Kuorma-autot

Håkan Mårtensson
2023-05-15
Teknologia ja innovaatiot Kestävyys
Author
Håkan Mårtensson
Circular Parts Offer Manager

Miksi kuorma-auton kierrätysosat ovat kestävä valinta

Volvo kierrätysosien laatu ja suorituskyky vastaavat uusia osia. Niille myönnetään myös sama takuu kuin uusille osille. Ainoa ero on, että niiden valmistukseen kuluu 85 prosenttia vähemmän energiaa ja 85 prosenttia vähemmän raaka-aineita kuin vastaavissa uusissa osissa. 

Kierrätysosat ovat pääasiassa vanhoja osia, jotka ovat käyneet läpi Volvo Trucksin järjestelmällisen ja tarkan tehdaskunnostusprosessin. Prosessissa varmistetaan, että osat toimivat alkuperäisen osan tavoin. Volvo Trucks luottaa kierrätysosiensa laatuun siinä määrin, että niille myönnetään sama kahden vuoden takuu kuin Aidoille Volvo Varaosille.


Mitä eroa on tehdaskunnostuksella ja tehdaskorjauksella?

Kierrätysosa on yleiskäsite, jota käytetään sekä tehdaskunnostetuista että tehdaskorjatuista osista. Ne eroavat toisistaan siten, että tehdaskunnostetut osat kunnostetaan sataprosenttisesti uudenveroiseen kuntoon myös ulkonäöltään. Tehdaskorjattuja osia ei palauteta täysin alkuperäistä vastaaviksi: niissä saattaa näkyä jonkin verran kulumista, ja niiden käyttöikä voi olla hieman lyhyempi. Ne korjataan kuitenkin lähes uutta vastaavaan kuntoon, ja ne täyttävät edelleen erittäin korkeat laatuvaatimukset: molemmilla kierrätysosatyypeillä on kahden vuoden takuu.


"Kaikkia osia ei voida teknisesti korjata sataprosenttisesti uutta vastaavaan kuntoon, mutta me pääsemme jo erittäin lähelle", kertoo Håkan Mårtensson, Kierrätysosat-yksikön tuotepäällikkö, Volvo Trucks.


"Esimerkiksi 98-prosenttisesti uutta vastaava osa on erittäin hyödyllinen sekä asiakkaalle että ympäristölle. Tämä hyöty menetetään, jos asetamme ehdottomaksi vaatimukseksi 100-prosenttisesti uutta vastaavan kunnon. Tarjoamalla tehdaskorjattuja osia voimme laajentaa kierrätysosavalikoimaamme ja varmistaa kestävyysajattelun mukaiset edut niissä tapauksissa, joissa osan tehdaskunnostus ei ole vaihtoehto."


Kierrätysosat eivät ole sama kuin käytetyt osat

Kierrätysosat käyvät läpi tarkasti valvotun ja perusteellisen prosessin, jossa ne kunnostetaan alkuperäiseen kuntoon tai – tehdaskorjatuista osista puhuttaessa – lähes alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Standardoidun prosessin ansiosta ne voidaan selvästi erottaa käytetyistä eli kierrätetyistä uudelleenkäytettävistä osista.


Kierrätysosien tehdaskunnostusprosessi alkaa, kun Volvo Trucks -jälleenmyyjä lähettää esimerkiksi kuluneen moottorin tai vaihteiston ydinosan kunnostustehtaalle. Jokainen osakokonaisuus puretaan, ja jokainen komponentti puhdistetaan ja tarkastetaan perusteellisesti. Komponentit, jotka eivät täytä tiettyjä laatuvaatimuksia, hävitetään ja korvataan uusilla. Hyväksytyt komponentit kootaan uudelleen ja testataan perusteellisesti. Näin varmistetaan, että kunnostettu osa täyttää laatustandardit, minkä jälkeen se on valmis myytäväksi tehdaskunnostettuna tai tehdaskorjattuna osana
.

Kierrätysosien ansiosta Volvo Trucks voi yhdessä asiakkaiden kanssa edistää kuljetusalan kiertotaloutta ja ekologista kestävyyttä.

Kiertotalouteen siirtyminen ja kestävä kuljetusala

Kierrätysosat auttavat vähentämään jätettä, säästämään luonnonvaroja ja vähentämään CO2-päästöjä. Tästä syystä yksi Volvo Trucks -liiketoimintojen kestävän kehityksen tavoitteista on lisätä kierrätysosien käyttöä muun Volvo-konsernin ohella. Sen lisäksi, että Volvo Trucks pienentää merkittävästi hiilijalanjälkeään, myös kuorma-autojen omistajilla on näin mahdollisuus vähentää omia tuotannon alkuvaiheen hiilidioksidipäästöjään.


"Laajennamme jatkuvasti kierrätysosien valikoimaa, koska niiden ansoista meillä on valtava potentiaali parantaa sekä omia että asiakkaidemme ympäristövaikutuksia. Näin voimme yhdessä edistää kiertotaloutta ja kestävämpää kuljetusalaa", Håkan toteaa.


Lisätietoja tehdaskunnostusprosessista

Katso lyhyt video tai käy Tehdaskunnostetut Volvo osat-verkkosivustossa. Lisätietoja Volvo kierrätysosista saat paikalliselta Volvo Trucks -jälleenmyyjältä.