Volvo kuorma-autot

Suomi

×

"EU-direktiivi lisää kuljettajien ammattitaitoa"

Pienilläkin ajotavan muutoksilla voi vaikuttaa merkittävästi kuljetusten turvallisuuteen, taloudellisuuteen ja ympäristövaikutuksiin. Vuonna 2007 voimaan tulleen EU-direktiivin mukaan tavaraliikenteen kuljettajien on hankittava viiden vuoden välein 35 tuntia direktiivin mukaista jatkokoulutusta ammattipätevyyden ylläpitämiseksi.
Vesa-Soppi

Mistä kuljettajien ammattipätevyyttä koskevassa EU-direktiivissä oikein on kyse?

– Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää tavaraliikenteen kuljettajien koulutusvaatimukset
EU:n alueella, parantaa tieturvallisuutta ja kuljettajan turvallisuutta sekä vähentää liikenteen ympäristövaikutuksia.

– EU-direktiivin vaatimat 35 koulutustuntia on suoritettava 10.9.2014 mennessä, mikäli kuljettaja haluaa säilyttää oikeutensa ajaa työkseen tavaraliikenteessä. Määräajan jälkeen pyörähtää käyntiin aina uusi viisivuotiskausi, jonka aikana kuljettaja jälleen päivittää taitonsa. Koulutukset voi suorittaa kerralla tai jaksottaa viidelle vuodelle esimerkiksi niin, että kuljettaja osallistuu koulutukseen yhden päivän eli 7 tuntia vuodessa.

– Kuljetusyrittäjän on tarkistettava kuljettajan ammattipätevyys luovuttaessaan ajokalustoa tämän käyttöön.

Millainen on Volvo Trucksin kurssitarjonta?

– Kuljettajakoulutuksemme tähtää kuljettajien ammattipätevyyden maksimoimiseen. Tarjontamme on mahdollisimman laajaa ja kattaa koko Suomen. Jokainen tarjoamamme kurssi täyttää EU-direktiivin ammattipätevyysvaatimukset. Koulutus tarjoaa myös tilaisuuden keskinäiseen ajatusten ja kokemusten vaihtoon.

– Volvo Drive In -koulutuksiin voi tulla silloin, kun itselle parhaiten sopii. Näitä kuljettajakoulutuksia tarjotaan kuudella eri Volvo Truck Center 
-toimipisteessä ympäri vuoden.

– Drive In -koulutuksissa käsiteltävät asiat liittyvät muun muassa turvalliseen ajamiseen, Volvo-tekniikkaan, ensiaputaitoihin, ajotapoihin ja kuljetusten turvallisuuteen. Ennakoivan ajon koulutus on EU-direktiivin mukaan ainoa pakollinen. Muut voi valita oman tarpeen mukaan.

– Lisäksi Volvo jälleenmyyjät tarjoavat perinteisiä kuljettajakoulutuksiaan ympäri Suomen. Kuljetusyrityksille räätälöidään myös omia kurssipäiviä viikon jokaiselle päivälle. Millaisia asioita Volvon järjestämässä koulutuksessa käsitellään?

– Tarjoamme erilaisia koulutuspaketteja, jotka jakautuvat kolmeen pääteemaan. Ensimmäinen on taloudellinen ja turvallinen ajaminen. Kuljettajan vastuu on suuri. Siksi on tärkeää, että hän osaa käyttää autoaan turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Tällä kurssilla on vaikutusta myös kuljetusyrityksen kannattavuuteen.

– Toinen teema on lainsäädäntö. Tähän osa-alueeseen liittyvät muun muassa kuljettajien työaikaan ja kuormien lastaamiseen liittyvät asiat. Kolmas on ensiapu. Kuljettajat näkevät maantiellä paljon kaikenlaista ja tulevat usein ensimmäisinä onnettomuuspaikalle. Tärkeää on osata pitää huolta myös itsestään.

Miten koulutus vaikuttaa kuljetusyrityksen kilpailukykyyn?

– Kuorma-auto on juuri niin taloudellinen ja tehokas kuin sen kuljettaja. Kuljetusyrityksen on erittäin tärkeää varmistaa kuljettajien ammattitaito säilyttääkseen kilpailukykynsä. Ennakoivalla ajotavalla voidaan vaikuttaa polttoaineen kulutukseen.

– Pienilläkin muutoksilla auton massan ja ajoneuvon teknisten ominaisuuksien hyödyntämisessä voidaan päästä jopa 5–10 prosentin polttoainesäästöihin. Pidemmällä aikavälillä vaikutukset ovat vielä suuremmat, kun ajoturvallisuus paranee ja kuorma-auto pysyy paremmassa kunnossa.

Mitä muita hyötyjä koulutuksesta on?

– Tarjoamamme koulutus auttaa pohtimaan, miten asiat voisi tehdä toisin. Autoihin tulee jatkuvasti uusia ominaisuuksia, jotka helposti jäävät käyttämättä ilman tietojen ajoittaista päivittämistä.

– Koulutusten tarkoituksena on myös tukea kuljettajaa työssään ja lisätä hänen ammatillisia valmiuksiaan, mikä parantaa työhyvinvointia, terveyttä ja jaksamista ammatissa. Kun kuljettajat osaavat käyttää kalustoa oikein, työteko on helpompaa ja joustavampaa.

– Omat koulutustarpeet kannattaa miettiä jo ennakkoon tarkoin, samoin se, miten koulutuksesta saatavaa hyötyä voitaisiin yrityksessä mitata. Näin kursseista saa irti kaiken hyödyn.

Vesa Soppi

Vesa Soppi vastaa Volvo Finland AB:n palvelutuotteista, joita ovat huolto- ja korjaussopimukset, polttoainetaloudellisuuspalvelut, kuljettajakoulutus ja ajoneuvon luovutus. Soppi on ollut Volvon palveluksessa vuodesta 2000. Lisätietoja koulutuksista ja muista palvelutuotteista: www.volvotrucks.fi