Kuorma-autot

Onko LNG-kaasussa kaukokuljetusten tulevaisuus?

| 3 min
Kiinnostus vaihtoehtoisia polttoaineita kohtaan kasvaa jatkuvasti. Nesteytetty maakaasu (LNG) on osoittautunut yhdeksi kaukokuljetusalan parhaista vaihtoehdoista dieselille.

LNG saattaa saada merkittäviä muutoksia aikaan kuljetusalalla, mutta sen menestys riippuu lukuisista tekijöistä, jotka eivät ole helposti ennustettavissa. Nesteytetty luonnonkaasu saattaa olla realistinen vaihtoehto dieselille ainakin joillain alueilla, koska se vähentää CO2-päästöjä 20–25 prosenttia dieseliin verrattuna ja sitä voidaan käyttää tehokkaissa puristussytytteisissä moottoreissa.
 

LNG-asemien määrä kasvaa nopeasti. Euroopassa on nykyisin arviolta 200 LNG-asemaa. Alankomaat, Iso-Britannia, Espanja, Italia ja Pohjoismaat ovat kehittäneet aktiivisesti polttoaineinfrastruktuuriaan. Useat suuret kuorma-autovalmistajat ovat kehittäneet ja tuoneet markkinoille LNG-käyttöisiä malleja, joissa on kaukokuljetuksiin sopivat vahvemmat moottorit.
 

Olen täysin vakuuttunut siitä, että tässä vaiheessa LNG on käyttökelpoinen polttoainevaihtoehto kaikkialla Euroopassa. On tietysti muistettava erilaiset olosuhteet eri maissa. Pohjoismaissa paras polttoainevaihtoehto ei välttämättä toimi Saksassa ja päinvastoin. Myös hinnat ja viranomaisten sitoutuminen LNG-infrastruktuurin kehittämiseen vaikuttavat merkittävästi lopputulokseen.
 

Yhdestä asiasta voidaan kuitenkin olla varmoja. Euroopan unionin ja muiden maailmanlaajuisten organisaatioiden asettaessa tiukkoja tavoitteita hiilidioksidipäästöille dieselajoneuvot kielletään kaupungeissa kaikkialla EU:n alueella ja muualla maailmassa. Vaikka kiellot eivät vielä koske kuorma-autoja ja linja-autoja, ne voidaan sisällyttää lainsäädäntöön, jossa päästöjen vähentämisen takarajaksi on asetettu vuosi 2030.
 

Lars Mårtensson

Lars Mårtensson works as Environment and Innovation Director at Volvo Trucks.

Voimmeko kertoa sinulle lisää Volvo kuorma-autoista ja palveluista?

Asiaan liittyviä artikkeleja