Kuorma-autot

Automaation peruskomponentit

Automaatio raivaa nyt vauhdilla tietä uusille erittäin kehittyneille kuljetusratkaisuille, jotka vielä hiljattain tuntuivat mahdottomilta. Teknologia, jolla nämä ideat voidaan toteuttaa, on kuitenkin pääosin saatavilla jo nyt.
Itseohjaava jäteauto
Keskeiset teknologiat, kuten Volvo Dynamic Steering -ohjausjärjestelmä, hätäjarrulla varustettu törmäysvaroitin, tutkaohjattu ACC-vakionopeudensäädin ja I-Shift, luovat edellytyksiä kehittyneille kuljetusratkaisuille. Sellainen on esimerkiksi itseohjaava jäteauto.

Volvo Trucks tutkii parhaillaan automaation tuomia mahdollisuuksia esimerkiksi jätehuollossa ja kaivosteollisuudessa Ruotsissa sekä sokeriruo'on korjuussa Brasiliassa. On kyseessä sitten jonoajo tai itseohjaava jäteauto, valmiit teknologiat ovat olleet kaikissa konsepteissa edellytyksenä kehittyneen automaation toteutukselle.

Näitä teknologioita ovat esimerkiksi Volvo Dynamic Steering -ohjausjärjestelmä, hätäjarrulla varustettu törmäysvaroitin, tutkaohjattu ACC-vakionopeudensäädin, I-Shift -vaihteisto ja anturit. Osa näistä ominaisuuksista on vakiovarusteena uusissa Volvo malleissa.

Vaikka niitä ei varsinaisesti ole kehitetty automaation tarpeisiin, niissä kaikissa on automaation kannalta välttämättömiä ominaisuuksia. Kokonaisvaltaisen automaatioratkaisun toteuttamiseen tarvitaan näiden teknologioiden lisäksi enää antureita (kuten tutka, lidar, kamera ja antenni) sekä uusia ohjelmistoja.

1. Ohjausyksikkö
Ohjelmistoja tarvitaan, jotta kaikki komponentit toimivat yhdessä. Kuorma-auton anturien ja antennin keräämät tiedot lähetetään ohjausyksikköön, jossa tiedot käsitellään ja analysoidaan. Tämän jälkeen kuorma-auton automaatiokomponenteille lähetetään toimintaohjeet.

2. Tutkaohjattu ACC-vakionopeudensäädin
ACC-vakionopeudensäädin ylläpitää asetettua nopeutta ja säätelee sitä automaattisesti edellä ajavan mukaan. Järjestelmä perustuu tutkaan, joka tarkkailee ajoneuvon edessä olevaa liikennettä. Samaa järjestelmää käytetään myös automaattisessa jonoajossa, jotta kunkin ajoneuvon nopeus pysyy oikeana ja väli edellä ajavaan kuorma-autoon turvallisena.

3. Antenni
Antennia tarvitaan tietojen vastaanottamiseen ja lähettämiseen ajoneuvojen keskinäisessä viestinnässä (esimerkiksi jonoajon aikana), ajoneuvon ja infrastruktuurien välisessä viestinnässä sekä GPS-paikannuksessa (esimerkiksi itseohjaavassa kuorma-autossa sokeriruo'on korjuussa).

4. Hätäjarrulla varustettu törmäysvaroitin
Hätäjarrulla varustettu törmäysvaroitin varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta edellä oleviin ajoneuvoihin ja kytkee jarrut automaattisesti päälle, jos törmäysvaara on välitön. Edellä olevat kohteet ja niiden nopeus sekä etäisyys tunnistetaan kameran ja tutkan avulla. Volvo Trucksin automatisoiduissa ajoneuvoissa törmäysten välttäminen perustuu tähän samaan järjestelmään.

5. Anturit
Automatisoiduissa kuorma-autoissa ympäristön liikkuvien ja paikallaan olevien kohteiden tarkkailuun tarvitaan antureita. Anturien määrä ja sijainti määräytyy kuorma-auton käyttötehtävän mukaan. Anturien tehtävänä on kuitenkin aina lähettää prosessoriin tietoja, joiden perusteella muodostetaan kuva ajoneuvon tilanteesta.

6. Volvo Dynamic Steering -ohjausjärjestelmä
VDS-ohjausjärjestelmän tärkein tehtävä on vähentää kuorma-auton ohjaamisen aiheuttamaa rasitusta ja helpottaa näin kuljettajan työtä. Tämä on toteutettu ohjausakselin yläpäähän kiinnitetyllä sähkömoottorilla. Itseohjaavien kuorma-autojen ohjauksen automatisoinnissa hyödynnetään tätä samaa teknologiaa.

7. I-Shift -vaihteisto
Volvo Trucksin johtava automaattinen vaihteisto huolehtii siitä, että kuorma-autoa ajetaan aina optimaalisella vaihteella. Järjestelmä arvioi tärkeät ajoon vaikuttavat tekijät, kuten ajoneuvon nopeuden ja tien kaltevuuden, tekee hetkessä tarvittavat laskelmat ja valitsee taloudellisen ajon kannalta parhaan mahdollisen vaihteen. I-Shift ‑vaihteistolla on tämä sama tärkeä tehtävä myös automatisoiduissa ajoneuvoissa.