Kuorma-autot

Lars Mårtensson
2023-01-24
4 min
Vaihtoehtoiset polttoaineet
Author
Lars Mårtensson
Environment and Innovation Director at Volvo Trucks

8 yleistä kysymystä biokaasusta ja kaasukäyttöisistä kuorma-autoista

Kasvavien dieselkustannusten hillitsemiseksi ja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi kuljetusalalla kuljetusyritykset voivat nyt harkita nesteytetyllä biokaasulla (LBG) toimivia kaasukäyttöisiä kuorma-autoja. Tämä voi vähentää päästöjä jopa 100 prosenttia, ja biopolttoaineiden saatavuus kilpailukykyiseen hintaan on parantumassa. Mitä eroa sitten on eri kaasutyypeillä, mitkä ovat kustannukset ja mitkä kuljetustehtävät sopivat parhaiten? 

Tällä hetkellä tarvitaan erilaisia polttoaineita ja voimansiirtoja, jotta voidaan vastata vihreän siirtymän tarpeisiin. Biokaasu on vaihtoehto, joka voi vähentää hiilidioksidipäästöjä raskaissa kuljetuksissa, ja samalla se on pitkän aikavälin energiaratkaisu.

Nestekaasun tankkausasemien määrä kasvaa tällä hetkellä etenkin Euroopassa, ja kaasu on jo nyt varteenotettava vaihtoehto dieselille, myös pidemmillä reiteillä. Tällä hetkellä yli 60 % biokaasun tuotantokapasiteetista on Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Eurooppa on tällä hetkellä johtava alue 20 000 biokaasulaitoksellaan.
 

Kiina tuottaa lähes kolmanneksen maailman kokonaismäärästä sekä pyrkii laajentamaan maaseudun biokaasutuotantoa ja parantamaan jätehuoltokäytäntöjä tuottaakseen lähes 17 miljoonaa tonnia öljyekvivalenttia (Mtoe) vuoteen 2030 mennessä (noin 7 Mtoe tällä hetkellä). Samaan aikaan Intia antaa taloudellista tukea paikallisille biokaasun yhteistuotantolaitoksille. Biokaasu on nousussa myös sellaisissa maissa kuin Indonesia, Malesia ja Thaimaa, joissa hyödynnetään suuria määriä saatavilla olevaa teollisuusjätettä.
 

Vuonna 2022 Euroopan komissio esitteli REPowerEU-suunnitelman vähentääkseen riippuvuutta venäläisistä fossiilisista polttoaineista hyvissä ajoin ennen vuotta 2030. Tämä tarkoittaa uusiutuvan energian käyttöönoton nopeuttamista. Biometaania koskevassa toimintasuunnitelmassa otetaan käyttöön työkaluja, kuten uusi biometaanin teollinen kumppanuus ja taloudelliset kannustimet tuotannon kymmenkertaistamiselle (vuoteen 2021 verrattuna) 35 miljardiin kuutiometriin (bcm) vuoteen 2030 mennessä. Näin pyritään korvaamaan fossiiliset polttoaineet kuljetusalalla. 

Mitä eroa eri kaasupolttoainetyypeillä on ja miten ne vertautuvat dieseliin?
Seuraavassa on 8 yleistä kaasuun liittyvää kysymystä:

1. Mitä on nesteytetty biokaasu (LBG)?

Nesteytetty biokaasu eli LBG koostuu pääasiassa metaanista, kuten LNG. Ei-fossiilinen LBG-polttoaine tuotetaan prosessilla, jossa orgaanisesta jätteestä, kuten eläinten lannasta, lietteestä ja ruokajätteestä, peräisin oleva biokaasu muunnetaan korkealaatuiseksi biometaaniksi ja nesteytetään -162 celsiusasteessa. LNG:hen verrattuna LBG tuottaa huomattavasti vähemmän CO₂-päästöjä. Sillä on myös parempi energiatiheys (kyky korvata diesel) kuin muilla vaihtoehdoilla, kuten biodieselillä. LBG:tä voidaan tuottaa myös paikallisesti, mikä säästää kuljetuskustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä sekä edistää energian toimintavarmuutta.
 

2. Mitä nesteytetty maakaasu (LNG) on?

Nesteytetty maakaasu on jäähdytetty nestemäiseen muotoon kuljetusta ja varastointia varten. Vaikka maakaasu on fossiilinen polttoaine, nesteytetty maakaasu (LNG) voi vähentää CO₂-päästöjä 10–20 % dieseliin verrattuna, koska hiilidioksidia on vähemmän energiayksikköä kohti. LNG:llä käydään kauppaa kaikkialla maailmassa eli sitä toimitetaan maailmanlaajuisesti minne tahansa.

3. Mitä ovat paineistettu biokaasu (CBG) ja maakaasu (CNG)?

Ainoa ero LBG/LNG:n ja CBG/CNG:n välillä on se, että jälkimmäinen puristetaan korkeassa paineessa sekä varastoidaan kuorma-auton säiliöissä. Painekaasun haittapuoli on se, että kuorma-auton toimintasäde on lyhyempi kuin ajettaessa nesteytetyllä kaasulla. Kuten LBG:tä, paineistettua biokaasua (CBG) voidaan tuottaa paikallisesti. Lisäksi se on ei-fossiilinen polttoaine, kun taas CNG on fossiilinen polttoaine.

4. Kuinka pitkän matkan kaasukäyttöisellä kuorma-autolla voi ajaa?

Tällä hetkellä LNG- ja LBG-käyttöisillä kuorma-autoilla voidaan ajaa jopa 1 000 km ennen tankkausta, mikä tekee niistä käyttökelpoisia polttoaineita kaukokuljetuksiin. CNG:n toimintasäde on lyhyempi, ja sitä käytetään yleisemmin paikallisissa kuljetuksissa.

5. Millaisiin kuljetuksiin kaasukäyttöiset kuorma-autot sopivat?

CNG:tä ja CBG:tä on perinteisesti käytetty paikallisiin kuljetuksiin, kuten jakeluun ja jätteiden keräykseen kaupunkiympäristöissä. Sähkökuorma-autoista on tulossa kilpailukykyinen vaihtoehto kaupungeissa, mikä avaa uusia tapoja käyttää biokaasua esimerkiksi LBG:nä kaukokuljetusautoissa. LNG:n tavoin LBG:llä on suuri energiatiheys, ja kaasukuorma-autot sopivat sen vuoksi kaukokuljetuksiin. Pitkällä aikavälillä kaasukäyttöiset kuorma-autot täydentävät sähkökuorma-autoja. Tämä koskee erityisesti biokaasun käyttöä. 


6. Mikä on edullisin vaihtoehto – kaasu vai diesel?

Se määräytyy useiden tekijöiden ja markkinaolosuhteiden mukaan. Kaasukäyttöinen kuorma-auto on dieselautoa kalliimpi, mutta toiminnan kokonaiskustannukset voivat olla pienemmät joko alhaisen kaasun hinnan tai erilaisten kannustimien, kuten tietullien tai verojen, ansiosta. Biokaasukäyttöiset kuorma-autot voivat myös olla edellytyksenä uusien liiketoimintamahdollisuuksien säilyttämiselle tai saamiselle lisääntyvien ympäristövaatimusten vuoksi.
 

7. Mitä kaasun infrastruktuurissa tapahtuu esimerkiksi saatavuuden, tankkauksen ja tulevien investointien kannalta?

Kaasukäyttöisten kuorma-autojen infrastruktuuri kasvaa nopeasti ja kuorma-autoja kehitetään jatkuvasti. Biokaasu ja biometaani ovat nopeimmin kasvavia bioenergian muotoja, ja vaikka suurin osa biokaasun tuotannosta on Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) uskoo niiden maailmanlaajuisen markkinaosuuden nousevan nykyisistä 5 %:sta bioenergian kokonaiskysynnässä 12–20 %:iin tulevaisuuden skenaarioiden mukaan.

Euroopassa on jo yli 600 LNG-/LBG-asemaa. Niiden määrä on kasvanut yli 100 asemalla vuodessa. Investointeja tehdään myös LBG:n tuotantoon, ja suuret toimijat ovat siirtymässä LBG:n käyttöön, koska kehitys kulkee ei-fossiilisiin polttoaineisiin päin. Tankkaus vie saman verran aikaa kuin dieseliä käytettäessä, mutta kylmän nesteytetyn kaasun vuoksi on noudatettava tiettyjä varotoimia.
 

8. Kannattaako kaasukäyttöiseen kuorma-autoon sijoittaa?

Kaasukäyttöiset kuorma-autot voivat olla kilpailukykyinen vaihtoehto dieselille, ja tekniikka kehittyy jatkuvasti tehokkuuden ja toimintasäteen osalta. Lisäksi biokaasuun (LBG) liittyy kiertotalous- ja ilmastoetuja, joita yhä useammat kuljetusalan asiakkaat pyytävät. Se on myös vaihtoehtoinen polttoaine, jota on jo nykyään saatavilla monissa paikoissa.


Lue lisää kaasukäyttöisistä kuorma-autoista täältä tai pyydä lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.

Yleisimmät kysymykset LBG:stä

Asiaan liittyviä artikkeleja