Kuorma-autot

Kuinka data ja langaton teknologia estävät kuorma-autoja rikkoutumasta?

Matthias Tytgat
2022-09-29
4 min
Teknologia ja innovaatiot Käyttöaste
Author
Matthias Tytgat
Manager and service owner, Real Time Monitoring

Kuvittele, että tietäisit kuorma-autosi rikkoutumisesta, ennen kuin niin käy. Kuinka paljon tämä parantaisi yrityksesi käyttöastetta ja tuottavuutta? Tietojen avulla ymmärryksemme ajoneuvojen toiminnasta paranee nopeasti. Lisäksi tekoälyn ja koneoppimisen avulla on jatkossa mahdollista ennustaa toimintahäiriöt entistäkin tarkemmin.


Käyttöasteen maksimoinnissa pääasiallinen lähestymistapa on ollut perinteisesti säännöllinen, ajoitettu huolto sekä reagointitoimet, kuten tukipalvelut vikatilanteissa. Nykyään kuorma-autoissa yleiset anturit ja langattomat teknologiat kuitenkin mahdollistavat yrityksille entistä paljon paremman ennakoinnin.


Miten data ja langaton teknologia voivat estää vikoja?

Yhteyspalvelujen ja ennakoivan huollon ydin on, että langattoman teknologian ja antureiden avulla on nyt mahdollista kerätä valtavia määriä tietoa ajoneuvosta reaaliajassa. Analysoimalla nämä tiedot ja tunnistamalla toistuvia malleja voidaan ennustaa ja ennakoida vika ennen sen ilmenemistä. Näin jää aikaa suunnitella korjaamokäynti sopivaksi ajaksi ja korjata vika, ennen kuin se aiheuttaa odottamattoman rikkoutumisen.
 

"Siinä lyhyessä ajassa, jonka olen työskennellyt alalla, olen nähnyt teknologian ja kykyjemme kasvavan räjähdysmäisesti", sanoo Matthias Tytgat, joka työskentelee Volvo Trucksin seurantakeskuksen johtajana Belgian Gentissä.
 

"Vuonna 2016 valvoimme etäyhteyden kautta vain yhtä osaa, ja useiden satojen kuorma-autojen täydellinen tarkastus kesti koko päivän. Nykyään valvomme useita osia kymmenissä tuhansissa kuorma-autoissa ja voimme tarkastaa koko kaluston kattavasti vain kahdeksassa minuutissa. Jännittävintä tässä on se, että kehitymme jatkuvasti."

 

Tekoälyn rooli kuorma-autoalan uudistamisessa

Mitä enemmän dataa järjestelmä pystyy analysoimaan, sitä tarkemmin se voi ennustaa tuloksia. Alun perin yhteyspalvelut ja reaaliaikaiset seurantapalvelut oli suunniteltu reagoimaan yksittäisten parametrien raja- tai anturiarvoihin keinona ennakoida vikoja. Tällainen raja voi olla esimerkiksi moottorin asetetun lämpötilan ylittyminen.
 

"Vaikka tällaiset oivallukset ovat hyödyllisiä, ne voivat olla melko rajallisia, koska niissä ei oteta huomioon ajoneuvon yksilöllisiä olosuhteita ja ajo-olosuhteita", Matthias selittää. "Vaikka on tärkeää havaita mahdollinen vika mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, on myös tärkeää, ettei ajoneuvoa tuoda turhaan korjaamoon."
 

Koneoppimisen avulla voidaan analysoida suurempia tietomääriä ja havaita malleja, joita ei voida määritellä normaalilla sääntöjoukolla. Tällöin saadaan aikaan entistä tarkempia ennusteita. Eri parametreja ja datapisteitä useammista osista ja antureista voidaan yhdistää. Sen jälkeen tekoälyjärjestelmät analysoivat tietoja ja pyrkivät havaitsemaan malleja, jotka osoittavat mahdollisesti rikkoutumiseen johtavat ongelmakohdat.
 

Esimerkiksi eri osien lämpötiloja voidaan analysoida yhdessä muiden tekijöiden, kuten ajoneuvon kilometrimäärän ja vikakoodien, kanssa. Kun koneoppimisalgoritmi on opetettu tunnistamaan malli tai tekijöiden yhdistelmä, joka usein aiheuttaa tietyn vian, on mahdollista ennustaa yksittäisten ajoneuvojen ongelmia riippumatta siitä, millaisessa käytössä ne ovat.
 

"Palvelu on ikään kuin kehitetty tietylle ajoneuvolle ja asiakkaalle", Matthias sanoo. "Kun parannamme tietojen analysointikykyä edelleen, järjestelmistä tulee yhä tarkempia."

 

Kuinka hyvässä turvassa tietosi ovat?

Viime aikoina on kiinnitetty paljon huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan, ja monen kuljettajan mielestä tuntuu epämukavalta, että heitä seurataan niin tarkasti työssään. Nämä ovat aiheellisia huolenaiheita, minkä vuoksi on tärkeää, että yhteyspalvelujen tarjoajat varmistavat seuraavat asiat:

  • Paikallisten tietosuojamääräysten täysimääräinen noudattaminen. Esimerkiksi yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) Euroopassa tai jokin muu paikallinen säännös.
  • Tiukka sisäinen valvonta, kun on kyse henkilöstön pääsystä tietoihin kehitys- ja palvelutoiminnan aikana, sekä täydellinen läpinäkyvyys tietojen käytössä.
  • Toimialan standardin mukainen infrastruktuuri ja tietoturva, jota arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti.

Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka yhteysvalmiudet ja yhteyspalvelut voivat auttaa kuorma-autojen omistajia parantamaan kalustonsa toimintaa, lataa teknologiaa ja taloudellista ajoa käsittelevä oppaamme. Tässä saat tietoja seuraavista asioista:

  • Kuinka yhteydet voivat parantaa turvallisuutta ja ehkäistä onnettomuuksia?
  • Kuinka data voi auttaa vähentämään polttoaineen kulutusta?
  • Kuinka tekoälyä ja koneoppimista käytetään kehittämään yksilöllistä, reaaliaikaista kuljettajan valmennusta?

Opas: Kuinka teknologia edistää entistä tehokkaampaa ajamista?

Asiaan liittyviä artikkeleita

Latest Press Release

Latest Press Release