Kuorma-autot

Henrik Engdahl
2022-11-25
Sähköajoneuvot
Author
Henrik Engdahl
Customer Charging Manager

Pitkien matkojen sähkökuorma-autoilla voidaan jo nyt kattaa suuri osa kuljetustarpeista

Sähkökuorma-autojen nykyisten toimintasäderajoitusten vuoksi monet hylkäävät ne varteenotettavana vaihtoehtona kaukokuljetuksissa. Kuitenkin noin 45 prosenttia tavarakuljetuksista Euroopassa on tätä lyhyempiä, mikä kertoo, että pitkän matkan sähkökuorma-autot pystyvät paljon enempään kuin ymmärretään.  


Päällisin puolin on helppo ymmärtää, miksi sähkökuorma-autojen käyttöön pitkillä etäisyyksillä saatetaan suhtautua skeptisesti. Jos kuorma-autolla ajetaan jopa 600 km päivässä, sitä ei tietenkään voi korvata ajoneuvolla, jonka toimintasäde on enintään 300 km. Nykypäivän logistiikkaverkkojen tarkempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että sähkökuorma-autojen käyttämiseen pidemmissä kuljetuksissa on nykyteknologioiden ansiosta jo nyt monia mahdollisuuksia.


Miksi sähkökuorma-auton toimintasäde voi olla luultua pidempi?

Eurostatin tilastojen mukaan noin 45 prosenttia kaikista maanteitse kuljetettavista tavaroista Euroopassa kulkee alle 300 kilometrin matkan. Tämä viittaa siihen, että älykkäällä reittisuunnittelulla ja aikataulutuksella voidaan kuljettaa suuri osa näistä tavaroista sähkökuorma-autoilla. Volvo Trucksin tuore tutkimus on myös osoittanut, että 45 prosenttia Euroopassa käytetyistä kuorma-autoista kulkee päivittäin alle 350 kilometrin matkoja. Kansainvälisesti 33 prosenttia kuorma-autoista kulkee päivittäin enintään 500 kilometrin matkoja.
 

"Suuri osa keskipitkän matkan kuljetuksista voidaan tehdä sähkökuorma-autoilla jo nykyään", sanoo Anders Grauers, joka on Chalmersin teknillisen korkeakoulun hybridi- ja sähköajoneuvojärjestelmien apulaisprofessori. "Vaativimmat pitkän matkan kuljetukset eivät ole vielä mahdollisia, mikä johtuu pääasiassa julkisen latausinfrastruktuurin puutteesta, hieman liian pienistä akuista ja kuorma-autojen hieman liian alhaisesta lataustehosta. On kuitenkin lähes varmaa, että sähkökuormakuorma-autoja käytetään jatkossa kaukokuljetuksissa, koska ne ovat kaikkein kustannustehokkain ratkaisu. Tämä johtuu siitä, että sähkö on paljon edullisempaa kuin diesel."

 

Suunnittele lataus ja pidennä ajoneuvon toimintasädettä

Tärkeintä sähkökuorma-auton toimintasäteen laajentamisessa yli 300 kilometrin rajan on ottaa latausmahdollisuudet käyttöön sen aikataulutuksessa. Strategisesti sijoitetulla laturilla, jonka luona ajoneuvo pysähtyisi joka tapauksessa, on merkittävä vaikutus kuorma-auton toimintasäteeseen.
 

"Euroopassa kuljettaja on lain mukaan velvollinen pysähtymään tauolle viimeistään neljän ja puolen tunnin kuluttua, ja todellisuudessa kuljettajat pitävät tauon tyypillisesti 3–4 tunnin kuluttua. Koska tässä ajassa ajettu matka on alle 300 km ja mikäli kuorma-autoa pystytään lataamaan kuljettajan tauon aikana, kuorma-auton toimintasädettä voidaan laajentaa todella tehokkaasti pidentämättä työvuoroa", sanoo Henrik Engdahl, Volvo Trucksin liiketoiminnan kehitysjohtaja.
 

Aluksi pitkän matkan kuljetuksia on helpointa suorittaa sähkökuorma-autoilla käyttämällä samoja, säännöllisiä reittejä, koska tällöin kuorma-autot voivat pysähtyä samoissa paikoissa. Esimerkiksi kahden strategisesti sijoitetun latausaseman avulla DHL Freight käyttää tällä hetkellä sähkökuorma-autoja tavaroiden kuljetukseen Göteborgin ja Jönköpingin välillä 150 kilometrin matkalla. Kuorma-autojen bruttoyhdistelmäpaino on 60 tonnia ja ajomatka 450 km päivässä.
 

Ruotsissa myös Volvo Trucksin jälleenmyyjälle Helsingborgissa on rakennettu uusi julkinen raskaiden kuorma-autojen latausasema, joka mahdollistaa sähköisten kuorma-autojen kaksi edestakaista matkaa Göteborgin ja Malmön välillä 270 kilometrin etäisyydellä. Ehdotetulla reitillä täyteen ladattu kuorma-auto voi ajaa Göteborgin satamasta Malmöön, jättää perävaununsa ja ajaa jäljellä olevalla sähköllä vielä Helsingborgin latausasemalle (Malmön pohjoispuolella ja matkalla takaisin Göteborgiin). Sen jälkeen lataus kestää 90 minuuttia, mikä osuu samaan aikaan kuljettajan tauon kanssa, ennen paluuta Göteborgiin. Kuljettajan tauko mukaan luettuna kaikki tämä voidaan tehdä kahdeksan tunnin työvuoron aikana, ennen kuin toinen kuljettaja ottaa ajoneuvon haltuunsa ja ajaa ylimääräisen paluumatkan samana päivänä.
 

"Yhden yön latauksella käytettävällä kuorma-autolla saa ajaa vain 120 kilometrin säteellä kotivarikolta, jotta käytettävissä on turvallinen määrä sähköä ennen akun tyhjenemistä", Henrik kertoo. "Vain yhdellä ylimääräisellä latausasemalla voidaan kuitenkin laajentaa toiminta-aluetta merkittävästi ja ajaa entistä pidemmälle."

Jo nyt suurin osa keskipitkistä kuljetuksista voidaan suorittaa sähkökuorma-autoilla. On lähes varmaa, että tulemme näkemään sähköisiä kaukoliikenteen kuorma-autoja, koska ne ovat kustannustehokkain ratkaisu.

Enemmän latausasemia, enemmän mahdollisuuksia toimintasäteen laajentamiseen

Monissa maissa on jo käynnissä suuria investointeja, joilla pyritään lisäämään julkisten latausasemien määrää nopeasti pitkän matkan sähkökuorma-autoja varten tulevina vuosina. Esimerkiksi Saksassa rakennetaan HoLa-projektin puitteissa uusia raskaiden kuorma-autojen latausasemia neljään paikkaan Berliinin ja Ruhrin alueen välisellä A2-moottoritiellä.
 

Ruotsissa hallitus rahoittaa  yli sadan raskaiden kuorma-autojen latausaseman rakentamista vuoteen 2023 mennessä. Kun suunniteltu verkko valmistuu, se mahdollistaa sähkökuorma-autojen liikennöinnin koko maassa.
 

Pidemmällä aikavälillä Volvo Trucks toimii osana yhteishanketta, jossa aiotaan asentaa ja ottaa käyttöön vähintään 1 700 latausasemaa lähellä moottoriteitä ja logistiikkakeskuksia eri puolilla Eurooppaa. Kerättyään ja analysoituaan noin 400 000 eri puolilla Eurooppaa liikennöivän kuorma-auton GPS-koordinaatit ACEA (European Automobile Manufacturers' Association) on tunnistanut yli 40 000 latausasemille sopivaa paikkaa, jotka tukisivat koko EU:n laajuisen verkoston luomista.
 

Jokaisen uuden latausaseman avautuessa jo käytössä olevien sähkökuorma-autojen käyttömahdollisuudet kasvavat eksponentiaalisesti. Tulevina vuosina myös akkukapasiteetin ja ajoneuvovalikoiman odotetaan parantuvan, mutta jo nykyisten tekniikoiden avulla potentiaali on paljon luultua suurempi maissa, joissa investoidaan julkiseen latausinfrastruktuuriin.
 

"Kilometriä kohti on edullisempaa ladata sähkökuorma-autoa kuin ostaa polttoainetta dieselautoon", Anders Grauers sanoo. "Yleensä sähkön hinta on vain noin neljännes dieselin hinnasta. Vaikka sähkön hinta siis kaksinkertaistuisi, se olisi silti edullisempaa kuin diesel. Tämä tarkoittaa, että sähkökuorma-auto on sitä kannattavampi, mitä enemmän sillä ajetaan. Kannattaa siis aloittaa sähköistämällä ne kuorma-autot, joilla ajetaan paljon."
 

Kuuntele apulaisprofessori Anders Grauersia lisää ja tutustu siihen, millaisena hän näkee sähkökuorma-autojen ja kaukokuljetusten tulevaisuuden, mukaan lukien seuraavat asiat:

●      Mitkä kaukokuljetussovellukset sähköistetään todennäköisesti ensin?

●      Miksi nousevat sähkön hinnat eivät todennäköisesti hidasta siirtymää sähkökäyttöisyyteen?

●      Miksi sähkökuorma-autojen julkinen latausinfrastruktuuri on niin tärkeää tulevaisuudessa?

Katso koko haastattelu