Kuorma-autot

Paranna kannattavuutta kuljettajakoulutuksella

Volvo Trucksin koulutuksissa kuljettaja saa käytännön taitoja, joilla ajoneuvon tuottavuus voidaan maksimoida.
Kuvitus
Ammattitaitoinen kuljettaja on yritykselle tuottavuuden, polttoaineenkulutuksen ja turvallisuuden kannalta ratkaisevan tärkeä.

Kuljetusalalla kilpailu on kovaa. Volvo Trucks järjestää erilaisia kuljettajakoulutuksia, jotta varmistamme kuljettajien parhaan mahdollisen ammattitaidon.

– Taloudellinen ajaminen edellyttää, että kuljettaja tuntee ajoneuvon hyvin ja osaa ottaa kaiken irti sen teknisistä ominaisuuksista, kertoo Emanuele Piga, joka vastaa Volvo Trucksin kuljettajakoulutus- ja tukipalveluista.

Koulutuksen hyötyjä ovat muun muassa parantunut tuottavuus, pienentynyt polttoaineenkulutus ja ajoneuvon kulumisen väheneminen. Kaikki tämä parantaa kannattavuutta.

Kuljettajakoulutuksesta on hyötyä myös, kun halutaan värvätä taitavia kuljettajia ja pitää heidät tyytyväisinä:

– Kuljetusalalla on huutava pula kuljettajista. Ammattitaidon kehittäminen kuljettajakoulutuksella antaa hyvän kuvan ammatista ja on omiaan pitämään kuljettajat alalla, kertoo Michael Börjesson, joka vastaa Volvo Trucksin polttoainetaloutta edistävistä palveluista.

– Laaja tarjontamme varmistaa juuri yrityksellesi sopivan koulutuksen, Piga kertoo.

Digipiirturi ja lainsäädäntö

Kuljettajien työoloja ja ‑aikoja koskeva sääntely mutkistuu jatkuvasti. Koulutuksessa selvennetään ja taustoitetaan kuljettajan roolia sekä ajo- ja lepoaikoihin liittyviä määräyksiä. Tuottavuus ei kärsi ja kuljettaja välttyy turhilta sakoilta.

Taloudellinen ajaminen (ennakoiva)

Kuljettaja on polttoainetalouden kannalta avainasemassa, sillä polttoaineenkulutus voi vaihdella kuljettajien välillä usein 10 prosenttia. Koulutuksessa perehdytään nykyaikaisen kuorma-auton voimansiirtolinjaan ja ajoneuvon massan hyödyntämiseen. Taloudellisella ajamisella säästetään sekä kustannuksia että ympäristöä, ja samalla myös kuljettajan stressi vähenee.

Turvalliset kuljetukset

Eripainoiset ja ‑kokoiset kuormat on kiinnitettävä eri tavalla. Koulutuksen tarkoituksena on, että kuljettaja ymmärtää omien ratkaisujensa vaikutukset turvallisuuteen.
Koulutuksessa opiskellaan myös varkauksien ehkäisemistä, sillä kuormavarkaudet ovat lisääntyneet.

Ensiapu ja työhyvinvointi

Kuljettajille annetaan hyvät valmiudet kohentaa fyysistä kuntoa ja ruokavaliota sekä turvata levon riittävyys. Koulutuksessa käsitellään ergonomiaa ja opetellaan fyysisiä harjoitteita, joita kuljettaja voi tehdä ohjauspyörän takana työperäisten vammojen ehkäisemiseksi.
Koulutukseen sisältyy myös onnettomuustilannekoulutusta, mukaan lukien ensiapu- ja puhallus-paineluelvytyskoulutusta.

Turvallinen ajotapa (ennakoiva)

Turvallisella ajotavalla voidaan pienentää loukkaantumisten vaaraa, vähentää kustannuksia ja parantaa käyttöastetta. Turvallinen ajotapa parantaa myös yritysten julkista kuvaa, sillä mikään yritys ei varmasti halua autoaan uutisten kolarikuviin. Koulutuksessa kuljettajat oppivat tiedostamaan ja minimoimaan liikenteen riskit entistä paremmin. Koulutuksessa perehdytään myös kuorma-auton turvavarusteisiin.