Volvo kuorma-autot

Suomi

×

Inhimillinen tekijä ei katoa

Sara Kuylenstierna on tärkeä osa tiimiä, joka vastaa mm. Volvo Trucksin Pysähdy, katso, vilkuta ‑turvallisuusohjelmasta. Hän kertoo, miksi suojaamattomien tienkäyttäjien opastaminen on jatkossakin tärkeää huolimatta siitä, että tekniikka kehittyy.
Sara Kuylenstierna
Sara Kuylenstierna on kiertänyt kouluissa kertomassa lapsille liikenneturvallisuudesta.

Miksi ja miten Volvo Trucks loi Pysähdy, katso. vilkuta -turvallisuusohjelman?
– Suojaamattomiin tienkäyttäjiin liittyvien onnettomuuksien määrä on ollut kasvussa joissakin maissa. Katsoimme, että meillä on velvollisuus järjestää maailmanlaajuinen opetuskampanja. Volvo Trucksin Tanskassa käynnistämän hankkeen myötä minä ja työtoverini Göteborgissa olemme viettäneet paljon aikaa kouluissa kuuntelemassa lasten ajatuksia. Kokemusten perusteella päätimme työstää turvallisuusviestimme vuorovaikutteiseksi koulutuspaketiksi. Julkaisimme sen vuonna 2014 maailmanlaajuisesti Pysähdy, katso, vilkuta ‑nimellä.

Miksi ohjelma on tärkeä?
 – Yhdeksänkymmentä prosenttia kaikista liikenneonnettomuuksista johtuu inhimillisestä virheestä. Tiet ovat alati ruuhkaisempia ja tieympäristöt haastavampia, sillä raskaita ajoneuvoja kulkee yhä enemmän samoilla väylillä henkilöautojen, sähköpyörien, moottoripyörien, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kanssa. Myös ihmisten liikennekäyttäytyminen on muuttunut. Matkapuhelimet ja muut uudet tekniikat ovat aiheuttaneet sen, että mahdolliset vaarat huomataan aiempaa heikommin. Turvaudumme myös liiaksi ajoneuvojemme turvallisuusominaisuuksiin ja unohdamme, että liikenne perustuu viime kädessä kaikkien siellä toimivien keskinäiseen luottamukseen. Emme myöskään voi milloinkaan olla täysin varmoja siitä, että muut toimivat odotetulla tavalla.

Meillä on yhä matkaa siihen, että kaikki liikenne toimii automaattisesti ja tekniikka tulkitsee ihmisten käyttäytymistä virheettömästi.

Millaisia ovat tulevat turvallisuusstrategiat?
– Inhimillinen tekijä ei katoa mihinkään, joten liikenneturvallisuutta on kehitettävä jatkossakin monella eri osa-alueella. Niitä ovat esimerkiksi uusien turvallisuustekniikoiden kehittäminen, onnettomuuksiin johtaneiden syiden selvittäminen, yhteistyö viranomaisten kanssa liikennejärjestelmien turvallisuuden kehittämiseksi sekä yleisön opastaminen siitä, kuinka liikenteessä toimitaan turvallisesti kuorma-autojen kanssa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä ja ylpeitä siitä, että asiakkaamme eri puolilla maailmaa ovat lähteneet mukaan liikenneturvallisuusohjelmaamme ja auttaneet meitä lasten ja nuorten liikennevalistustyössä. Tämä on liikenneturvallisuuden kannalta erittäin tärkeää niin nyt kuin jatkossakin kaikkialla maailmassa, sillä uusia liikennevalistusta tarvitsevia sukupolvia syntyy jatkuvasti.

Mikä pidätte kaikkein suurimpina haasteina?
– Meillä on yhä matkaa siihen, että kaikki liikenne toimii automaattisesti ja tekniikka tulkitsee ihmisten käyttäytymistä virheettömästi. Meidän on saatava ihmiset ymmärtämään, että he eivät voi turvautua pelkästään teknologiaan. Automaattiset toiminnot kehittyvät asteittain pidemmän ajan kuluessa. Volvo Trucksin periaate on, että uusia tekniikoita otetaan käyttöön vasta, kun niistä voidaan katsoa olevan hyötyä kuljettajille turvallisella ja luotettavalla tavalla.

– Tällä hetkellä kaupunkien automatisaatiossa on vielä monenlaisia haasteita. Syynä on kaupunkiympäristön liikennejärjestelmien vilkkaus ja kompleksisuus sekä suojaamattomien tienkäyttäjien määrä. Emme saa unohtaa, että vaikka liikenneympäristöt muuttuvat, ihminen on aina suojaamaton tienkäyttäjä.

Pysähdy, katso, vilkuta

Turvallisuusohjelmamme perustuu Volvo Trucksin onnettomuuksien tutkintalautakunnan (ART) kattaviin selvityksiin liikenneonnettomuuksista. Pysähdy, katso, vilkuta sisältää vuorovaikutteisen koulutuspaketin ohjeineen. Se on ladattavissa kotisivultamme, ja sen käyttäminen on maksutonta.

Lapsille opetetaan oikeaoppista liikennekäyttäytymistä erityisesti suurten ajoneuvojen läheisyydessä.

Haluatko olla mukana pelastamassa ihmishenkiä? Lue lisää