Volvo kuorma-autot

Suomi

×

Volvo Trucksin näkemyksiä automaatiosta

Volvon pioneerityö kuorma-autojen automatisoinnissa alkoi yli 20 vuotta sitten. Monenlaiset uudet teknologiat vievät alaa jatkuvasti eteenpäin, mutta Volvolla asiakkaat ovat kaikessa aina etusijalla. Tapasimme Göteborgissa toimivan Volvo Trucks -tiimin, joka raottaa meille automaation kiinnostavia tulevaisuuden mahdollisuuksia.
Automaation segmentit
Automaatio tuo tullessaan erittäin kiinnostavia mahdollisuuksia esimerkiksi kaivoskuljetusten, jätehuollon, sokeriruokosadon korjuun ja letka-ajon alueilla.

Automaatioteknologian tuomat mahdollisuudet herättävät varmasti monissa mitä erilaisimpia odotuksia ja kuvitelmia. Tällaista kehittynyttä teknologiaa sovelletaan kuitenkin jo nyt käytännössä monella eri alalla. Kilpailu yritysmaailmassa on jatkuvasti ankarampaa, ja automaatiosta on tullut keino parantaa tuottavuutta, pienentää energiankulutusta ja lisätä turvallisuutta.

Volvo Trucks on ollut automaatioon perustuvan evoluution eturintamassa jo yli kaksi vuosikymmentä vuotta. Automaattinen I-Shift -vaihtamisjärjestelmä on ollut markkinoilla 2000-luvun alkuvuosista saakka, ja aktiivista turvallisuutta edistävistä järjestelmistä, kuten hätäjarrulla varustetusta törmäysvaroittimesta, on tullut viimeksi kuluneiden vuosien aikana alan virstanpylväitä. Uudet ratkaisut ja palvelut sekä kehittyvä liiketoiminamalli ovat vääjäämättömiä seurauksia automaation kehittymisestä. 

Volvo Trucksin kehitteillä olevissa automaatioratkaisuissa ihminen on vahvasti keskipisteessä. Koneet voivat korvata joitakin ihmisen ominaisuuksia, mutta asiakaskokemus on silti ehdottomasti kaiken keskiössä. Mikael Karlsson on tuottavuutta ja uusia konsepteja kehittävän yksikön varatoimitusjohtaja. – Kehitämme uudenlaista automaatiota, joka otetaan vähän kerrallaan käyttöön ajokokemuksen parantamiseksi. Tämä on tuottavuuden parantamisen kannalta välttämätöntä. Teemme yhteistyötä ratkaisuja tarvitsevien asiakkaiden kanssa, pyrimme ymmärtämään heidän ongelmansa ja kehittämään sopivan ratkaisun yhdessä.

Meidän työssämme tärkeintä on miettiä, kuinka teknologia ja asiakkaiden etu kohtaavat. Aivan ensin selvitämme, millaisia vaatimuksia asiakkaiden omilla asiakkailla on.

Asiakkaan ottaminen mukaan automaatioratkaisun kehittämisprosessin alkuvaiheessa on erityisen tärkeää. Volvo Trucksin tiimeillä on menossa useita pieniä pilottihankkeita, jotka ovat jatkuvasti kehitystyön eri vaiheissa. Pilottiohjelmissa kokeillaan, toimivatko ratkaisut käytännössä. Testejä pyritään tekemään myös tieolosuhteissa yhdessä sen asiakkaan kanssa, jolle ratkaisua suunnitellaan. – Meille selviää hyvin nopeasti, jos jokin ratkaisu on asiakkaalle hyödyllinen, Karlsson jatkaa. – Tämä on ohjelmistokeskeinen lähestymistapa, jossa arvoketjua pyritään tarkastelemaan laajempana kokonaisuutena. Pienten pilottiohjelmien lisäksi sovellamme niin kutsuttua kuminauhavertausta, eli keskitämme ajatukset tulevaisuuteen ja annamme pilottiohjelman singauttaa meidät kohti tavoitetta. 

Volvo Trucksin automaatiostrategiaa kehitetään kahdella rintamalla. Yhden rintaman muodostavat rajatut alueet, kuten kaivokset, yksityiset työmaat ja satamat. Toisen rintaman muodostavat puolestaan julkiset tiet. – Korkeaan automaatiotasoon päästään luultavasti nopeammin alueilla, joille pääsyä on rajattu, sillä liikenne siellä on usein mutkattomampaa, kertoo Sasko Cuklev, joka vastaa asiakasratkaisujen ja uusien konseptien yksiköstä. – Automaation toteuttaminen julkisilla teillä on huomattavasti mutkikkaampaa. Rajatut alueet sijaitsevat usein yksityisellä maalla. Siellä eivät päde samat rajoitukset, mikä nopeuttaa ratkaisujen testaamista ja lisäarvon toteutumista. Rajatuilla alueilla voimme myös oppia rutkasti, ja opittua voidaan soveltaa julkisille teille kehitettävissä ratkaisuissa.

Kun painopiste on puolesta vuodesta puoleentoista vuoteen kestävissä pilottiohjelmissa, tuloksia voidaan soveltaa ja hyödyntää nopeasti. Hayder Wokil on itseohjautuvista autoista ja automaattiohjauksesta vastaavan yksikön johtaja. – Meidän työssämme tärkeintä on miettiä, kuinka teknologia ja asiakkaiden etu kohtaavat. Aivan ensin selvitämme, millaisia vaatimuksia asiakkaiden omilla asiakkailla on. Meidän painopisteemme on ratkaisuissa, jotka helpottavat kaikkien osapuolten hankalia, toistuva ja aikaavieviä töitä. Automaatioteknologiaa voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi terminaaleissa, joissa kuormien lastaus- ja purkutöitä on paljon ja joissa kuorma-autoja peruutetaan toistuvasti. Näin voidaan välttää pieniä tapaturmia, minimoida kuorma-autoille koituvia vahinkoja ja parantaa käyttöastetta entisestään.

Asian tiimoilla työskentelevien puheista tulee selkeästi ilmi se, että kuljettajan rooli on erityisen tärkeä – on työ sitten aktiivista tai passiivista. – Tavoitteena on ennen kaikkea helpottaa kuljettajan työtä, tehdä siitä turvallisempaa ja parantaa asiakkaan liiketoimintaedellytyksiä, Cuklev kertoo. – Brasiliassa kehitämme ratkaisua asiakkaalle, joka viljelee sokeriruokoa. Kuljettajat joutuvat ajamaan viljelmien yli, jolloin merkittävä osa tulevasta sadosta menetetään. Automaattiohjauksen ansiosta he voivat ajaa tarkalleen laskettua reittiä eikä sokeriruoko tallaannu. Ajonopeuden optimointi on meillä toinen tutkimuskohde. Kuljettajat kuluttavat liikaa polttoainetta ajamalla liian suurilla nopeuksilla ja joutuvat sitten odottelemaan. Voimme pienentää energiankulutusta tarjoamalla optimaalista ajonopeutta koskevaa opastusta.

Tavoitteena on ennen kaikkea helpottaa kuljettajan työtä, tehdä siitä turvallisempaa ja parantaa asiakkaan liiketoimintaedellytyksiä.

Ajatus itseohjaavista kuorma-autoista voi tuntua joillekin oudolta ja herättää hieman levottomuutta. Rajatuilla alueilla tällaista automaatiota käytetään kuitenkin jo nyt, ja tulokset ovat lupaavia. Volvo Trucks testaa kaivoskäytössä itseohjaavia kuorma-autoja, joilla työtä voidaan jatkaa heti räjäytysten jälkeen. Normaalitilanteessa jouduttaisiin odottelemaan pitkä tovi ennen töiden jatkamista. Automaattiohjaus parantaa sekä tuottavuutta että turvallisuutta ja ehkäisee samalla kuorma-auton kulumista. Maantieajossa energiaa voidaan säästää kuorma-autojen välisten yhteyksien avulla. Letka-ajossa ilmanvastus pienenee, sillä kuorma-autot voivat ajaa hallitusti hyvin lähellä toisiaan. Osa automaatiojärjestelmistä on lähempänä toteutumista kuin toiset, mutta monissa niistä hyödyntämistapojen potentiaali ja kirjo ovat valtavia – ja ne parantavat samalla merkittävästi työympäristön turvallisuutta. 

Volvo Trucks on lanseerannut viime vuosina useita aktiivisia turvallisuusjärjestelmiä, jotka perustuvat kehittyneeseen automaatioon. Hätäjarrulla varustettu törmäysvaroitin ja kaistavahti hyödyntävät tutkaa ja kameraa ja antavat kuljettajalle tietoja, avustavat kuljettajaa, varoittavat kuljettajaa välittömistä vaaroista ja tarvittaessa estävät onnettomuuden. – Turvallisuus on automaation peruspilari, kertoo turvallisuuspäällikkö Carl Johan Almqvist. – Jos kaiken perustana ei ole nimenomaan turvallisuus, robottiautot jäävät toteutumatta. Siksi meidän on jatkuvasti parannettava turvallisuusjärjestelmiämme. On tärkeää painottaa, että kaikki perustuu meillä aina kuljettajaan. Tutkittavat asiat ovat perustavanlaatuisia – näkyvyys, ajoneuvon ohjaustuntuma, jarrut. Vaikka kyseessä on niinkin mullistava asia kuin automatisoituminen, haasteet ovat vanhastaan tuttuja – nimittäin lukuisat kuljettajaa häiritsevät tekijät. Kehittämiämme järjestelmiä kehitetään tulevaisuudessa entisestään, ja niiden antureita, ohjelmointia ja kameroita parannetaan. Haasteena on hyödyntää kaikkea kerättyä tietoa tavalla, josta on vielä nykyistäkin enemmän hyötyä kuljettajalle.

Automaatioteknologian nopea kehitys saattaa tuoda muutoksia liiketoimintamalliin. – Uskomme, että perinteisten tuotteiden ja ominaisuuksien lisäksi myös palveluiden ja ratkaisujen myynti kasvaa, Cuklev kertoo. – Meidän lähestymistapamme on toki kuljettajakeskeinen, mutta esimerkiksi kuljetuskeskusten väliset itseohjaavat kuljetuspalvelut voivat mahdollistaa uudenlaisia työskentelytapoja.

Tiivis ja avoin vuoropuhelu asiakkaiden kanssa on tiimin mukaan automaation kehittymisen keskeinen edellytys. – Asiakkaat ovat aktiivisia ja sitoutuvat mielellään kehitysprojekteihin, Hayder Wokil kertoo.  – Ratkaisujen hienosäätövaiheessa pyydämme asiakkailta mielipiteitä. Asiakas on oman toimialansa paras asiantuntia, ja meidän on turha teeskennellä muuta. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että saamme palautetta prosessin jokaisessa vaiheessa ja näin perusteellisen käsityksen asiakkaan tarpeista.

 

Joskus ideoista kaikkein kaheleimmat toteutuvat käytännössä.

Göteborgissa tehtävä automaatiotyö jatkaa Volvo Trucksin perinteitä kehittyneiden ratkaisujen maailmanlaajuisena edelläkävijänä. Menestys on vaatinut sekä pidäkkeetöntä ajatusten lentoa että käytännönläheisyyttä, Wokil toteaa. – Joskus ideoista kaikkein kaheleimmat toteutuvat käytännössä. Kaikella tekemisellä on kuitenkin oltava päämäärä. Sen mitä tuomme markkinoille on oltava järkevä ratkaisu sekä kuljettajan, asiakkaan että koko yhteiskunnan kannalta.

 

Boliden-yhtiön kaivos, Ruotsi
Itseohjaavia Volvo FMX -kuorma-autoja testataan säännöllisessä käytössä Boliden-yhtiön kaivoksessa. Nämä kuorma-autot parantavat tuottavuutta ja turvallisuutta, sillä työtä voidaan jatkaa heti räjäytysten jälkeen. Normaalisti työn jatkaminen vaatii odottelua. Tämä on esimerkki täysautomaation hyödyntämisestä rajatulla alueella siten, että kuljettajaa ei tarvita.

Renova-yhtiön jäteauto, Ruotsi
Kun jäteautolla peruutetaan asuinalueella, onnettomuusriski on aina olemassa. Itseohjaavan kuorma-auton ansiosta yksi kuljettaja riittää. Kuorma-auto peruuttaa automaattisesti ja seuraa roska-astioita tyhjentävää kuljettajaa asuintalojen ympäristössä. Tämä ruotsalaisen Renova-jätehuoltoyhtiön tutkimusprojekti edistää tuottavuutta ja turvallisuutta.

Sokeriruo'on korjuu, Brasilia
Erinomainen esimerkki siitä, kuinka automaatioteknologia voi parantaa kannattavuutta. Aiemmin kuorma-autot pilasivat merkittävän osan brasilialaisen sokeriruokoviljelijän sadosta. Automaation ansiosta kuorma-auto pystyy ajamaan leikkuupuimurin mukana. Kuljettaja kiihdyttää ja jarruttaa, mutta apuna hänellä on automaattiohjaus. Näin huomattava määrä sadosta säästyy.

Letka-ajo
Keskinäisten yhteyksien ansiosta letkan tai maantiejunan kuorma-autot voivat kommunikoida keskenään. Välimatka, nopeus ja jarrutukset ovat hallittavissa. Letkassa jäljempänä ajavat kuorma-autot saavat edellä ajavilta tietoa tutkan ja kameran avulla. Kuorma-autojen letka-ajossa polttoainetta voidaan nykypäivänä säästää jopa to 10 prosenttia. Tämän luku nousee tulevan vuosikymmenen aikana viiteentoista, kun ajoneuvot voivat kulkea entistäkin tiiviimmässä letkassa. Polttoaineenkulutuksen pienentyessä myös hiilidioksidipäästöt pienenevät, ja kuorma-autojen välinen tiedonvaihto parantaa turvallisuutta.