Kuorma-autot

Valio tehostaa maidon keräilyä

Valio tehostaa maidonkeräilyään standardoimalla keräilyjärjestelmää ja -kalustoa. Volvo Trucks on mukana projektin kärkijoukossa. Volvo MilkPro on valmiiksi varusteltu maidonkeräilyauton alusta, joka on suunniteltu vaativien työtehtävien ja -olosuhteiden mukaiseksi.
Main-volvo-maitoa

Kehityspäällikkö Petteri Tahvanainen vastaa Valiolla maidonkeräilykaluston huollon ja kunnossapidon kehittämisestä. Paraikaa hän pystyttää Valion omaa huoltoverkostoa maidonkeräily säiliöille. Aikaisemmin osuuskunnat ovat ylläpitäneet huolto pisteitä tai ne on hankittu ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Tällä hetkellä Riihimäen ja Tampereen osuuskunnat vastaavat edelleen kunnossapidosta samoilla pelisäännöillä kuin Valion oma kunnossapito muilla tehdaspaikkakunnilla.

Keräilykalusto eli perävaunu ja säiliö ovat osuuskuntien omistuksessa, ja Valio vastaa pääsääntöisesti kaluston kunnossapidosta. Tahvanainen rakentaa yhteistä huoltoverkostoa ja toimintatapaa, koska se on tehokkaampaa kuin se, että jokainen hoitaa huollon paikallisesti omalla tavallaan.

Noin sata ajoneuvoyhdistelmää kerää Valion maitoa, ja varakalustona on kymmenen yhdistelmää. Kaikki liikennöitsijät ovat 1–2 autoa omistavia yrittäjiä.

– Kun yrittäjä itse on ratin takana, se takaa työn laadun. Tämä on tärkeää, koska kuljettajat käsittelevät raakamaitoa, jonka puhtaudesta ei tingitä piiruakaan, Tahvanainen linjaa.

Kuljettajat toimivat kentällä itsenäisesti, ja heidät koulutetaan esimerkiksi ottamaan lain edellyttämät näytteet. Kuorma-autot ja säiliöt pestään aina meijerikäyntien yhteydessä.

– Puhtaus on keskeistä niin koko keräilyprosessissa kuin kalustossakin. Huoltotoimintaa kehitetään eteenpäin niin, että keräilykaluston laitteet, kuten pesurit, toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. Laadun lisäksi kiinnitetään huomiota myös laitteiden toimivuuteen suorittamalla ennakkohuoltoa laaditun ohjelman mukaisesti, Tahvanainen kertoo.

Ankarat olosuhteet asettavat kovat vaatimukset kalustolle. Esimerkiksi lämpötilan vaihtelut voivat olla äärimmäisiä. Pohjois-Suomessa maitoa kerätään tiloilta jopa 41 asteen pakkasessa. Kun vastaanottohalliin ajetaan sisään, lämpötila on 20 astetta plussan puolella.

Tällä hetkellä Tahvanaisen työlistalla on ykkösenä KAMUprojekti, jossa Valion keräilykalustolle luodaan yhtenäiset standardit.

– Projekti kattaa koko paketin kuorma-autojen maahantuojista päällirakentajiin. Lopputuotteena syntyy standardoitu maidonkeräilyjärjestelmä.

Tavoitteena on luoda ”Valio-paketti”, joka kattaa hydrauliikan, pneumatiikan, sähköjärjestelmät ja tietotekniikan. Kaikelle tekniikalle haetaan mittalaitedirektiivin (MID) mukainen hyväksyntä.

– Standardoinnille on todellinen tarve. Kaluston hankinta ja käyttöönotto sekä huoltopisteiden toiminta on näin mahdollista organisoida tehokkaammaksi ja yhdenmukaiseksi.

Volvo Trucksin tuotepäällikön Juha-Matti Raatikaisen mukaan Volvo MilkPro -konseptissa on onnistuttu hyvin huomioimaan maidonkeräilyn kalustolle asettamat vaatimukset.

– Maitoautojen on selviydyttävä päällystämättömillä ja mutkaisilla teillä. Koska autoja pestään usein, suojaukset ovat tärkeitä. MilkPro-konseptissa on hyödynnetty vuosien varrella kertyneet kokemukset ja osaaminen.

Tahvanainen huomauttaa, että jos maitoautossa kaikki ei ole lähtökohtaisesti kunnossa, niin se vaikuttaa keräilyn muihin vaiheisiin. Jos esimerkiksi sähkökytkennöissä on ongelmia, niin standardoinnin ansiosta vika on helppo paikallistaa.

– Autot liikkuvat ympäri Suomea. Aikaisemmin Jyväskylän huoltopisteessä ei välttämättä tiedetty, millaisia ratkaisuja Joensuussa oli toteutettu. Siksi tarvitaan yhtenäisiä ratkaisuja, jotka toimivat läpi Suomen, hän painottaa.

Raatikainen kertoo, että Volvo Trucks ja sen huoltoinsinöörit osallistuivat tiiviisti MilkPro-konseptin suunnitteluun yhteistyössä kokeneiden Osuuskunnan ja Valion asentajien kanssa. Näin voitiin hyödyntää kaikkea kertynyttä osaamista varustelusta, kytkennöistä, pistokkeista ja johdotuksista.

– Kun alusta toimitetaan jälleenmyyjältä asiakkaalle, kytkennät on tehty valmiiksi. Kuljetuksien hyötykuorma on huomioitu niin, ettei alusta ole liian raskas tehtäväänsä. Volvo FH-, FM- ja FMX-malleista löytyy optimaalinen ratkaisu maidonkeräilyyn.

Tahvanainen toteaa, että MilkPro-konsepti huomioi hyvin Valion vaatimukset.

– Meidän päällirakentajiltamme on tullut kehuja. Heidän työnsä on helpottunut, koska alusta on aina samanlainen ja sen mukana tulee tarvittava dokumentaatio autosta. Myös liikennöitsijät hyötyvät vakioidusta konseptista. Dokumentaation ansiosta mahdolliset korjausajat lyhenevät,
eli auto pääsee nopeammin takaisin tuottavaan käyttöön. Lisäksi standardointi nopeuttaa säiliön siirtoa seuraavan kuorma-auton päälle.

Tahvanainen kertoo, että MilkPro-konsepti ottaa kantaa myös alleajosuojiin, puskureihin ja lokasuojiin. Jos ne rakennettaisiin erikseen, pitäisi hankkia yksittäishyväksynnät.

– Kalustohankinta on aina mittava investointi. Valmis konsepti nopeuttaa uuden kuorma-auton läpimenoaikaa tehtaalta toimitukseen, Raatikainen korostaa.

Volvo Trucksin valmiit konseptikuorma-autot

 • Volvo MilkPro: valmiiksi varusteltu
  maidonkeräilyn alusta
 • Volvo HookPro: Tehdasvalmis
  koukkuvaihtolava-auto
 • Volvo WoodPro: Heti
  valmis puutavara-auto
 • Volvo CitiPro: Täysin valmis
  jakeluauto
 • Volvo XPro: Erikoisvarusteltu
  maansiirtoauto

Valio Oy

Valio Oy on Suomen suurin maidonjalostaja, joka jalostaa ja markkinoi pääasiassa maitopohjaisia tuotteita. Yhtiön omistaa 18 suomalaista maidontuottajaosuuskuntaa. Valioryhmään kuuluu 9 osuuskuntaa, joissa on
noin 8 000 maidontuottajaa. Valion maidonkeräily lukuina:

 • Varsinaisessa keräilyssä
  lähes 100 maitoautoa
 • Yhdistelmien osuus on
  noin 95 %, varayhdistelmiä
  noin 10
 • Maitoautot ajossa keskimäärin
  n. 21 h/vrk vuoden
  jokaisena päivänä
 • Vuodessa kertyy noin
  250 000 km / maitoauto
 • Keräilyn kokonaismaitomäärä
  noin 1 860 milj. litraa
  (v. 2012)
 • Maitoautot tekivät noin 1,5
  miljoonaa tilakäyntiä