Volvo kuorma-autot

Suomi

×

Moottorien syntypaikka

Liity seuraan Volvon moottoritehtaalle Ruotsin Skövdeen, Volvon kaikkien moottorien syntypaikkaan, ja tutustu Euro 6 -tekniikan kehittäneisiin insinööreihin.
Uuni Volvo Trucksin tehtaalla.
Raaka-aineita kaadetaan jatkuvasti sulatusuuniin G1-sulattimossa, toisessa Volvo Trucksin moottoritehtaan kahdesta sulatosta.

Fredrik Karlén painaa kypärän silmikon alas ja laskee kuonahangon avoimeen uuniin. Sulan metallin lämpötila on 1 500 celsiusastetta, ja ankarat turvarajoitukset säätelevät henkilökunnan toimintaa. Tämä on G1, yksi Volvon Skövden-moottoritehtaan kahdesta sulatosta. G1-sulattimossa raaka-aineita – taonnan ja valun hukkapaloja tehtaalta – kaadetaan jatkuvasti sulatusuuniin. Jotta sula rauta saadaan arvoiltaan varmasti oikeanlaiseksi, joukkoon lisätään esimerkiksi hiiltä ja piitä.  

Rauta valuu kullanhohtoisina jokina valusankoihin, jotka siirretään sulattotyön viimeiseen vaiheeseen eli sylinterinkansien ja sylinterilohkojen valu-uuneihin. Täällä savun ja kipinöiden keskellä, hämärästi valaistussa sulatossa, syntyvät kuorma-autojen moottorit. 

 

Joka neljäs minuutti uutta raaka-ainetta kaadetaan sulatusuuniin, ja ylhäällä tarkkaamossa sulattaja Fredrik Karlén valvoo prosessia. 

– Jotta moottorista tulee laadukas, arvojen täytyy olla täydellisesti kohdallaan. Sulattamossa ihmiset aloittavat pohjalta ja ylenevät ahkeralla työllä. Henkilökunnan vanhimmat opettavat nuorempia. Tulokas aloittaa juoksupoikana, siirtyy huolehtimaan sulatusuunista ja päätyy ehkä lopulta tänne tarkkaamoon, kertoo Fredrik Karlén, joka aloitti Volvo Trucksin tuotantolinjalla vuonna 1994 ja siirtyi G1-sulattimolle vuonna 2009.

Ensimmäinen sulatto avattiin Skövdessä vuonna 1868, G1 otettiin käyttöön vuonna 1951, ja elokuussa 2009 valutyöt käynnistyivät huomattavasti uudenaikaisemmassa G2-sulattimossa. Työ on vaativaa, mutta henkilöstön vaihtuvuus on vähäistä. Ilmapiiri on käsityöhenkinen, ja rautaan suhtaudutaan kunnioittavasti. 

– Meidän kannaltamme uusi Euro 6 -moottori ei aiheuta erityisen paljon muutoksia. Raudan valmistuksen arvot muuttuvat, mutta kaikki muu jatkuu entiseen tapaan, Fredrik Karlén kertoo. 

Kun Euroopan ankarimmat raskaiden kuorma-autojen päästövaatimukset tulivat voimaan 31.12.2013, se merkitsi määräysten merkittävää tiukentumista. Euro 5 -tasoihin verrattuna typpioksidipäästöjä (NOX) pienennettiin 80 prosenttia ja hiukkaspäästöt puolitettiin. Ensimmäistä kertaa päästörajoituksia on myös noudatettava sääoloihin ja liikennetilanteeseen katsomatta.

Jotta moottorista tulee laadukas, arvojen täytyy olla täydellisesti kohdallaan. Sulattamossa ihmiset aloittavat pohjalta ja ylenevät ahkeralla työllä. Henkilökunnan vanhimmat opettavat nuorempia.

Eräs Volvo Trucksin suurimmista haasteista onkin ollut näiden ankarien vaatimusten täyttäminen tinkimättä muista tärkeistä ominaisuuksista, kuten ajo-ominaisuuksista, tehokkuudesta, polttoaineenkulutuksesta ja kuorma-auton käyttöiästä. 

– Jos kuorma-auto seisoo korjaamolla puutteellisen päästöteknologian vuoksi, asiakas menettää rahaa. Siksi luotettavuus ja kestävän kehityksen periaatteet ovat olleet erityisen tärkeitä parametreja Volvo Trucksin Euro 6 -moottorin kehitystyössä, kertoo Mikael Karlsson, Volvo Group Trucks Technologyn (GTT) Euro 6 -projektin johtava projektipäällikkö.

Kehitystyössä Volvo Trucks on voinut hyödyntää kokemustaan Yhdysvalloista, jossa Euro 6 -määräyksiä vastaavat päästöstandardit otettiin käyttöön jo vuonna 2010. Yhdysvalloissa käytettävissä kuorma-autoissa on esimerkiksi EATS-järjestelmän (Exhaust After Treatment System), dieselhiukkassuodattimen (DPF, Diesel Particulate Filter) ja typpioksidin määrää vähentävän katalysaattorin (SCR) yhdistelmä. Tämä teknologia sekä Volvo Trucksin Euro 5 -moottori ovat muodostaneet pohjan uudelle Euro 6 -moottorille.

– Uutta Euro 6 -standardin mukaista moottoria varten valitsemamme ratkaisu eroaa Yhdysvalloissa käytettävästä ratkaisusta muun muassa siinä, että mahdutamme osat kahden äänenvaimentimen sijasta yhteen, kertoo Lars-Olof Andersson, Volvo Group Trucks Technologyn (GTT) polttojärjestelmien pääsuunnittelija. 

Toisen haasteen ovat muodostaneet vaatimukset, joiden mukaan päästöarvoja ei milloinkaan saa ylittää sääolosuhteista ja liikennetilanteesta riippumatta. Pakokaasujen lämpötila vaihtelee normaalisti sen mukaan, ajetaanko kuorma-autoa tyhjänä vai raskaalla kuormalla, hitaassa kaupunkiliikenteessä vai maantiellä. Typpioksidi- ja hiukkaspäästöjen pysyminen vakaina edellyttää kuitenkin, että päästöjen lämpötila ei milloinkaan alita 200 celsiusastetta. Jos lämpötila on liian alhainen, sitä voidaan nostaa pakokaasujen kierrätysjärjestelmän (EGR) avulla. Se tarkoittaa, että kuumat pakokaasut sekoitetaan palamisilmaan ja palautetaan moottoriin. Uudelleenlämmitetyt pakokaasut pakotetaan jälkikäsittelyjärjestelmään, jossa oikea lämpötila saavutetaan.

Jos kuorma-auto seisoo korjaamolla puutteellisen päästöteknologian vuoksi, asiakas menettää rahaa. Siksi luotettavuus ja kestävän kehityksen periaatteet ovat olleet erityisen tärkeitä parametreja Volvo Trucksin Euro 6 -moottorin kehitystyössä.

Euro 6 edellyttää myös ensimmäistä kertaa määrätynlaista sisäistä järjestelmää, joka valvoo kuorma-auton kaikkia järjestelmiä ja toimintoja. Myös ulkoinen päästöarvotesti on pakollinen. Joka vuosi kuorma-autonvalmistajien täytyy testata tietty määrä kuorma-autoja kustakin mallistosta, ja testi toteutetaan pakoputkeen kytkettävällä päästömittarilla. 

– Ulkoinen testi järjestetään määrätyllä tieosuudella ja todellisessa liikenteessä. Kuorma-autoja ajetaan erilaisissa liikennetilanteissa. Niin kutsutussa ajosyklissä täytyy olla ajoa moottoritiellä, kaupunkiliikenteessä ja mäkisessä maastossa, kertoo GTT:n polttojärjestelmien johtaja Nitin Patel.

Euro 6 on ollut muutakin kuin tekninen haaste. Se on esimerkiksi edellyttänyt uudenlaisten kokoonpanoratkaisujen käyttöönottoa Skövden moottoritehtaalla. Uusia työkoneita on täytynyt rakentaa, ja kokoonpanoprosessiin on rakennettu lisäasemia. 

Robottien työstämät valetut moottorinosat saapuvat valoisaan ja tilavaan kokoonpanohalliin. Kokoonpanovaihe on melkein äänetön. Muutama kone surisee, ja yksittäisen radion voi kuulla soivan hiljaisella. Moottorit eri puolilla maailmaa myytäviin kuorma-autoihin valmistetaan täällä. Puolet niistä on Euro 6 -moottoreita, joita valmistetaan pääasiassa Euroopan markkinoille. Euro 5 -moottoreita, joita täällä myös edelleen valmistetaan, toimitetaan Euroopan ulkopuolelle.  

– Euro 6 -määräysten voimaantulon myötä osavalikoimamme on laajentunut huomattavasti, työasemiin on tehty tarvittavat muutokset, ja olemme ottaneet käyttöön uuden tavan käsitellä materiaalia, kertoo kokoonpanolinjalla työskentelevä Henrik Andersson, joka on ollut mukana suunnittelemassa kokoonpanolinjan uusia työasemia. 

Euro 6 -moottorien tuotantoa on käynnistetty hiljalleen. Tavoitteena on ollut saada prosessi varmalle pohjalle ja ratkaista matkan varrella ilmenevät haasteet. 

Viimeisellä asemalla moottoreille tehdään käynnistystesti ja maalaus, minkä jälkeen moottorit asetetaan riviin varastoon odottamaan kuljetusta Volvo Trucksin tehtaille Tuveen ja Ghentiin. 

Ilma täällä on viileä, ehkä jopa kylmänlainen. Ollaan kaukana niistä kuumista ja kipinöivistä olosuhteista, joissa Fredrik Karlén työskentelee ja poistaa kuonaa jälleen uudesta sulasta metallierästä. Sulatusuuni toimii vuorokauden ympäri ja tuottaa 30 tonnia rautaa tunnissa yhteensä 72 000 moottoriin vuodessa. G1-sulattimon uunit eivät milloinkaan ehdi jäähtyä.