Volvo kuorma-autot

Suomi

×

Tehdasvierailulla Virginiassa: Uudistusten eturintamassa

Volvo Trucksin uudet VNL- ja VNR-mallit edustavat ajoneuvotekniikan ja ajomukavuuden alueilla kehityksen kärkeä. Ne myös valmistetaan New River Valleyn tehtaalla Virginiassa USA:ssa, joka on ympäristöystävällisen tuotannon edelläkävijä.
New River Valleyn tehtaalla
Uusien Volvo VNL- ja VNR-mallien tuotanto New River Valleyn tehtaalla järjestettiin niin, että eloperäisten aineiden (VOC) päästöt vähenivät yli 50 prosenttia.

Viimeksi kuluneen viidentoista vuoden aikana Volvo Trucksin New River Valleyn (NRV:n) tehtaasta on tullut energiatehokkuuden ja vastuullisen jätehuollon mallikansalainen. Tämä ei ole jäänyt huomaamatta Volvo Trucksin asiakkailta – etenkään niiltä, joiden toiminnassa huoli ympäristöstä on etusijalla.

– Panostaminen tehokkuuteen ja kestävään kehitykseen on tärkeää, kun pyrimme edistämään hyvinvointia kuljetusratkaisuilla missiomme mukaisesti, kertoo Patrick Collignon, joka on Group Trucks Operations for North American Manufacturing ‑yksikön varatoimitusjohtaja ja NRV:n tehtaiden entinen tehtaanjohtaja.

– Siksi huoli ympäristöstä kuuluu erottamattomasti kaikkeen päätöksentekoon.

NRV:n tehtaan matka kohti ekologisempaa tuotantoa alkoi, kun joukko työntekijöitä kartoitti kaikkien tehdastoimintojen nestemäisen ja kiinteän jätteen jätevirrat. He kehottivat työntekijöitä kierrättämään jätettä niin paljon kuin mahdollista, jotta alueen kaatopaikkoja voitaisiin kuormittaa vähemmän.Suurivolyymiset segmentit, kuten pahvit ja muovit, puristetaan ja paalataan paikan päällä ennen niiden kierrättämistä. Ruoantähteitä ryhdyttiin kompostoimaan tehtaan eri osastoilla, ja kahviloissa siirryttiin käyttämään kierrätettäviä lautasia, mukeja ja ruokailuvälineitä. Tuotantotiimit ovat onnistuneet erottelemaan kierrätettävät materiaalit 22 eri kierrätysvirtaan. Myös maalien puhdistuksessa käytettävät liuottimet otetaan talteen, tislataan ja puhdistetaan alkuperäisten ohjeiden mukaisesti, jotta niitä voidaan käyttää maalaamossa uudelleen.

Vuonna 2009 NRV:n tehdas nosti rimaa.

– Ensisijainen tavoitteemme oli pienentää energiajalanjälkeä, joten järjestimme tuolloin ensimmäisen energia-aarrejahdin, Collignon kertoo.

– Parasta energiaa on energia, jota ei tarvita, ja aarrejahti oli hauska tapa saada kaikki osallistumaan.Työntekijät vastasivat haasteeseen lähettämällä satoja energiansäästöideoita – yksinkertaisista ehdotuksista, kuten myyntiautomaattien valojen katkaisusta, valmistusprosessien keventämisehdotuksiin. Pääsisäänkäynnille johtavan ajotien varrelle asennettiin aurinkopaneeleja. Uudet kattoikkunat vähensivät keinovalon tarvetta. Kahviloihin, pukuhuoneisiin ja muihin paikkoihin asennettiin aurinkovoimalla toimivia vedenlämmittimiä.

Näiden ja monien muiden aloitteiden ansiosta NRV:stä tuli Yhdysvaltojen ensimmäinen tehdas, joka sai ympäristöasioista vastaavien viranomaisten hyväksynnän niin globaalisti kuin kansallisestikin: sille on myönnetty sekä ISO 50001 ‑standardi että Yhdysvaltain energiaministeriön Superior Energy Performance ‑ohjelman erinomaisen energiatehokkuuden merkki.

Energiasäästöjen lisäksi NRV:n tehdas on nyt myös kaatopaikkajätettä tuottamaton laitos. Tämä tarkoittaa, että kaikki valmistusjäte kierrätetään, kompostoidaan tai muunnetaan sähköksi.

Vuonna 2014 NRV:n tehdas pääsi toistaiseksi kunnianhimoisimpaan tavoitteeseensa ja tuli sähkönkäytöltään täysin hiilineutraaliksi. Kaikki tehtaan käyttämä sähkö tuotetaan nyt alueen 13 kaatopaikan metaanikaasulla.

– Meidän on aina oltava valmiina ylittämään mahdollisena pidetyn rajoja, Collignon kertoo.

– Samalla on kuitenkin huomioitava muutosten taloudelliset vaikutukset ja ymmärrettävä, että se mikä toimii yhdessä paikassa ei välttämättä sovellu toiseen paikkaan.

NRV:n pyrkimys parantaa tehokkuutta näkyy myös tehdassalissa. Juuri parahiksi uuden VNL- ja VNR-mallien tuotannon käynnistymistä varten tehdas investoi entistä kehittyneempiin ohiruiskutuksen hallintatekniikoihin, joissa ei tarvita vettä ja jotka kuluttavat 60 prosenttia vähemmän energiaa aiempaan maalausprosessiin verrattuna. Ohiruiskutettu maali kerätään nyt kalkkikivijauheeseen, jolloin maalijätteen käsittelyltä vältytään, ja kalkkikivijäte voidaan hyödyntää sementin valmistuksessa. 

Uuden maalaamon ja muiden parannusten myötä eloperäisten aineiden (VOC) kuorma-autokohtaisia päästöjä on onnistuttu vähentämään yli 50 prosenttia. Maalaamossa on myös otettu käyttöön uusia maalinruiskutustekniikoita, jotka ovat vähentäneet ohjaamokohtaista maalin tarvetta.

Tuotantotiimit ovat lisäksi alkaneet hyödyntää entistä kehittyneempiä valmistusprosesseja, joilla säästetään niin aikaa kuin energiaakin. NRV:n tehdas lisäsi äskettäin ohjaamon rungon hitsaustoimintoihin yli 50 uutta robottia. Samalla laajennettiin 3D-tulostuksen käyttöä – tällä tekniikalla osia saadaan nyt valmistettua selvästi nopeammin kuin perinteisillä menetelmillä.

– Olemme ottaneet monitahoisen lähestymistavan energian säästämiseen, Collignon sanoo.

– Yksi niistä on ihmisten käyttäytyminen. Se tarkoittaa muun muassa valojen sammuttamista huoneesta poistuttaessa ja kuorma-autojen tyhjäkäyntiaikojen minimointia. Toinen lähestymistapa on valmistusprosessiemme kriittinen tarkastelu. Mitä useampi silmäpari prosessia tarkkailee, sitä enemmän saamme havaintoja ja sitä helpompi meidän on löytää ratkaisuja.

Aito muutos kohti ekologisempaa tuotantoa edellyttää vahvaa tukea johtoportaalta, oikeanlaisia järjestelmiä ja tekniikoita sekä sitoutunutta yhteistyötä kaikilla osa-alueilla.

Vähentääkseen edelleen energiankäyttöään tehdas liittyi Yhdysvaltain energiaministeriön Save Energy Now ‑energiansäästöohjelmaan vuonna 2011. Tavoitteena oli 25 prosentin vähennys energiankäytössä 10 vuoden aikana. NRV:n tehdas saavutti ja ylitti tämän tavoitteen vuodessa.

Nykyisin tehtaan työntekijät keskittyvät ajamaan uusia ympäristötavoitteita. Parhaillaan etsitään uusiutuvaa energianlähdettä lämmitykseen käytettävän maakaasun tilalle. Tiimi tutkii myös uusia tapoja, joilla sähköä voitaisiin tuottaa paikan päällä. Näin voitaisiin säästää energiakuluissa.

– Aito muutos kohti ekologisempaa tuotantoa edellyttää vahvaa tukea johtoportaalta, oikeanlaisia järjestelmiä ja tekniikoita sekä sitoutunutta yhteistyötä kaikilla osa-alueilla, Collignon toteaa.

– Olen ylpeä siitä, mitä olemme saaneet aikaan, ja odotan innolla seuraavaa suurta läpimurtoa.

Toimituksen huomautus: North American Manufacturing ‑yksikössä otettiin 1.10. käyttöön uusi organisaatiorakenne, jolla parannetaan kykyä mukautua paikallisiin tarpeisiin. New River Valleyn tehtaan varatoimitusjohtaja Franky Marchand toimii uudessa järjestelyssä GTO:n johtoryhmän ja sen varatoimitusjohtaja Jan Ohlssonin alaisuudessa. Patrick Collignon (kuvassa) siirtyy uusiin tehtäviin Volvo Groupissa.

New River Valleyn tehdas

Valmistaa VNL-, VNR-, VNX-, VHD- ja VAH-malleja
2 400 työntekijää
149 000 neliömetriä tehdastilaa
Käyttänyt hiilineutraalia sähköä vuodesta 2014.
Ei kaatopaikkajätettä vuoden 2013 jälkeen.

Tutustu tarkemmin