Volvo kuorma-autot

Suomi

×

Hätäjarru – ihmishenkiä pelastava järjestelmä

Hätäjarrulla varustettu törmäysvaroitin on Volvo Trucksin aktiivisten turvallisuusjärjestelmien uraauurtavan kehittämistyön hedelmiä. Tässä perehdytään tarkemmin hätäjarrun perustana olevaan teknologiaan ja siihen, kuinka järjestelmä parantaa kuljettajan ja liikenneympäristön turvallisuutta.
Hätäjarru käytännön tilanteessa
Hätäjarrulla varustettu törmäysvaroitin tarkkailee jatkuvasti edessä olevia kohteita kameran ja tutkan avulla. Jos törmäysvaara on välitön, järjestelmä antaa varoituksen. Jos kuljettaja ei reagoi varoitukseen, hätäjarru aktivoituu automaattisesti.

Peräänajot ovat liikenteessä liiankin tavallisia. Peräänajoja tapahtuu yleensä silloin, kun takimmaisena ajavan ajoneuvon kuljettaja ei kiinnitä huomiota liikenteeseen. Kun mukana on kuorma-autoja, tilanteet ovat ajoneuvojen koon ja painon vuoksi tietenkin vielä vaarallisempia.

Hätäjarrujärjestelmää testataan jatkuvasti, jotta kuorma-auto varmasti pysähtyy tai mahdollisen törmäyksen ja loukkaantumisen seuraukset jäävät vähäisiksi. Muutoksia tehdään, jotta pysymme juridisten määräysten tasalla, mutta ennen kaikkea tärkeää on pyrkiä sitoutuneesti ja ylpeästi siihen, että Volvo kuorma-autojen liikenneympäristö on niin turvallinen kuin suinkin mahdollista.

1. Kamera ja tutka
Kamera määrittää välimatkan kuorma-auton edessä olevaan kohteeseen ja sen, millainen kohde on kyseessä. Tutka mittaa kuorma-auton edellä ajavan kohteen nopeuden ja etäisyyden. On tärkeää, että kuljettaja voi luottaa järjestelmään eikä vääriä hälytyksiä juuri tule ja että kamera ja tutka antavat varoituksen vain tarvittaessa. 

2. Anturifuusio
Anturifuusiolla tarkoitetaan ratkaisua, jossa kaksi anturia (tutka ja kamera) tuottaa tietoa prosessorille paremman kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Anturien yhteistoiminta on ratkaisevan tärkeää, sillä näin todelliset ajoneuvot erotetaan vaikkapa tyhjistä astioista tai muista kohteista, jotka eivät muodosta todellista uhkaa. Ja niin kuin sanotaan, kaksi silmää näkee paremmin kuin yksi. 

3. Ohjausyksikkö
Kaikki kameran ja tutkan tiedot sekä kuorma-auton ja kuljettajan käyttäytymiseen liittyvät tiedot kerätään ohjausyksikköön. Ohjelmisto analysoi tiedot ja kytkee varoitusjärjestelmän sekä kuorma-auton jarrujärjestelmän päälle onnettomuuden uhatessa. 

4. Jarrujärjestelmä
Jarrujärjestelmä aktivoidaan, kun kuljettaja ei ole reagoinut törmäysvaroituksiin. Ajoneuvo jarruttaa ensin kevyesti, vaihteisto kytketään pois päältä, ja kuorma-auto hidastaa. Jarrujärjestelmä on nyt aktiivinen, ja jos vaara on välitön, kuorma-auto tekee täyden hätäjarrutuksen ja jarruvalot vilkkuvat. Jos kuljettaja ei ole reagoinut tilanteeseen, seisontajarru kytketään päälle.

HÄTÄJARRUN AKTIVOITUMINEN

Hätäjarrutus on hätäjarrulla varustetun törmäysvaroittimen aktivoituessa toteutuvan tapahtumaketjun viimeinen vaihe. 

Jos kuorma-auto on järjestelmän mukaan vaarallisessa tilanteessa, järjestelmä antaa ensin ennakkovaroituksen. Kuljettajaa varoitetaan punaisella LED-valolla, joka heijastetaan tuulilasiin. Jos kuljettaja ei edelleenkään reagoi, valo alkaa vilkkua ja järjestelmä antaa äänimerkin.

Jos kuljettaja ei vieläkään reagoi varoituksiin, hätäjarru kytketään päälle.