Volvo kuorma-autot

Suomi

×

Digitaalinen vallankumous on tätä päivää kuorma-autoalalla

Telematiikka, yhdistettävyys, big data, pilvipalvelut ja esineiden internet ovat kuorma-auton alan digitaalisen vallankumouksen johtavia tekniikoita. Potentiaalia on eniten huoltojen alueella, ja Volvo Trucks pyrkiikin aktiivisesti tavoitteeseen, joka on nolla odottamatonta ajon keskeytymistä.
Internet-pilvi.
Yhdistettyjen kuorma-autojen määrä kasvaa päivä päivältä, mikä voi auttaa käyttöasteen ja tuottavuuden parantamisessa.

Moderni teknologia kehittyy niin valtavaa vauhtia, että monet jo toteutuneetkin asiat voivat kuulostaa tieteistarinoilta. Per Adamsson pohtiikin jatkuvasti tulevaisuutta työssään Volvo Groupin telematiikkastrategian ja liiketoiminnan kehittämispäällikkönä. 

Hän käyttää ilmauksia, kuten ”pilvipalvelu”, ”big data” ja ”esineiden internet”, ja kertoo, että vielä taannoin pelkältä kuvitelmalta vaikuttaneet ideat alkavat olla todellisuutta.  

– Älypuhelinten tulon jälkeen niin kutsutun yhdistettävyyden edut ovat valjenneet ihmisille heidän päivittäisessä elämässään, hän kertoo.

Nykyään yhdistettävyyttä pidetään itsestäänselvyytenä. Tiedot lähetetään langattoman verkon välityksellä niin kutsuttuun pilveen, jossa tiedot tallennetaan, analysoidaan ja jaetaan internetpalveluna. Näin syntyy lisäarvoa muille käyttäjille. 

– Kaikki teknologia, jossa on sisäinen internetiin yhdistetty anturi, luo käyttäjätietoja. Etenkin autoteollisuudessa tietotekniikka kehittyy juuri nyt valtavaa vauhtia. Ajoneuvot tuottavat valtavasti dataa, ja lisäarvo syntyy kuljetusratkaisujemme ja -palveluidemme parantuneesta tehokkuudesta, Per Adamsson kertoo.

Ajoneuvot ovat tosiasiassa jo maailman toiseksi suurin datan käyttäjä kodin elektroniikan jälkeen. 

– Tekemällä niistä älykkäitä huolehdimme siitä, että asiakkaidemme liiketoimintojen kannattavuus paranee.

Käyttäjätietojen hyödyntäminen on alue, jossa älykäs teknologia eroaa tavallisista koneista ja laitteista.

– Lopullinen tavoitteemme on, että datajärjestelmistämme tulee itseoppivia. Näin datasta voidaan tehdä tilastollisia johtopäätöksiä, jolloin päästään mahdollisimman suureen tehokkuuteen kokonaan ilman käyttäjien komentoja. Yksinkertainen esimerkki voisi olla sellainen, että kahvi valmistuu vaikkei kahvinkeitintä napsauteta erikseen päälle. Koska laite on oppinut milloin ja millaisena haluamme kahvin, meidän ei tarvitse erikseen miettiä sen käynnistämistä!

Etenkin autoteollisuudessa tietotekniikka kehittyy juuri nyt valtavaa vauhtia.

Kun tällainen älylaitteiden ekosysteemi muodostuu, myös kuorma-autoista tulee älykkäämpiä. Paljon on vielä hämärän peitossa siitä, kuinka yhdistettävyys muuttaa kuljetusalaa. Tietyt kehitysaskeleet ovat kuitenkin muita helpommin ennakoitavissa.

Volvo Trucksin laatu- ja käyttöastepäällikkö Hayder Wokil on vakuuttunut siitä, että yhdistettävyydessä otettavat edistysaskeleet mullistavat kuorma-autojen huoltamisen: – Kun kuorma-auton eri osat pystyvät ilmoittamaan toimintakuntonsa meille, voimme ehkäistä odottamattomia ajon keskeytymisiä kokonaan uudella tavalla. 

Käyttöaste eli se, kuinka suuren osan ajasta kuorma-auto on käytettävissä työhön, on kuljetusalalla alati tärkeämpää, sillä kasvaneiden vaatimusten vuoksi odottamattomat ajon keskeytymiset tulevat jatkuvasti kalliimmiksi. Volvo Trucksin tutkimuksen mukaan odottamattoman ajon keskeytymisen kustannukset keskikokoiselle eurooppalaiselle kuljetusyritykselle ovat keskimäärin 1 000 euroa. Tämä kattaa vain suorat kustannukset, kuten hinauksen, korjaukset ja menetetyt kuljetustulot. Pilaantuneen kuorman tai imagotappioiden aiheuttamia epäsuoria kustannuksia on tätäkin hankalampi laskea. 

– Jotta kuljetusyritys voi selviytyä, kyky maksimoida käyttöaste on ratkaisevan tärkeää. Kuorma-auton on oltava toimintakunnossa, jotta kuljetusyritys voi harjoittaa tuottoisaa liiketoimintaa. 

Tähän ajatukseen perustuu Volvo Trucksin visio siitä, että yhdellekään Volvon kuorma-autolle ei pitäisi tapahtua odottamattomia ajon keskeytymisiä. Volvo Trucksin kehittyneen teknologian tutkimusosaston hiljattaisen tutkimuksen mukaan kahdeksan kymmenestä ajon keskeytymisestä voitaisiin välttää, jos huolto toimisi mukautuvammin ja perustuisi kunkin kuorma-auton todelliseen kuntoon. Juuri tämä on mahdollista yhdistettävyyden ansiosta. Kun kuorma-auton toimintakunto tiedetään reaaliaikaisesti, huollot voidaan tehdä kerralla ja oikeaan aikaan. Tällöin kalliiden välillisten vahinkojen riski pienenee, sillä vioittunut osa voi helposti heikentää myös muiden osien kuntoa. 

– Otaksun, että seuraavien viiden vuoden aikana kuljetusyritykset painostavat kuorma-autonvalmistajia huolehtimaan nykyistäkin enemmän juuri käyttöasteesta. Tästä syystä Volvo Trucksilla on meneillään useita tutkimusprojekteja, joilla pyritään parantamaan asiakkaiden käyttöastetta. Yksikin odottamaton ajon keskeytyminen on liikaa. Niillä voi olla tuhoisa vaikutus kuljetusyrityksen taloudelle, Hayder Wokil täydentää.

Volvo Trucks hyödyntää telematiikkaa jo esimerkiksi ilmankuivaimien, akkujen, jarrujen, kytkinten ja monien muiden kuluvien osien toimintakunnon seurannassa.* Mutta vaikka kuorma-auton jokainen osa voitaisiinkin teoriassa varustaa omalla anturilla, tämä tekisi kuorma-autosta kestämättömän kalliin. Siksi meidän on löydettävä keinoja analysoida tietoja niin, että saamme käsityksen koko kuorma-autosta. 

Kun kuorma-auton eri osat pystyvät ilmoittamaan toimintakuntonsa meille, voimme ehkäistä odottamattomia ajon keskeytymisiä kokonaan uudella tavalla.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Volvo Trucksilla on meneillään useita yhdistettävyyteen liittyviä tutkimusprojekteja. Eräs niistä on In4Uptime, jonka johdossa on Fredrik Bode Volvo Group Trucks Technologysta. Projektin tavoitteena on valjastaa hyötykäyttöön niin suuri osa datasta kuin mahdollista. Bode kertoo, että kuorma-autojen diagnosoinnissa ja toimintakunnon ennakoinnissa käytetään kolmentyyppistä dataa.

– Pääasiasiassa käytämme kuorma-auton tuottamia datasignaaleja. Tämä data koostuu tiedoista, joita lähetetään kuorma-auton antureista ja ohjausyksiköistä koostuvan verkoston sisällä. Toisekseen käytämme muiden kuorma-autojen tallennettuja tietoja, esimerkiksi huoltohistoriatietoja eri korjaamoilta. Näiden lisäksi käytämme vielä ulkoisia tietoja, jotka eivät ole peräisin varsinaisesta kuorma-autosta vaan internetistä tai ulkoisilta toimittajilta. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi liikenne- ja säätiedot. 
 

Nämä tiedot tarkistetaan poikkeamien varalta. Näin voidaan selvittää, onko vikoja ehkä odotettavissa. Jos kuorma-auto on odotettua paremmassa kunnossa, huoltoväliä voidaan pidentää.

In4Uptime-projektissa pyritään kehittämään menetelmiä tietojen lajitteluun sekä sellaisten tekijöiden tunnistamiseen, jotka vaikuttavat ratkaisevasti tietyn osan vioittumiseen. Näillä menetelmillä on tarkoitus kehittää myöhemmin ohjelmistoja, ja niiden malleilla ja algoritmeilla voidaan ennakoida huoltotoimia vaativa kulumisen aste. 

– Me ikään kuin laitamme korvan kuorma-autoa vasten ja kuuntelemme. Kuorma-auto kertoo meille, jos jokin on menossa pieleen. Näiden tietojen perusteella voimme tehdä kuorma-autoistamme nykyistä tehokkaampia, ja tavoitteena on parantaa Volvon kuorma-autoja käyttävien kuljetusyritysten kannattavuutta entisestään.

*Edellä mainitut etäyhteyspalvelut kuuluvat Volvo Gold -huoltosopimukseen tietyillä markkina-alueilla.

Uudet termit ja ilmaukset

[yhdistettävyys]
Perusta suuremmassa mittakaavassa tapahtuvalle tietojenvaihdolle. Nykyinen älytekniikkaan perustuva yhdistettävyys on langattomien internetyhteyksien ansiota.

[big data]
Suuret datamäärät, joita kerätään niin laajalti ja niin suuressa mittakaavassa, että niiden käsittely ja analysointi perinteisillä ohjelmistoilla on hankalaa.

[pilvipalvelu]
Internetpalvelu, jossa tietoja tallennetaan, jaetaan ja analysoidaan. Datan analysointiin käytetään tilastollisia päätelmiä ja algoritmeja, jotka luovat lisäarvoa eri käyttäjille.

[esineiden internet]
Laitteista muodostuva verkosto, joka linkitetään yhdistettävyyden avulla. Tietojen vaihtaminen esineiden internetissä helpottaa lisäarvon tuottamista, koska älylaitteet voivat tuottaa käyttäjien tarpeiden mukaisia palveluita.