Kuorma-autot

Lontoo lisää kaupunkiliikenteen turvallisuutta

Lontoossa liikenneonnettomuuksien vähentämisestä on tehty tärkeä prioriteetti. Erään ehdotuksen mukaan kaikki yli 12 tonnia painavat raskaat tavarankuljetusajoneuvot tarvitsevat vuodesta 2020 alkaen turvallisuusluvan voidakseen toimia kaupungissa. Muut kaupungit ovat seuraamassa Lontoon esimerkkiä.
Piccadilly Circus, Lontoon keskusta
Lontoon kapeat kadut ovat jatkuvasti täynnä jakeluautoja, kuorma-autoja, mustia takseja ja kerrosbusseja – sekä jalankulkijoita ja alati lisääntyviä pyöräilijöitä.

Lontoon kapeat kadut täyttyvät joka aamu jakeluautoista, kuorma-autoista ja kaupungille tunnusomaisista mustista takseista ja punaisista kerrosbusseista – sekä jalankulkijoista ja alati lisääntyvistä pyöräilijöistä.

Kun suuri määrä ihmisiä ja ajoneuvoja kilpailee rajallisesta tiekapasiteetista, törmäysten riski on suuri. Erityisen riskiherkäksi on osoittautunut kuorma-autojen, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden yhdistelmä.

Viimeisten kolmen vuoden aikana 20 prosenttia jalankulkijan kuolemaan johtaneista onnettomuuksista ja yli 70 prosenttia pyöräilijän kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Lontoossa on ollut sellaisia, joissa osapuolena on ollut raskas tavarankuljetusajoneuvo. Tämä siitäkin huolimatta, että niillä ajetaan Transport for London ‑kuljetusviranomaisen tilastojen mukaan vain neljä prosenttia kaikista kaupungissa ajettavista kilometreistä.

 

Nämä luvut, vaikka korkeita ovatkin, eivät ole ominaisia pelkästään Lontoolle. Volvo Trucksin onnettomuuksien tutkintalautakunnan tutkimustietojen mukaan EU:ssa vuonna 2014 tapahtuneissa onnettomuuksissa, joissa osapuolena oli raskas tavarankuljetusajoneuvo, kaikkiaan 32 prosenttia uhreista (1 230 henkeä) oli suojaamattomia tienkäyttäjiä. Ja vaikka yleisesti liikenneturvallisuus on parantunut, edistyminen suojaamattomien tienkäyttäjien onnettomuusluvuissa on osoittautunut hankalaksi. 

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi Transport for London on nostanut tieliikenteen turvallisuuden kehittämisen tärkeäksi osaksi päätöksentekoa ja aloittanut yhteistyön suojaamattomien tienkäyttäjien eturyhmien ja ajoneuvonvalmistajien, myös Volvo Trucksin, kanssa. 

Mitä siis voidaan tehdä? Eräs tärkeä suunnitteilla oleva projekti on maailman ensimmäisen tavarankuljetusajoneuvoihin tarkoitetun DVS (Direct Vision Standard) ‑standardin kehittäminen. 

– Suora näkyvyys ohjaamosta vähentää tutkimusten mukaan merkittävästi jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin kohdistuvia riskejä, sillä kuolleet kulmat ovat törmäyksissä merkittävä tekijä, toteaa Transport for Londonin kevyen liikenteen vastuuviranomainen Will Norman.

Ehdotuksen mukaan kaikki yli 12 tonnia painavat raskaat tavarankuljetusajoneuvot tarvitsevat vuodesta 2020 alkaen turvallisuusluvan voidakseen toimia Lontoossa.

Suunnitelma on yhä lausuntokierroksella, Norman kertoo. Suunnitteilla olevan ehdotuksen mukaan pääsy Lontooseen myönnettäisiin raskaille tavarankuljetusajoneuvoille, jotka täyttävät suoraa näkyvyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset tai osoittavat, että suojaamattomiin tienkäyttäjiin kohdistuvia riskejä on pienennetty vastaavissa määrin muilla tavoin. Lopullisessa ehdotuksessa on määrä olla mukana erittelytietoja esimerkiksi antureista ja visuaalisista varoituksista.

– Pyrimme parantamaan liikenneturvallisuutta kaupungin kaduilla, mutta myös kuljetusyritysten on panostettava kalustonsa turvallisuuteen, Norman toteaa.

 

Volvo Trucks on seurannut Lontoon tilanteen kehittymistä tarkkaan.
– Lontoon pyrkimykset edistää liikenneturvallisuutta kaupunkialueella ja vähentää suojaamattomiin tienkäyttäjiin kohdistuvia riskejä erilaisten yhteishankkeiden avulla ansaitsevat kiitosta, kertoo Claes Avedal, joka toimii tuotesuunnittelun turvallisuuspäällikkönä Volvo Trucksilla.

Pyrimme parantamaan liikenneturvallisuutta kaupungin kaduilla, mutta myös kuljetusyritysten on panostettava kalustonsa turvallisuuteen.

Hänen mukaansa kuorma-autot, jotka on suunniteltu erityisesti näkyvyyden ehdoilla, yleistyvät paitsi Lontoon myös muiden sellaisten kaupunkien kaduilla, jotka haluavat parantaa turvallisuutta. Tämä tarkoittaa myös erikoisvarustusta, kuten lisäikkunoita ja kameroita, matalaa alustaa sekä määrätynlaisia ajoneuvotyyppejä. Tällainen on esimerkiksi Volvo FE ‑matalalattiamalli, jossa on erikoismatala alusta ja johon saa lisävarusteena erikoissuuret, ohjaamon ovet lähes kokonaan peittävät ikkunat. Lisäikkunat parantavat kuljettajan suoraa näkyvyyttä ajoneuvon sivuille. 

– Suoran näkyvyyden kannalta tämä ajoneuvo on paras mahdollinen, sillä kuljettaja on melkeinpä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden silmien tasalla, Avedal toteaa. 

Varsinaisen DVS (Direct Vision Standard) ‑standardityön lisäksi Transport for London ottaa käyttöön lukuisia muita keinoja, joilla liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan. Niitä ovat esimerkiksi nopeusrajoitusten madaltaminen, nopeuksia hillitsevä katusuunnittelu, valvonnan lisääminen sekä kaupungin vaarallisimpien risteysten uudistamistyö.

– Erittäin monet tekijät – muun muassa ajoneuvon suunnittelu, reittien valinta, valppaus liikenteessä ja katujen rakenne – vaikuttavat kuorma-autojen ja suojaamattomien tienkäyttäjien välisen vuorovaikutuksen turvallisuuteen, Avedal kertoo.

Volvo Trucks on myös ottanut monitahoisen lähestymistavan turvallisuuteen. Osa-alueita ovat muun muassa turvallisuustutkimus, turvallisuusteknologioiden kehittäminen (kuten kaistavahti ja kehittynyt hätäjarru), entistä turvallisempien ajoneuvojen suunnittelu ja kuljettajakoulutus. Liikenneopetuskampanjat, kuten Pysähdy, Katso, Vilkuta, ovat myös tärkeä osa tätä työtä. 

 

Kaupunkien liikenneturvallisuus on monessa paikassa poliittisen asialistan kärjessä, joten maailmalla nähdään varmasti pian suuria muutoksia.

Transport for Londonin tavoitteena on, että vuoteen 2041 mennessä vakavia onnettomuuksia tai liikennekuolemia ei tapahdu kaupungissa lainkaan ja 80 prosenttia kaikista lontoolaisten matkoista tehdään jalan, polkupyörällä tai julkisilla.

– Maailman kaupungeissa nähdään pian lisää muutoksia, Avedal kertoo. – Volvo Trucksilla on sama nollan onnettomuuden visio kuin Lontoon kaupungilla. Vaikka kaupunkien liikenneturvallisuus on jäänyt jälkeen muusta kehityksestä, se on kuitenkin monessa paikassa poliittisen asialistan kärjessä. Maailmalla nähdäänkin varmasti pian suuria muutoksia.
Lontoo toimii tiennäyttäjänä.

Lontoon tavoitteet vuodelle 2041

  • Nolla vakavaa onnettomuutta ja kuolonuhria Lontoon teillä.
  • 80 prosenttia kaikista lontoolaisten matkoista tehdään Transport for London ‑viraston mukaan jalan, polkupyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä.

 

Volvo Trucksin turvallisuusraportti 2017

Vuodesta 1969 alkaen toiminut Volvo Trucksin onnettomuuksien tutkintalautakunta on tutkinut ja analysoinut yli 1 700 onnettomuutta, joissa on ollut osapuolena kuorma-auto. Työn tavoitteena on lisätä tietoisuutta liikenneturvallisuuden merkityksestä ja antaa opastusta liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävien keinojen tulevasta kehityksestä.

EU:ssa tapahtuneissa onnettomuuksissa, joissa oli osallisena raskas tavarankuljetusajoneuvo, menehtyi vuonna 2014 kaikkiaan 3 863 ihmistä.

13 %
499 kuollutta
Onnettomuudet, joissa menehtyi raskaan tavarankuljetusauton miehistöä.

49 %
1 898 kuollutta
Onnettomuudet, joissa menehtyi henkilöauton matkustajia.

32 %
1 230 kuollutta
Onnettomuudet, joissa menehtyi suojaamattomia tienkäyttäjiä.

6 %
236 muuta onnettomuutta, jossa osapuolena oli raskas tavarankuljetusauto.
Suojaamattoman tienkäyttäjän kuolemaan johtaneista onnettomuuksista
(joita oli EU:ssa vuonna 2014 kaikkiaan 1 230) 53 % tapahtui jalankulkijoille, 22 % pyöräilijöille ja 25 % mopoilijoille tai moottoripyöräilijöille.

Onnettomuudet EU:ssa vuonna 2014, joissa suojaamattomia tienkäyttäjiä menehtyi tai loukkaantui vakavasti.

20 %
Raskaan tavarankuljetusauton kääntyminen.

30 %
Tienylitys.

Huomioitavia seikkoja

Volvo Trucksin tuotesuunnittelun turvallisuuspäällikkö Claes Avedal kertoo kolme tärkeää seikkaa, joilla kuorma-autoja hankkivat asiakkaat voivat parantaa näkyvyyttä ja kaupunkiliikenteen turvallisuutta. 

Suunnittele reitti
”Selvitä turvalliset tulo- ja lähtöväylät vilkkaimmille työmaille ja suunnittele ajoneuvon reitti kaupungin halki siten, että ruuhkaisia tai kapeita katuja ja suojaamattomien tienkäyttäjien kohtaamista voitaisiin välttää mahdollisimman tehokkaasti. Hyvä suunnittelu on ratkaisevan tärkeää.”

Oikea ajoneuvo oikeaan tehtävään
”Asiakkaat haluavat usein kuorma-auton, joka on mahdollisimman monipuolinen. Siksi he saattavat valita esimerkiksi korkean alustan, vaikka valtaosa ajosta tapahtuisi kaupungissa. Kun alusta on matalampi, kuljettaja on kuitenkin lähempänä maanpintaa ja näkee paremmin ajoneuvon ympärille.”

Kamera ja matalalle sijoitettu ikkuna ovessa täydentävät näkyvyyttä
”Kuljettaja voi nähdä alueen ajoneuvon edessä ja sivuilla kokonaan pelkästään ikkunoiden ja peilien avulla. Lisävarusteena saatava katvealueen kamera ja matkustajan oven alempi ikkuna antavat kuljettajalle kuitenkin näkyvyyden entistä laajemmalle alueelle, mikä voi ehkäistä törmäyksiä kääntymistilanteissa.”