Kuorma-autot

Kustannukset kuriin turvallisuuden avulla

Volvo FH on eräs maailman turvallisimmista kuorma-autoista ja huippulaadukkaiden turvallisuusominaisuuksien innovaatiojohtaja. Kuljettajan turvallisuuskeskeinen asenne ja investoinnit turvallisuusominaisuuksiin voivat tuoda säästöjä kuljetusyrityksille. Kysyimme asiasta Carl Johan Almqvistilta, joka toimii liikenne- ja tuoteturvallisuuspäällikkönä Volvo Trucksilla.
Carl Johan Almqvist ja Volvo FH
Carl Johan Almqvist, liikenne- ja tuoteturvallisuuspäällikkö Volvo Trucksilla

Turvallisuus on alusta saakka ollut Volvo Trucksin tunnusmerkki. Turvallisuus on myös aina ollut yksi yrityksen perusarvoista – kolmen pisteen turvavyöstä nykypäivän edistykselliseen turvallisuusteknologiaan, kuten Volvo Dynamic Steering ‑ohjausjärjestelmään. Myös jarrujärjestelmä vaikuttaa merkittävästi turvallisuuteen, sillä levyjarrut lyhentävät jarrutusmatkaa merkittävästi. Muita ominaisuuksia ovat muun muassa ESC-ajonvakautusjärjestelmä, joka ehkäisee heittelehtimisen ja kaatumisen riskiä jyrkissä mutkissa. Ankarat testit ja jatkuva kehitystyö ovat pitäneet Volvon kuorma-autot maailman turvallisimpien kuorma-autojen joukossa. Eikä Volvo FH ole poikkeus.

– Turvallisuusominaisuuksillamme on merkittävä rooli siinä, että sekä asiakkaiden että kuljettajien turvallisuus on entistä parempi. On kuitenkin muistettava, että kaikkein turvallisinta on silloin, kun uusimmat turvallisuusinnovaatiot ja turvallinen ajotapa kohtaavat, Carl Johan Almqvist kertoo.

Volvo Trucksin vuoden 2017 turvallisuusraportissa sanotaan, että vain yksi onnettomuusluku kelpaa: nolla onnettomuutta. Liikenneonnettomuuksien riskin pienentäminen merkitsee turvallisuuden nostamista tärkeälle sijalle päivittäisissä kuljetustoiminnoissa sekä ihmisten, kuljetusyritysten ja yhteiskunnan vaikutusten ymmärtämistä. Kun onnettomuuksien määrää pyritään edelleen vähentämään, turvallinen kuorma-auto ja turvallinen kuljettaja ovat kaikkein tärkeimpiä tekijöitä. Ja nämä itsessään ovat jo hyvä syy investoida Volvo FH ‑kuorma-autoon, joka on turvallisuuden perikuva ja auttaa säästämään ihmishenkiä. Mutta ei siinä kaikki. Jo pienilläkin onnettomuuksilla on seurauksia – ennen kaikkea tietysti niissä mukana oleville ihmisille mutta myös kuljetusyrityksille ja yhteiskunnalle.

– Tosiasia on, että investoinnit turvallisuuteen voivat pienentää kustannuksia ja vähentää seisokkeja. Alla olevassa kuvassa* näkyy, että suoria kustannuksia – kuljettajan toipumista, ajoneuvon korjauskustannuksia ja ajoneuvon korjaustöiden aiheuttamia seisokkeja – voidaan helposti mitata. Ne muodostavat kuitenkin vain pienen osan onnettomuuksien aiheuttamista kokonaiskustannuksista. Epäsuorat kustannukset ovat usein huomattavasti korkeammat. Esimerkiksi vaurioitunut kuorma, ajoneuvon kärsimät vahingot ja kuljettajan toipilasaika tai jopa kuolema sekä päivittäisille liiketoiminnoille aiheutuvat häiriöt aiheuttavat toimitusviivästyksiä. Nämä piilokustannukset voitaisiin välttää, jos onnettomuuksia ei tapahtuisi. Kaikessa yksinkertaisuudessaan investoiminen turvallisuuteen parantaa tuottavuutta ja käyttöastetta, Almqvist kertoo.


Kuljetusyrityksen toiminnoissa seisokkien määrä on ratkaisevan tärkeä. Carl Johan Almqvistin mukaan raha voi olla erittäin hyvä kannustin, joka saa yrityksen asettamaan turvallisuuden etusijalle.

– Kun turvallisuuteen panostetaan, kaikki voittavat. Jos onnettomuuksia on vähän tai ei lainkaan, ajoneuvoilla voidaan ajaa enemmän ja yrityksen kustannukset yksinkertaisesti pienenevät. Samalla oman kuljettajan, muiden kuljettajien, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden turvallisuus paranee. Myös niin kutsutuilta "pehmeiltä kustannuksilta" eli maineelle tai imagolle koituvilta haitoilta vältytään, minkä merkitystä ei myöskään pidä vähätellä.

Mutta kuten aiemmin mainitsin, turvallisuusominaisuudet eivät yksin riitä. Carl Johan Almqvist huomauttaa, että turvallisuusjärjestelmien ja kaikkein tärkeimmän resurssin – eli kuljettajan – välinen vuorovaikutus on aina ratkaisevan tärkeää.

– Volvo Trucksin turvallisuusominaisuudet eivät ole mukavuusjärjestelmä. Ne muodostavat kuljettajaa tukevan järjestelmän. Liikenneturvallisuuden parissa työskenteleville kaikkein tärkeintä on se, että kuljettajaan panostetaan ja kuljettajalle annetaan turvallisuuskoulutusta. Kuljettaja on avainasemassa, ja hänellä on keskeinen rooli turvallisuudessa, polttoainetaloudessa ja tuottavuudessa. Yrityksen menestyksen kannalta kuljettaja on itse asiassa kaikkein tärkein.

Joskus tarvitaan aikaa – ja toisinaan jopa onnettomuus – ennen kuin yrityksessä ymmärretään, että kuljettaja on etusijalla. Carl Johan Almqvist tarkentaa:

– Jos yrityksessä on ollut kuolemantapaukseen johtanut onnettomuus, siellä investoidaan hanakammin turvalliseen kuorma-autoon. Tämä kertoo, että turvallisuus on monin tavoin kytköksissä emotionaalisiin arvoihin. Toivoisimme kuitenkin, että useammat yritykset ajattelisivat ennakoivasti ja investoisivat turvallisuuteen, ennen kuin jotakin vakavaa sattuu.

Volvo Trucks yrittää vaikuttaa asenteisiin erilaisilla valistuskampanjoilla, joita ovat esimerkiksi "Pysähdy, Katso, Vilkuta" ja "Näe hyvin ja tule nähdyksi". Tavoitteena on opettaa lapsia ymmärtämään, kuinka kuljettajien kanssa voidaan olla vuorovaikutuksessa liikenneturvallisuutta edistävällä tavalla.

– Ne vaikuttavat aidosti ihmisten asenteisiin. Meidän kaikkien on oltava keskinäisessä vuorovaikutuksessa, ja kuorma-autojemme huippulaadukkaiden turvallisuusominaisuuksien myötävaikutuksella olemme hyvää vauhtia toteuttamassa nollan onnettomuuden visiotamme – ja samalla myös kustannukset pienenevät. Ja jälleen kaikki voittavat, Almqvist päättää.

4 mullistavaa Volvo Trucks ‑turvallisuusominaisuutta


Connected Safety
Connected Safety ‑tekniikalla Volvon ajoneuvot voivat vaihtaa tietoja keskenään. Tämä parantaa liikenneturvallisuutta oleellisella tavalla. Kun ajoneuvot voivat vaihtaa tietoa liikennetilanteesta, onnettomuuksien riski pienenee. Connected Safety on avain tulevaisuuteen. Connected Safety on tällä hetkellä saatavana Ruotsissa ja Norjassa.


Volvo Dynamic Steering
Vuonna 2013 julkistettu Volvo Dynamic Steering (VDS) ‑ohjausjärjestelmä on muuttanut monen kuljettajan ajotottumuksia perustavanlaatuisesti. Vakaus on täydellinen suurilla nopeuksilla, hallittavuus on huippuluokkaa pienillä nopeuksilla, ja lihas- sekä nivelrasitus vähenee huomattavasti. Kun mukana on myös kaistallapitoavustin, järjestelmä ryhtyy toimiin ja avustaa kuljettajaa ohjaamaan kuorma-auton takaisin kaistalle, jos se ajautuu tahattomasti kaistamerkintöjä kohti. Yhdessä ajonvakautustoiminnon kanssa se minimoi heittelehtimisen riskin. Tämä parantaa turvallisuutta ja pienentää työtapaturmien riskiä.


Hätäjarrulla varustettu törmäysvaroitin
Vuonna 2012 Volvo Trucks esitteli hätäjarrulla varustetun törmäysvaroittimen. Se on aktiivinen turvallisuusominaisuus, jossa tutka ja kamera tunnistavat kuorma-auton edellä kulkevat ajoneuvot. Jos kuorma-auto ajautuu liian lähelle edellä ajavaa autoa, hätäjarrulla varustettu törmäysvaroitin antaa varoituksen kuljettajalle. Järjestelmä myös jarruttaa tarvittaessa törmäyksen välttämiseksi.


Turvavyö
Kiinnitetty turvavyö on varmin tapa pysyä turvassa onnettomuustilanteessa. Turvavyö lisättiin Volvo Trucks ‑autoihin vuonna 1979.