Volvo kuorma-autot

Suomi

×

Polttoainetaloudellinen ratkaisu on nyt entistä helpompi valinta

Euroopan unionin uusi polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskeva lainsäädäntö tulee voimaan vuonna 2019. Se lisää avoimuutta sekä vastuuvelvollisuutta ja viime kädessä edistää polttoainetehokkaiden kuljetusratkaisujen kehitystä.
Lars Mårtensson
Volvo Trucksin ympäristö- ja innovaatiojohtaja Lars Mårtensson uskoo, että uusi EU-lainsäädäntö kulkee käsi kädessä Volvo Trucksin omien ilmastotavoitteiden kanssa.

Millainen uusi EU-lainsäädäntö on?
– Euroopassa myytävien raskaiden kuorma-autojen on vuodesta 2019 alkaen ilmoitettava polttoaineenkulutuksensa ja CO2-päästönsä. Nämä arvot määritetään simulaatioilla, joilla arvioidut polttoaineenkulutus- ja CO2‑päästötiedot lasketaan kaikkien niihin vaikuttavien osien erillisten mittausten perusteella.

Miksi tätä lainsäädäntöä tarvitaan?
– Raskaat kuorma-autot tuottavat noin viisi prosenttia Euroopan CO2-päästöistä. Tätä lukua on pienennettävä, jos EU mielii päästä ilmastotavoitteisiinsa ja vähentää kuljetusten kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä (vuoden 2005 tasoon verrattuna).

Mihin laskentatyökalua tarvitaan Euro 6:n kaltaisen koko alaa koskevan standardin sijaan?
– Raskaat kuorma-autot valmistetaan usein asiakaskohtaisten vaatimusten mukaan, ja kokoonpanoja on monenlaisia. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat polttoaineenkulutukseen ja tekevät jokaisen yksittäisen ajoneuvon mittaamisesta mahdotonta. Simulointityökalun ja mittaustietojen avulla voidaan kuitenkin laskea kunkin yksittäisen kuorma-autokokoonpanon tarkat CO2-päästö- ja polttoaineenkulutustiedot. Koska kaikki data lasketaan ja ilmoitetaan sertifioidun prosessin mukaisesti, tulokset ovat taatusti yhtäpitäviä.

Yleisesti ilmoitusarvot helpottavat kuorma-autojen omistajien valintaprosessia, kun nämä etsivät yritykselleen sopivaa polttoainetaloudellista ratkaisua.

Kuinka tämä lainsäädäntö vaikuttaa kuorma-autojen omistajiin?
– Ilmoitusarvot lisäävät avoimuutta ja helpottavat vertailua eri valmistajien mukautettujen ratkaisujen välillä. Se antaa myös kuljetusyrityksille paremman käsityksen siitä, kuinka eri tekijät, kuten aerodynamiikka ja vierintävastus, vaikuttavat polttoaineenkulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin. Painopiste siirtyy yhä vahvemmin ilmastovaikutuksiin. Yleisesti ilmoitusarvot helpottavat kuorma-autojen omistajien valintaprosessia, kun nämä etsivät yritykselleen sopivaa polttoainetaloudellista ratkaisua.

Kuinka luotettavia ilmoitusarvot ovat?
– CO2-päästöjen ja polttoaineenkulutuksen ilmoitusarvot perustuvat standardisoituun tietokonesimulointiin ja keskimääräisiin eurooppalaisiin ajo-olosuhteisiin. Laskelmissa ei kuitenkaan huomioida kuljettajan ajotaitoja, yksilöllisiä ajo-olosuhteita tai teknisten innovaatioiden, kuten valmistajakohtaisten polttoainetaloudellisuusratkaisujen, vaikutuksia. Tämän vuoksi ilmoitusarvoja pitäisi käyttää lähinnä ohjeellisesti ajoneuvojen suhteellisia eroja vertailtaessa, ja Volvo Trucks opastaa jatkossakin asiakkaitaan valitsemaan parhaan mahdollisen ratkaisun.               

Kuinka Volvo Trucks suhtautuu uuteen lainsäädäntöön?
– Suhtaudumme siihen erittäin positiivisesti. Olemme sitoutuneet huolehtimaan ympäristöstä ja panostaneet ilmastotavoitteisiin. Mielestämme on hyvä asia, että voimme ilmoittaa kuorma-autojen ostajille yhteisten mittausmenetelmien perusteella tehdyt polttoaineenkulutustiedot. Tämä auttaa asiakkaita valitsemaan polttoainetaloudellisen auton, joka myös tuottaa vähemmän CO2-päästöjä.

Faktat

Euroopan unionin hiilidioksidipäästöstrategiassa on kolme vaihetta:

Ilmoittaminen: Ensimmäinen vaihe tulee voimaan 1.1.2019, jolloin kaikkien kuorma-autovalmistajien on ilmoitettava uusien kuorma-autojen CO2-päästöjen ja polttoaineenkulutuksen arvot.

Seuranta ja raportointi: Toisessa vaiheessa kuorma-autojen valmistajien on raportoitava ilmoittamansa arvot EU:lle, joka julkaisee niitä koskevia julkisia raportteja. Jos tämä vaihe hyväksytään, se tulee voimaan 28.2.2020.

Raja-arvot: Kolmas vaihe on todennäköisesti CO2-raja-arvojen asettaminen. Näiden raja-arvojen sääntelyä koskevien säännösten lopullisen suunnitelman odotetaan valmistuvan syyskuuhun 2019 mennessä.