomat mahdollisuudet kannattaa hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

Liiketoiminnan digitalisointiin on muitakin syitä. Alalla on yhä enemmän uusia toimijoita, joista yksi esimerkki ovat kuormakapasiteetin käyttöasteisiin keskittyneet digitaaliset huolitsijat. Toimijoiden tavoitteena on nopeuttaa kuljetusalan digitaalista muutosta. Asiakaslähtöiset diginatiivit yritykset ovat todenneet, että kuljetusalan markkinat ovat erittäin pirstoutuneet tiedonhallinnan suhteen ja lukuisten manuaalisten prosessien vuoksi. Nämä yritykset vaistoavat, että nyt on oikea hetki perustaa nopeasti ja kannattavasti uusia liiketoimintatapoja.

Tämä saattaa kuulostaa pelottavalta. Hyvä puoli muutoksessa on kuitenkin se, että teknologiset uudistukset tulevat vähitellen kaikkien ulottuville ja niiden integrointi omiin järjestelmiin helpottuu. Siksi tämä on paras hetki digitalisoida omia liiketoimintoja.

Digitalisaation edut kuljetusalalla

Digitalisaatiota voidaan hyödyttää liiketoiminnassa monin eri tavoin:

Käyttöasteen parantaminen: Euroopan maantiekuljetuksista 20 prosenttia ajetaan tyhjänä, ja esimerkiksi Kiinassa lukema voi olla jopa 40 prosenttia. Suurin syy tähän ovat tehottomat huolintajärjestelmät, joiden vuoksi kuorma-autot siirtyvät noutopaikkaan ilman kuormaa. Verkottuneet digitaaliset alustat voivat ratkaista tämän ongelman yhdistämällä tuhansien liikenteenharjoittajien kuljetuskapasiteetin, jolloin kuljetusten lähettäjille voidaan tarjota paikallisesti ja ajallisesti riittävä ja oikeanlainen kuljetustapa. Käyttöasteen parannukset vaikuttaisivat positiivisesti myös alan historiallisen alhaiseen tuottomarginaaliin.

Byrokratian väheneminen: Edelleen käytössä olevat kuljetustarpeen manuaaliset ja puhelinpohjaiset käsittelyprosessit tarkoittavat, että aikaa ja rahaa kuluu kuljetuskapasiteetin järjestelyyn ja hintojen määrittämiseen usein epätäydellisten tietojen perusteella. Prosessit vievät yleensä useita päiviä. Algoritmi sen sijaan määrittää hinnan millisekunnissa samaan tapaan kuin matkailualan online-varaussovellukset. Digitalisointi voi myös yksinkertaistaa viestintää ennen kuljetusta, sen aikana ja sen jälkeen sekä pitää kaikki osapuolet ajan tasalla tilapäivitysten avulla. Säännöllinen turvallisuus- ja ympäristöstandardeihin perustuva raportointi viranomaisille voidaan myös digitalisoida ja automatisoida.

Asiakaskokemuksen parantaminen: Digitalisoitujen prosessien ja käyttöliittymien etuna on asiakaskokemuksen paraneminen helppokäyttöisten varaussovellusten ja tärkeiden lähetystietojen seurantamahdollisuuden ansiosta. Asiakaskokemusta voidaan edelleen parantaa mittaamalla avainlukuja ja mittareita, joiden avulla voidaan tunnistaa prosessien ja käytäntöjen kehittämiskohteet. Lohkoketjutyyppisten tekniikoiden avulla loppukuluttajat voivat saada täydellisen näkymän tekemiensä hankintojen ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksiin.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä tavoista, joilla digitalisaatio voi vaikuttaa myönteisesti liiketoimintaasi. Teknologisen kehityksen myötä kuljetusala voi varmasti hyödyntää lukuisia muitakin uusia etuja. Toistaiseksi voidaan todeta, että rekkaliikenteen digitalisaatio on tullut jäädäkseen. Ne, jotka pystyvät hyödyntämään uusia teknologioita, hyötyvät siitä suuresti.

Kuinka voit digitalisoida liiketoimintaasi?

Olen koonnut oppaan, jossa esitellään, kuinka yrityksen tuottavuutta on mahdollista lisätä digitalisaation avulla. Opas sisältää seuraavaa:

  • kuljetusliiketoiminnan digitalisoinnin käytännön vaiheet
  • esimerkkejä tällä hetkellä käytössä olevista digitaalisista työkaluista.

Jonas Lindholm

Jonas on Volvo Trucksin tuottavuuspalveluiden johtaja.

Voimmeko kertoa sinulle lisää Volvo kuorma-autoista ja palveluista?

Asiaan liittyviä artikkeleja

Latest Press Release

Latest Press Release