Kuorma-autot

Volvo Trucks: ”Nesteytetty kaasu on markkinoiden paras ilmastoystävällinen vaihtoehto raskaisiin kaukokuljetuksiin”

Raskaiden kuorma-autojen hiilidioksidipäästöjä voidaan pienentää merkittävästi vaihtamalla diesel nesteytettyyn maakaasuun tai biokaasuun. Nesteytettyä maakaasua (LNG, Liquefied Natural Gas) käytetään nykyään pääasiassa teollisuudessa, mutta sillä on erinomaiset edellytykset kilpailukykyiseksi ajoneuvojen polttoaineeksi ja sen ympäristövaikutukset ovat erittäin suotuisia. Volvo Trucks panostaa jatkossa entistäkin enemmän raskaaseen alue- ja kaukokuljetuskäyttöön tarkoitettujen kaasukuorma-autojen kehittämiseen.
Volvo Trucks: ”Nesteytetty kaasu on markkinoiden paras ilmastoystävällinen vaihtoehto raskaisiin kaukokuljetuksiin”

Raskaan kaupallisen liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentäminen on haaste niin poliitikoille, kuljetuspalveluiden ostajille, kuljetusyrityksille kuin ajoneuvojen valmistajillekin. EU esitti toukokuussa asetusta, joka edellyttäisi raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ilmoittamista vuodesta 2019 alkaen. Tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjen määrää.

- Monet asiakkaamme - ja heidän omat asiakkaansa - pyrkivät jo nyt pienentämään ekologista jalanjälkeään. Tämä asetus tulee vähentämään päästöjä edelleen, LNG on yksi  keskeisistä ratkaisuista ja olosuhteet ovat otolliset LNG:n markkinaosuuden kasvattamiselle. Visiomme mukaan Volvon kuorma-autot ovat tulevaisuudessa täysin päästöttömiä. Siihen ei kuitenkaan päästä millään yksittäisellä ratkaisulla vaan soveltamalla monia ratkaisuja rinnakkain, kertoo Volvo Trucksin ympäristö- ja innovaatiojohtaja Lars Mårtensson.

Vaikka maakaasu onkin fossiilinen polttoaine, sen hiilidioksidipäästöt ovat 20 prosenttia dieseliä pienemmät. Biokaasulla ympäristövaikutuksia voidaan sen sijaan pienentää jopa 100 prosenttia.

Nestemäistä maakaasua (LNG - Liquefied Natural Gas) mahtuu mukaan suuria määriä, joten toimintasäde riittää myös kaukokuljetuksille. Sekä maakaasu että biokaasu koostuvat pääosin metaanista, joka on voimakas kasvihuonekaasu. Siksi on erittäin tärkeää, että kuljetuksen, tankkauksen ja käytön aikainen kaasuvuotojen riski pidetään mahdollisimman pienenä.

Vaikka biokaasun tuotanto on toistaiseksi rajallista, maakaasun pitkän aikavälin saatavuus on globaalista näkökulmasta erinomainen. Tämä on laajamittaisen yleistymisen ehdoton edellytys kilpailukykyisen hinnan lisäksi. Monissa Euroopan maissa maakaasu on dieseliä edullisempaa. LNG-infrastruktuurin laajentaminen sisältyy myös Euroopan komission ja jäsenvaltioiden toimintasuunnitelmiin, joiden tavoitteena on turvata Euroopan pitkän aikavälin energiansaanti.

- Kaiken kaikkiaan nesteytetty kaasu on markkinoiden paras laajasti saatavilla oleva ilmastoystävällinen vaihtoehto raskaisiin alue- ja kaukokuljetuksiin. Nyt tarvitaan kaasukäyttöisiä kuorma-autoja, jotka pärjäävät dieselille suorituskyvyssä ja polttoaineenkulutuksessa, sekä LNG-infrastruktuurin jatkuvaa kehittämistä. Molemmilla alueilla onkin tapahtunut merkittävää kehitystä, Mårtensson päättää.

Kuva, Lars Mårtensson, Volvo Trucks: http://images.volvotrucks.com/latelogin.jspx?recordsWithCatalogName=Volvo+Trucks:28965,Volvo+Trucks:28870

Kuvateksti:
- Raskaassa alue- ja kaukokuljetuskäytössä nesteytetty maakaasu ja biokaasu ovat markkinoiden parhaita laajasti saatavia vaihtoehtoja dieselille, kertoo Volvo Trucksin ympäristö- ja innovaatiojohtaja Lars Mårtensson.

Gallery