Kuorma-autot

Selkeä työympäristö

Volvon selkeässä ja puhdaslinjaisessa kojelaudassa yhdistyvät skandinaavinen tyyli, toiminnallisuus ja käytön helppous.
Carin Larsson
Carin Larsson, Volvo Group Trucksin tuotesuunnittelun käytettävyysasiantuntija, vastasi Volvo Trucksin kojelaudan uudistuneen ulkomuodon suunnittelusta.

Kuorma-auton kojelauta on käytännössä kuljettajan ja ajoneuvon välinen rajapinta. Juuri kojelaudan kautta vuorovaikutusta tapahtuu eniten, ja sen ulkomuoto onkin kuljettajan käyttökokemuksen kannalta keskeinen. Tietojen on oltava kätevästi ulottuvilla ja toimintojen helppokäyttöisiä, jotta kuljettaja voi toimia niin turvallisesti ja tehokkaasti kuin mahdollista.

Uudistuneen Volvo Trucks -kojelaudan suunnittelussa oli ensin selvitettävä, mitä kojelaudan osia kuljettajat eniten käyttävät. Osa kyselyinä ja kuljettajahaastatteluina toteutetun laajan selvityksen tuloksista tuli suunnittelutiimille yllätyksenä.

– Osoittautui, että monet kojelaudan mittareista ovat mukana pelkästään vanhasta tottumuksesta. Kukaan vain ei ollut kyseenalaistanut niiden tarpeellisuutta, kertoo Carin Larsson, joka toimii Volvo Group Trucks Technologyn tuotesuunnittelun käytettävyysasiantuntijana. – Tämä onkin suunnittelijan työssä ensiarvoisen tärkeää. Vakiintuneita käsityksiä on jatkuvasti kyseenalaistettava ja rajoja koeteltava, sillä vain tällä tavoin voi luoda jotakin parempaa.

Monet pienistä mittareista jätettiinkin pois ja korvattiin digitaalisilla näytöillä. Kaksi tärkeintä mittaria, nopeus- ja kierroslukumittarit, jotka perinteisesti sijoitetaan vierekkäin, on yhdistetty yhdeksi keskusnäytöksi. Näyttöpaneeli on näin selkeämpi ja mutkattomampi ja saa samalla omaleimaisen ilmeen. 

– Tilantuntu on erittäin tärkeä, koska se selkeyttää ja rauhoittaa yleisilmettä, Larsson kertoo. – Joskus näkee kojelautoja, jotka lukuisine näyttöineen ja valoineen tuovat mieleen joulukuusen. Tällainen kojelauta on ilmeeltään epäselvä ja häiritsee kuljettajan keskittymistä. Yksinkertaistamalla kojelaudasta voi tehdä toimivamman. 

Samalla ajatuksella on toteutettu myös kojelaudan muut osat. Hallintalaitteet ovat kookkaita ja selkeästi merkittyjä, ja ne on järjestetty siten, että toiminnot löytyvät helposti. Tavoitteena on huolehtia siitä, että kuljettajan keskittymiskyky tien päällä säilyy eikä hänen tarvitse hakea mittareita tai hallintalaitteita. On myös tärkeää, että koko ohjaamoympäristö toimii yhtenäisenä sisätilana, sillä sellaisena kuljettaja sen kokee.

Ihmisen ja koneen välinen rajapinta on kaikesta päätellen ollut keskeisimmällä sijalla Carin Larssonin ja hänen Volvo Group Trucks Technology -tiiminsä suunnittelutyössä. – Käytettävyysasiantuntijoina olemme mukana suunnitteluprosessissa jo alusta alkaen, jotta eri toimintojen sijoittelu varmasti tapahtuu järkevästi ja loogisesti, Larsson täydentää. – Joissakin yrityksissä laitesuunnittelu tapahtuu ensin, ja käytettävyystiimin on sopeuduttava jo tehtyihin ratkaisuihin. Tällöin käytettävyys jää heikolle tasolle ja toimivuudessa joudutaan tekemään kompromisseja.

Suunnittelijan on kyseenalaistettava ja haastettava vakiintuneita käsityksiä. Vain tällä tavoin hän voi tehdä erilaisia ratkaisuja ja luoda jotakin parempaa.

Entistä selkeämpi kojelauta on käytännöllinen ja toimiva, mutta samalla se edistää kuorma-auton skandinaavista minimalismia, joka on myös ollut suunnittelijoille tärkeä lähtökohta. Ohjaamon sisätiloilla pitäisi olla niin omaleimainen ilme, että kuljettaja tietää ajavansa Volvo kuorma-autoa heti kun hän istuu ohjauspyörän taakse. 

– Volvo on premium-merkki, joten sen pitäisi näkyä myös muotoilussa. Asiakkailta saadun palautteen mukaan laadun aistii heti ohjaamon astuttaessa, eli myös kojelaudan ilmeellä on tärkeä tehtävä. 

Carin Larsson

Työtehtävä: tuotesuunnittelun käytettävyysasiantuntija, Volvo Group Trucks Technology
Ikä: 45
Työvuosia Volvolla: 11
Toimipaikka: European Design Studio, Volvo Group Trucks Technology, Göteborg, Ruotsi