Kuorma-autot

Mitään yksittäistä globaalia ratkaisua ei ole

Siirtyminen kohti kestävämpiä kuljetuksia merkitsee kuljetusalalle sekä haasteita että mahdollisuuksia. Volvo Trucks pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia teknologioita, parantamaan energiatehokkuutta ja edistämään kehitystä tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
Lars Mårtensson
Volvo Trucksin kuorma-autoja valmistetaan hiilivapaissa tehtaissa. Kierrätys kuuluu keskeisesti yhtiön ympäristötyöhön. Volvo kuorma-autosta voidaankin kierrättää yli 90 prosenttia – ja pian jo tätäkin enemmän.

Kuinka Volvo Trucks pyrkii pienentämään kuljetusalan ympäristövaikutuksia?
– Elämme parhaillaan murrosvaihetta. Yhteiskunta on siirtymässä vuosikymmenten öljyriippuvuudesta uusiutuviin polttoaineisiin. Autonvalmistajana pyrimme kehittämään uusia teknologioita, joilla resursseja voidaan hyödyntää eilispäivän teknologioita tehokkaammin kuorma-auton koko elinkaaren ajan. Tämä tarkoittaa, että tiivis yhteistyö paitsi biopolttoaineiden valmistajien, jakelijoiden ja toimittajien myös yhteiskunnan päättäjien kanssa on yhä tärkeämpää. Teemme esimerkiksi yhteistyötä YK:n kanssa. Tavoitteena on laatia suosituksia, joilla pyrimme saamaan rahoitusta kansainväliselle kehitystyölle, järkevää lainsäädäntöä suotuisan kehityksen tueksi sekä kannustimia uusien kuljetusteknologioiden edistämiseksi.

Mihin tulevaisuuden polttoaineisiin Volvo Trucks uskoo eniten?
– Yksittäistä oikeaa, globaalia ratkaisua ei näkemyksemme mukaan ole. Sen sijaan meidän on löydettävä erilaisia vaihtoehtoja eri kehitysjaksoille, maailman eri puolille ja eri käyttötarkoituksiin. Kaikenlaisiin polttoaineisiin liittyy myös sekä hyviä että huonoja puolia. Ajossa syntyvien päästöjen lisäksi on huomioitava myös kokonaiselinkaari. Eri segmenttejä varten on kuitenkin myös erittäin kiinnostavia pitkän aikavälin ratkaisuja, kuten kaasukäyttöiset ajoneuvot ja kuljetusliikenteen sähköistäminen.

Meidän on löydettävä erilaisia vaihtoehtoja eri kehitysjaksoille, maailman eri puolille ja eri käyttötarkoituksiin.

Miksi kaukokuljetusten sähköistämiseen ei ole investoitu enemmän?
– Olemme Volvo Trucksilla sitä mieltä, että tällä hetkellä sähköistäminen sopii ennen kaikkea kaupunkiajoon. Pitkällä aikavälillä sähköistämisessä on kuitenkin nähtävissä paljon potentiaalia myös kaukokuljetussegmentille. Täysin sähköistetyt kaukokuljetukset edellyttävät keskeytymätöntä sähkönsaantia – esimerkiksi tienpinnan sähkökiskoista tilanteissa, joissa akkukäyttöisiä kaukokuljetusautoja ei voida käyttää. Koska sähköistetyt reitit edellyttävät yhteiskunnalta valtavia infrastruktuuri-investointeja, tämän kehityssuunnan toteutuminen on luultavasti kauempana tulevaisuudessa. Siitä huolimatta teemme testejä jatkuvasti. Tarvitsemme kuitenkin vaihtoehtoisia ratkaisuja myös tämän päivän tarpeisiin, ja kaasu onkin eräs keino kehittää nopeasti uusia tuotteita, jotka tuovat merkittäviä ilmastosäästöjä.

Onko kaasukäyttöisten ajoneuvojen alueella tapahtumassa merkittävää kehitystä?
– Vuonna 2018 lanseeraamme uuden kaasukäyttöisen kuorma-auton alue- ja kaukokuljetuksiin. Olemme onnistuneet saamaan kuorma-autosta 90-prosenttisesti kaasutoimisen, joten edistystä EURO 5 -kaasukuorma-autoihin on tapahtunut. Nestekaasua voidaan hyödyntää niin tehokkaasti, että sillä pääsee jopa tuhat kilometriä ilman välitankkauksia. Kyseessä ei nimittäin ole perinteinen kaasumoottori, jossa sytytys toteutetaan sytytystulpilla, vaan dieselmoottori, jossa kaasu sytytetään pienellä diesel- tai HVO-määrällä. Näin saadaan sekä biokaasun ympäristöhyödyt että dieselmoottorin suorituskyky, energiatehokkuus ja ajettavuus. Minä ja kollegani uskomme vahvasti metaanikaasun mahdollisuuksiin kaukokuljetutuksissa. Pienten hiilidioksidipäästöjen ansiosta ympäristösäästöpotentiaalia on huomattavasti, mutta suorituskyvystä ei silti tarvitse tinkiä.

HVO

Eräänlaista uusiutuvaa dieselpolttoainetta, joka on valmistettu kasviöljyistä tai eläinrasvoista, joiden kemiallinen koostumus on identtinen fossiilisten dieselpolttoaineiden kanssa.

Maakaasu
Fossiilista kaasua, joka koostuu pääosin metaanista. Noin 10–20 prosenttia pienemmät CO2-päästöt dieseliin verrattuna.

Nesteytetty maakaasu (LNG)
LNG ja Bio-LNG ovat maakaasuja tai biokaasuja, jotka muunnetaan nestemäiseen muotoon kuljetusta tai varastointia varten.

Biokaasu
Uusiutuvaa kaasua, joka koostuu pääosin metaanista. Biokaasua saadaan jätevesilietteestä ja jätevedenkäsittelylaitoksista mutta myös elintarvikejätteistä, lannasta ja biojätteestä. Biokaasulla ympäristövaikutuksia voidaan pienentää jopa 80 prosenttia.

Ekosähkö
Nopeasti uusiutuvista ja ehtymättömistä energianlähteistä tuotettua sähköä. Tällaisia lähteitä ovat esimerkiksi aurinko, tuuli, biomassa ja vesivoima.