Volvo kuorma-autot

Suomi

×

Suomalaiset osaavat taloudellisen ajon

Suomen Drivers’ Fuel Challenge -loppukilpailuun päässeiden kuljettajien taso oli kova.
drivers-fuel-challenge-jalkijuttu2

Näin arvioi Suomen kilpailun ylituomarina toiminut Pasi Ojakangas, joka on Volvo Trucksin polttoaineasiantuntija ja vastaa kuorma-autojen käyttökoulutuksista. Ylituomarin vastuulle kuului tuomaritoiminnan lisäksi kilpailun sääntöjen laatiminen.

– Kärkikamppailu oli tiukka, ja voittajalta vaadittiin paljon. Huippukuljettajien väliset erot olivat todella pienet. Kahdessa kilparyhmässä kolmen parhaan keskikulutukset olivat neljän desilitran sisällä. Erojakin syntyi, sillä suurin ero parhaimman ja huonoimman tuloksen välillä oli sakkorangaistukset huomioituna lähes neljä litraa, Ojakangas sanoo.

Kilpailureitti oli laadittu mahdollisimman todenmukaiseksi. Suorituksessa mitattiin ajonaikainen keskikulutus, joten pysähtymiset risteyksissä eivät vaikuttaneet lopputulokseen. Tulokset saatiin selville Volvon kuljetusten tietojärjestelmän Dynafleetin avulla.

Keskikulutuksen lisäksi reitille oli annettu tavoiteaika, joten liian hitaalla ajonopeudella ei pärjännyt. 
– Alinopeudesta sai sakkoa, joka lisättiin keskikulutukseen tietyn laskukaavan mukaisesti. Samoin sai sakkoa ylinopeudesta ja liikennerikkomuksista, Ojakangas kertoo.

Loppukilpailu oli haastava kilpailijoille mutta myös tuomareille. Tasapuolisuus on luonnollisesti kaiken perusta tämäntyyppisessä kilpailussa. Reitin suunnittelu ja opettelu edellyttivät perusteellista pohjatyötä. Mahdolliset kilpasuoritusta haittaavat tekijät minimoitiin ennalta.

Suomen loppukilpailuun yltäneiden taustat vaihtelivat. Parhaimmistoon kuului muun muassa puuta, maitoa ja rahtia työkseen ajavia kuljettajia. 
– Mutkaisella ja mäkisellä reitillä piti tehdä nopeita ratkaisuja. Esimerkiksi puu- ja maitoauton kuljettajille tällaiset olosuhteet ovat tuttuja, Ojakangas arvioi.

Ojakankaan mukaan kaikki loppukilpailuun osallistujat olivat huippuammattilaisia. Kilpailu oli suunniteltu niin, että menestyminen edellytti jokapäiväisessä työssä hiottuja taitoja ja rutiinia, pelkästään yksi onnistunut suoritus tai hyvä tuuri ei vielä riittänyt voittoon asti.

Pitkäjänteisyys säästää polttoainetta

Suomessa Volvo Trucksin palvelutuotteista vastaavan Vesa Sopin mielestä Drivers’ Fuel Challenge -kilpailu on hyvä keino levittää tietoisuutta taloudellisesta ajotavasta.  Nykyaikaisissa Volvo kuorma-autoissa on runsaasti sellaisia teknologisia innovaatioita, jotka mahdollistavat huomattavat säästöt polttoaineen kulutuksessa.

– Tiellä kannattavaan liiketoimintaan ei ole oikopolkuja. Pikavoittoja saa kuka tahansa, mutta pysyvien muutoksien aikaan saaminen edellyttää toimintatapojen muutoksia, Soppi korostaa.

– Polttoainekulut ovat tyypillisesti 30 prosenttia kuljetusyrityksen kustannusrakenteesta, ja niissä voidaan saavuttaa tuntuvia säästöjä.  Polttoainetalouden avulla kuljetusyritys voi vaikuttaa omaan kannattavuuteensa.

Volvo Trucks on tehnyt pitkäjänteistä työtä polttoainetaloudellisuuden hyväksi, mikä varmistaa omalta osaltaan asiakkaiden kokonaistaloudellisuuden. Se myös säästää ympäristöä, joka on yksi yhtiön kolmesta perusarvosta.

– Huolto- ja korjaussopimukset varmistavat, että kuorma-auto on teknisesti hyvässä kunnossa. Luovutuksen yhteydessä ajoneuvon ominaisuudet esitellään, jotta kuljettaja osaa käyttää sitä oikein. Kuljettajakoulutuksessa käydään läpi muun muassa taloudellisen ajon teoriaa ja käytäntöä, Soppi kertoo.

Kun näin on luotu hyvä pohja polttoainetaloudellisuudelle, Volvon kuljetusten tietojärjestelmä Dynafleet mahdollistaa ajotavan ja ajoneuvojen seurannan. Mittaustulosten avulla voi itse kehittää polttoainetaloudellisuutta tehokkaammaksi. Volvo Trucksilla on myös kokonaisvaltainen Fuel Advice - polttoainetaloudellisuuspalvelu, jossa henkilökohtainen asiantuntija käy läpi mittaustuloksia ja tekee yrityskohtaisia parannusehdotuksia.

Kun polttoainetaloudellisuutta aletaan kehittää, kannattaa huomioida muutamia seikkoja, jotka varmistavat onnistumisen.
– Henkilökunnalle pitää kertoa mahdollisimman selvästi, mitä tehdään ja miksi. Sisäisen viestinnän merkitys on siis suuri, Soppi toteaa.

Sopin mukaan yksinkertainen ja selkeä mittaristo toimii parhaiten. Hyviä seurattavia asioita ovat esimerkiksi rullausmäärät ja tyhjäkäynti.
– Kuljettajat tarvitsevat suoraa ja rakentavaa palautetta.  Kuljetusliikkeiden kannattaa panostaa palkitsemisjärjestelmän rakentamiseen, sillä se motivoi ja ohjaa kuljettajia haluttuun suuntaan.

Soppi muistuttaa, että aina voi ajaa taloudellisemmin ja paremmin. Viime kädessä kysymys on siitä, että ymmärtää polttoainetaloudellisuuden merkityksen ja päättää muuttaa asioita. Pitkäjänteisellä työllä saavutetaan paras mahdollinen tulos.

– Tiellä kannattavaan liiketoimintaan ei ole oikopolkuja. Pikavoittoja saa kuka tahansa, mutta pysyvien muutoksien aikaan saaminen edellyttää toimintatapojen muutoksia, Soppi korostaa.