Kuorma-autot

Delphine Maury
2023-06-05
Kuljettajien maailma
Author
Delphine Maury
Senior Market Analyst, at Group Truck Technology

Kolme tapaa houkutella kuorma-autonkuljettajia ja pitää heidät palveluksessa

Maailmanlaajuinen pula kuljettajista on muodostumassa suureksi ongelmaksi, joka vaikuttaa koko kuljetusalaan. On kuitenkin tapoja, joilla työnantajat voivat houkutella kuljettajia ja myös pitää heidät motivoituneina. Mitkä ovat kuljettajien tärkeimmät prioriteetit, ja miten niiden tunteminen voi hyödyttää kalustosi päivittäistä toimintaa?
 

IRU:n* vuosittaisen kuljettajatutkimuksen (2022) mukaan yli 2,6 miljoonaa kuorma-autonkuljettajan työpaikkaa jäi täyttämättä vuonna 2021 huolimatta yleisistä palkankorotuksista ja työvoiman hyvästä saatavuudesta. Raportin mukaan syynä tähän ovat yleiset vaikeudet nuorten houkuttelemisessa kuljettajan työhön sekä ikääntyneiden, eläkeikää lähestyvien kuljettajien suuri osuus. Tämä ei koske pelkästään kuljetusyrityksiä ja niiden palveluja. Seuraukset näkyvät kaikkialla toimitusketjuissa, ja ne vaikuttavat viime kädessä yrityksiin ja kuluttajiin kaikkialla maailmassa.
 

Kuljettajilla on erilaisia syitä jäädä yritykseen ja pysyä motivoituneina työssään. Volvon sisäisessä kyselyssä (2019), joka perustui 151 haastatteluun pääasiassa 16 kansallisuutta** edustavien, kansainvälisistä kuljetuksista huolehtivien kaukokuljetusyritysten kanssa, kuljettajien kolme tärkeintä prioriteettia olivat mukavuus ja tila ohjaamossa sekä turvallisuus. Kyselyssä ilmeni myös kasvava tietoisuus terveydestä, pääasiassa nuorempien kuljettajien keskuudessa, ja kiinnostus ympäristöystävällisiä voimansiirtolinjoja kohtaan.
 

”Mukavuus, tila ja turvallisuus ovat olleet prioriteetteina useiden vuosien ajan, joten näissä perusvaatimuksissa on ehdottomasti jatkuvuutta. On myös nähtävissä korrelaatio matkan pituuden ja tiettyjä brändejä koskevan tyytyväisyyden välillä. Mitä enemmän aikaa viettää kuorma-autossa, sitä tärkeämpiä ovat tila ja turvallisuus”, sanoo Delphine Maury, Volvo Group Truck Technologyn (GTT) johtava tuotetietoanalyytikko.

Kuljettajien prioriteetit voivat vaihdella kansallisuuden, maan ja ajoreittien mukaan. Kaikilla kuljettajilla ei ole mahdollisuutta maksaa turvallisista rekkaseisakkeista, Delphine lisää.
 

Mikä motivoi kuorma-auton kuljettajaa?

AJOMUKAVUUS: Kyselyn mukaan ajomukavuudella tarkoitetaan ensisijaisesti hyvin tärkeinä pidettyjä nukkumis- ja lepojärjestelyjä sekä kuljettajan istuimen mukavuutta. Kysyttäessä, mistä kuljettajat pitävät eniten kuljettajan istuimen perusmukavuuden lisäksi, yli 58 % pitää tärkeänä suurempaa lepo- ja rentoutumistilaa.


OHJAAMON TILAVUUS
: Ohjaamon tilavuus on olennaisen tärkeä asia. 72 % kaikista haastatelluista kuljettajista piti tätä erittäin tärkeänä. Jokainen senttimetri voi lisätä arvoa, ja tilan tuntu on vieläkin tärkeämpää kaukokuljetuksia ajaville kuljettajille.


TURVALLISUUS
: Turvallisuusnäkökulma kattaa sekä kuorma-auton että kuljettajan turvallisuuden. Kolme turvallisuuden kannalta tärkeintä ominaisuutta ovat polttoaineen ryöstövaroitus, kaasuhyökkäyshälytin ja ohjaamon oven sisäpuolinen turvalukko. Kuljettajien turvallisuuden osalta 62 % kuljettajista sanoi Volvon tuoreessa (2022) sisäisessä verkkotutkimuksessa** käyttävänsä mieluiten kuljettajaa tukevia teknologioita, kuten kaistallapitoavustinta, kaistanvaihtoavustinta, hätäjarrutusta jne. Toiseksi eniten kuljettajan turvallisuudessa arvostettiin erilaisia hälytyksiä; kuten nukahtamissuojausta sekä aggression ja varkauksia estoa (55 %).

Vuonna 2021 tehdyssä sisäisessä tutkimuksessa englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja ruotsiksi päätellään, että kuljetusyritysten on keskityttävä sekä nykyisiin että uusiin kuljettajiin ratkaistakseen kuljettajapulan.


Uusia kuljettajia houkuttelivat ammattiin alhaiset pääsyvaatimukset, ja 36 %:lle palkka oli etusijalla, seuraavaksi tärkeimpien asioiden ollessa koulutus (16 %) ja matkustaminen (11 %). Kokeneista kuljettajista 42 % mainitsee palkan keskeisenä kannustimena, jonka jälkeen tulevat itsenäisyys, vapaus tien päällä (19 %) ja arvostettu työnantaja (16 %).

Tutkimus osoitti lisäksi selkeästi, mikä alentaa kuljettajien motivaatiota. Uusista kuljettajista 49 %:lle työpaikan löytämisen epävarmuus on suuri huolenaihe, vaikka kuljetusyrityksissä on kova kysyntä heidän osaamiselleen. Näin ollen kuljetusyritykset voisivat aloittaa varhaisessa vaiheessa myönteisellä perehdytysprosessilla varmistaakseen pitkäaikaisen työsuhteen mahdollisten kuljettajiensa kanssa. Uudet kuljettajat olivat huolissaan työn löytämisestä, mutta myös työllistyessään he kokivat, etteivät he heti koulutuksen jälkeen pystyneet vastaamaan ammatin vaatimuksiin kovin hyvin. Työnantajan voimakas paine nopeista toimituksista yhdistettynä epävarmuuteen ohjattaessa kuorma-autoa vilkkaassa liikenteessä sekä onnettomuuksien pelkoon sai heidät harkitsemaan alanvaihtoa stressin vuoksi.

Kokeneiden kuljettajien mielestä työnantajat ja työolosuhteet vaikuttavat työhön suuresti. Työnantaja, joka kohteli kuljettajia huonosti, sai heidät näkemään ammatin huonommassa valossa. Työoloihin sisältyi paljon paineita, stressiä ja onnettomuusriski, jotka kaikki nähdään syinä irtisanoutua tai vaihtaa työpaikkaa.

Kuinka houkutella kuljettajia ja pitää heidät talossa

Kuljettajien tyytyväisyyteen vaikuttavat useat seikat: ne määräytyvät kokemuksen mukaan sekä sen mukaan, missä, miten ja kuinka pitkään kuljettajat työskentelevät. Delphine Mauryn mukaan voidaan muotoilla joitakin yleisiä suosituksia.

1. Viestintä ja ennakointi. Vuoropuhelu ja vuorovaikutus kuljettajien kanssa ovat tärkein asia.  ”Kuljettajat antavat usein mielellään palautetta ja osallistuvat. On olennaista kiinnittää huomiota kuljettajien palautteeseen, jotta he tuntevat tulevansa kuulluiksi. Erityisesti niiden vaikeuksien ja haasteiden osalta, joita he kohtaavat työpäivän aikana”, Delphine sanoo.

2. Kuorma-auton valinta ja ominaisuudet. Kuljettajien neuvot ja suositukset kuorma-auton ominaisuuksista ja yleisistä valmistusvalinnoista ovat ratkaisevan tärkeitä. Kiinnitä huomiota siihen, mitä saattaa puuttua, ja tee rakentavia ehdotuksia siitä, milloin ja miksi kuljettajien ehdotuksia voidaan tai ei voida toteuttaa.

3. Palkkiot ja kannustimet. Kannustimet ovat avainasemassa. Mitä tulee esimerkiksi polttoaineen tai akun kulutukseen, useimmilla kuljetusyrityksillä on suuret ja kunnianhimoiset tavoitteet. ”Kannustimia ja myönteistä palautetta on yleisesti ottaen liian vähän. Kuljettajia arvostellaan useasti, kun he eivät saavuta tavoitteita, mutta heitä harvemmin kiitetään tavoitteiden saavuttamisesta tai ylittämisestä”, Delphine sanoo. 

Kuljettajat ovat brändisi kuva. He ovat yrityksesi kasvot asiakkaisiin päin joka päivä. Lopulta parhaat kuljettajat vaikuttavat liiketoimintasi yleiseen kehitykseen. Heidän on kuitenkin yhtä tärkeää tietää, mitä odottaa.

Miksi on tärkeää huomioida kuljettajien prioriteetit?

Ensimmäinen ja tärkein näkökohta on kuljettajien puute ja kasvava kuljettajapula. Kuljettajien prioriteettien ja kipukohtien huomiotta jättäminen ei merkitse vain painetta kuljettajille, vaan se voi myös tarkoittaa mahdollisten asiakkaiden torjumista. Se voi aiheuttaa suunnitteluvaikeuksia ja johtaa lopulta kustannustappioihin.

Delphine Mauryn mukaan on useita muita kannustimia, jotka auttavat pitämään parhaat kuljettajat yrityksessä. Pyri pitämään hyvin suoriutuvat kuljettajat, niin olet luotettava ja turvallinen vaihtoehto asiakkaillesi. Tietyt reitit ovat vaativampia kuin toiset, ja asiakkaat saattavat hyvin suosia joitakin tiettyjä kuljettajia.

“Kuljettajat ovat brändisi kuva. He ovat yrityksesi kasvot asiakkaisiin päin joka päivä. Lopulta parhaat kuljettajat vaikuttavat liiketoimintasi yleiseen kehitykseen. Heidän on kuitenkin yhtä tärkeää tietää, mitä odottaa. Tarjoa kuljettajille ohjausta ja anna heille mahdollisuus kehittyä”, Delphine sanoo.
 

Huomioi kuljettajien keskeiset prioriteetit kuljettajapulan estämiseksi

Kun kuljettajilta kysytään kuorma-auton tärkeimmästä asiasta tai pahimmasta heikkoudesta, he puhuvat usein mukavuudesta***. Tämä voi tarkoittaa kuljettajan mukavuutta (istuin, asento), työskentelymukavuutta (ohjaus, vaihtaminen) tai lepomukavuutta (sänky, säilytystilat). Nämä näkökohdat eivät tällä hetkellä tee kuljettajia täysin tyytyväisiksi: tärkeimmät huolenaiheet ovat pääsy ohjaamoon, näkyvyys ja turvallisuus.
 

Kuljettajat pitävät turvallisuutta tärkeimpänä tekijänä, joka vaikuttaa heidän työhönsä tulevaisuudessa. Tämä aihe voi myös saada useita muotoja, kuten kuljettajan tai kuorma-auton turvallisuus: jotkin näkökohdat, kuten henkilökohtainen turvallisuus, näyttävät huolestuttavan kansainvälisiä kuljettajia enemmän.


”Näiden tutkimuksissa toistuvien kipukohtien ratkaisemiseksi on tärkeää käydä jatkuvaa vuoropuhelua kuljettajien kanssa. Palautetta, ennakointia ja kuljettajien odotuksia ei pidä aliarvioida”, Delphine sanoo.


Täältä voit lukea lisää kuljettajien tukemisesta ja kehityksestä.


*International Road Transport Union = Kansainvälinen maantiekuljetusjärjestö. Tutkitut maat: Yhdysvallat, Meksiko, Argentiina, Eurooppa (Espanja, Italia, Ranska, Iso-Britannia, Irlanti, Saksa, Puola, Romania, Belgia, Alankomaat), Euraasia (Venäjä, Uzbekistan, Ukraina), Turkki, Iran, Kiina.


**Vastaajat edustivat 16 kansallisuutta: Portugali, Espanja, Ranska, Saksa, Belgia, Alankomaat, Ruotsi, Tanska, Puola, Tšekki, Slovenia, Liettua, Viro, Romania, Bulgaria ja Unkari.
 

*** Volvo Researchin sisäinen verkkokysely 517 kuorma-autonkuljettajalle Ranskassa, Saksassa ja Englannissa.