Kuorma-autot

Kuorma-auton käyttöasteen ja reaaliaikaisen valvonnan uusi vertailukohta

| 7 min teksti | 7 min teksti
Yli 600 000 Volvo kuorma-autoa on nyt varustettu etäyhteydellä, ja luku kasvaa päivä päivältä. Reaaliaikainen seuranta on todellisuutta, ja vähän kerrallaan Volvo Trucks on onnistunut vähentämään odottamattomia ajon keskeytymisiä ja tehostamaan huoltopalveluita. Etu on merkittävä, ja kuljetusyritykset pystyvätkin nyt pitämään lupauksensa paremmin ja toimittamaan tavaran ajoissa perille.
Volvo Trucks ottaa parhaillaan käyttöön uusia menetelmiä tuhansien kuorma-autojen datan reaaliaikaiseen seurantaan ja analysointiin.

Vuoteen 2025 mennessä haluamme päästä kokonaan eroon odottamattomista ajon keskeytymisistä, kertoo Volvo Trucksin käyttöastepalveluiden varatoimitusjohtaja Markus Efraimsson. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta viimeaikaisen teknologisen kehityksen myötä se on nyt entistäkin paremmin saavutettavissa.

Jokainen Volvo kuorma-auto varustetaan nykyään alan edistyneimpiin kuuluvalla telematiikka- ja diagnostiikkajärjestelmällä. Kun tämä yhdistetään uusimpaan etäyhteystekniikkaan, Volvo voi seurata ja analysoida tärkeitä osia reaaliajassa ja ennakoida vikojen ilmenemisen. 

Kuorma-auton jälkikäsittelyjärjestelmästä, moottorista ja tehonhallintajärjestelmistä tulevaa dataa sekä muita tärkeitä auton toimintakunnon mittaustietoja lähetetään Volvo Trucksin kansainväliseen Uptime Centeriin, joka sijaitsee Gentissä, Belgiassa. Täällä tiedot käsitellään ja analysoidaan. Jos järjestelmä antaa hälytyksen, asiasta ilmoitetaan omalle jälleenmyyjälle tai valtakunnalliseen käyttöastekeskukseen, jotta ennakoiviin toimiin voidaan ryhtyä ennen ajon keskeytymistä. Tällä hetkellä reaaliaikainen seuranta on saatavana Volvo Gold -huoltosopimuksen lisäpalveluna useimmilla Euroopan markkina-alueilla.

Markus Efraimsson, käyttöastepalvelujen varatoimitusjohtaja
Shanna Schillewaert, palvelukehittämisen asiantuntija

Shanna Schillewaert toimii palveluiden kehittämistehtävissä kansainvälisen Uptime Centerin kuorma-autojen seurantakeskuksessa, jossa työskentelee kaikkiaan yli 500 teknistä osaajaa ja datatieteilijää. Hän kertoo näin:  

– Keräämme ja käsittelemme valtavia määriä reaaliaikaista kuorma-autodataa, analysoimme sitä edistyneen koneoppimisen keinoin ja ennakoimme näin vikaantumisia. Työmme antaa perustan kuorma-autojen seurannalle, ja teknisen osaamisen ja alan perusteellisen tuntemuksen ansiosta pystymme myös kehittämään algoritmeja, jotka tuottavat tarkkoja ennusteita kuorma-autojen toimintakunnosta.

Schillewaertin vastuualueisiin kuuluu myös toimiva tiedonkulku molempiin suuntiin keskuksen teknisen tiimin ja Volvo Trucksin välillä, jotta arvokkaat tiedot ja palaute voidaan valjastaa kansainvälisen Uptime Centerin palveluiden kehittämiseen. 

Belgian Gentissä sijaitseva Volvo Trucksin kansainvälinen Uptime Center tarjoaa teknistä tukea 24 tuntia vuorokaudessa 16 eri kielellä.

– On tärkeää muistaa, että kaiken täällä tehtävän työn takana on ihminen. Pyrimme jatkuvasti sujuvoittamaan prosessia entisestään, hän kertoo. 

Kielimuurien kaatamisen eteen tehtävä työ on yksi esimerkki siitä, kuinka kansainvälinen Uptime Center on kehittynyt. Tavoitteena on aina viestiä asiakkaan tai jälleenmyyjän omalla kielellä, on kyse sitten ennakoivista ilmoituksista, ajon keskeytymisestä tai teknisestä tuesta. Keskus takaa tällä hetkellä palvelun 16 eri kielellä. 

Analysoidun datan pohjalta voimme toimia, ennen kuin mitään ehtii tapahtua, ja prosessit siihen ovat valmiina.

Alkuvaiheessa kansainvälisen Uptime Centerin kuorma-autojen seurantakeskus toimi viidellä markkina-alueella Euroopassa, mutta tällä hetkellä markkina-alueita on jo 24. Seurantakeskuksen tukipalvelut, valmius seurata kuorma-autoja reaaliajassa ja niiden mahdollistamat ennakoivat huollot ovat olleet hyödyksi jo tuhansille Volvo Trucksin asiakkaille. Tulevina vuosina tavoitteena on kasvattaa reaaliaikaisesti seurattavien kuorma-autojen määrää merkittävästi. Jatkossa Volvo Trucks aikoo myös lisätä etäyhteyden välityksellä seurattavien osien määrää, jotta dataa saadaan yhä enemmän.

Schillewaert kertoo seuranneensa Volvo Trucksin käyttöastepalveluiden kehitystä aitiopaikalta. – Kun aloitin työt 10 vuotta sitten, reagoimme jo tapahtuneisiin ajon keskeytymiseen eli työ oli pääasiassa reaktiivista. Sittemmin tein töitä yhteyspalveluiden parissa, ja ne ovat mahdollistaneet nykyisen kehityksen. Nyt siirrymme kaikessa reaktiivisesta proaktiiviseen eli ennakoivaan. Analysoidun datan pohjalta voimme toimia, ennen kuin mitään ehtii tapahtua, ja prosessit siihen ovat valmiina. Meneillään on siirtymäaika, jonka tuomat mahdollisuudet kuljetusajalla ovat lähes rajattomat, hän kertoo.

Jokainen uusi Volvo kuorma-auto on tätä nykyä täysin yhdistetty ja kykenee lähettämään suorituskykydataa reaaliajassa.

Kaikki tämä työ kuuluu Volvo Trucksin pitkäjänteiseen strategiaan, jossa tavoitteena on pitää asiakkaiden kuorma-autot tien päällä. Tätä suunnitelmaa tuetaan myös muilla hankkeilla. Muun muassa huoltoaikoja pyritään lyhentämään entisestään, jotta ne voidaan sovittaa entistä paremmin kuljetustehtäviin. Reaaliaikainen seuranta tarkoittaa, että ennakoimattomista seisokeista saadaan suunniteltuja tai ne voidaan yhdistää valmiin huoltosuunnitelman muihin huoltokäynteihin. Prosessi on kaikkiaan huomattavasti tehokkaampi. Ja kun kuorma-auton data analysoidaan valmiiksi ja tarvittavat mekaanikot ja osat varataan etukäteen, huoltoväleistä voidaan saada vieläkin pidempiä. 

Volvo Trucks lanseerasikin samanaikaisesti uuden ja täysin yhdistetyn kuorma-automalliston rinnalla myös Volvo Uptime Care -sopimuksen, jossa ennakoivan huollon tuomia etuja hyödynnetään. Tähän uuteen sopimukseen kuuluu jatkuvasti päivitettävät huoltosuunnitelmat, jotka perustuvat kuorma-auton todelliseen käyttöön ja käyttöolosuhteisiin, valmiiksi suunniteltuihin korjaamokäynteihin ja kuorma-auton mittariston huoltoaikoja koskeviin automaatti-ilmoituksiin.

On erityisen mielenkiintoista, kuinka koneoppimisella voidaan tunnistaa piileviä syitä ja ennakoida vikaantumisia vieläkin tarkemmin.

Parempien yhteyspalveluiden ansiosta data voi liikkua myös kuorma-autoon päin, joten ohjelmisto- ja parametripäivityksiä voidaan tehdä etänä. Ohjelmiston etälataus voidaan toteuttaa jopa lounastauon aikana, ja tarvittavien korjaamokäyntien määrä on niiden ansiosta jo vähenemään päin. Aikaa säästyy merkittävästi, ja tämä onkin jälleen uusi tekninen innovaatio, joka auttaa Volvo Trucksia luomaan normeja kuorma-autojen käyttöasteen alueella.

Ja viimeisenä muttei vähäisimpänä uudet koneoppimista hyödyntävät menetelmät antavat entistä parempia mahdollisuuksia ennakoinnin tarkkuuden parantamiseen ja odottamattomien ajon keskeytymisten estämiseen. Volvo Trucks saakin jatkuvasti tarkemman kuvan siitä, kuinka kuorma-autot toimivat todellisissa tilanteissa. Näin osien vikaantumista voidaan ennakoida vielä paremmin – joissakin tilanteissa jopa sata päivää etukäteen. Nämä tiedot valjastamalla saadaan myös valtavasti potentiaalia entistäkin parempien ja dynaamisempien tuotteiden kehittämiseen.

– On erityisen mielenkiintoista, kuinka koneoppimisella voidaan tunnistaa piileviä syitä ja ennakoida vikaantumisia vieläkin tarkemmin. Näin pääsemme lähes kokonaan eroon ylimääräisistä korjaamokäynneistä ja samalla myös näemme tarkalleen vikojen syyn. Tavoitteena on pitää asiakkaiden kuorma-autot tuottavassa työssä tien päällä, ja tulevaisuus näyttää siinä suhteessa erittäin lupaavalta, Markus Efraimsson päättää. 

Reaaliaikainen seuranta

Volvo Trucks ottaa parhaillaan käyttöön uusia menetelmiä tuhansien kuorma-autojen datan reaaliaikaiseen seurantaan ja analysointiin. Kun kuorma-auto on datan perusteella vikaantumassa, kansainvälinen Uptime Center saa ilmoituksen, jolloin voidaan ryhtyä ehkäiseviin toimiin. Käyttöasteen kannalta tärkeiden osien reaaliaikainen seuranta on tällä hetkellä saatavana Volvo Gold -huoltosopimuksen lisäpalveluna useimmilla Euroopan markkina-alueilla. Se otetaan vähitellen käyttöön myös muilla markkina-alueilla, ja lähitulevaisuudessa se tulee lisäpalveluksi Volvo muihin huoltosopimuksiin.

OHJELMISTOJEN ETÄLATAUS
Entistä parempien etäyhteyksien ansiosta ohjelmistojen etälataus helpottuu ja kuorma-auton korjaamokäyntien tarve vähenee. Uusi ohjelmisto ladataan ja tallennetaan kuorma-auton järjestelmään, kunnes kuljettaja löytää sopivan hetken sen asentamiseen. Volvon ohjelmistopäivityspaketteja voi myös ladata etänä, jolloin päivityksiä voidaan tehdä helposti ja kätevästi.

VOLVO UPTIME CARE -SOPIMUS
Volvo Trucks on lanseerannut uuden huoltosopimuksen, joka on nimeltään Uptime Care -sopimus. Se on tarkoitettu erityisesti käyttöasteen parantamiseen. Siihen kuuluu yhdistetty huoltosuunnitelma, jonka ansiosta Volvo Trucks voi päivittää ja optimoida huoltosuunnitelmaa jatkuvasti seuraamalla kuorma-auton todellista käyttöä ja toimintakuntoa entistä parempien etäyhteyksien välityksellä. Uptime Care -sopimukseen kuuluva valikoitujen osien etävalvonta minimoi myös odottamattomien ajon keskeytysten riskin. Kun kaikki nämä tiedot ovat käytettävissä, korjaamokäynti voidaan suunnitella valmiiksi ja osat tilata tarvittaessa etukäteen. Palvelu kuuluu myös muihin Volvo etäyhteyspalvelua hyödyntäviin huoltosuunnitelmiin. 

Taso ylös

Oletko valmis viemään käyttöasteesi ja liiketoimintasi aivan uudelle tasolle? Volvo Huoltosopimus tarjoaa kaiken kuorma-autosi todellisen käytön mukaan räätälöidystä ennakoivasta huollosta reaaliaikaiseen seurantaan, joilla ennakoidaan ja estetään odottamattomia pysähdyksiä. Lopputulos? Mielenrauhaa ja käyttöasteen maksimointia.

Aiheeseen liittyvät uutiset

Voimmeko kertoa sinulle lisää Volvo kuorma-autoista ja palveluista?