Kuorma-autot

Syyt LNG-tankkausasemien määrän nopeaan kasvuun

| 4 min | 4 min
Erilaisten investointien ja valtioiden kannustimien ansiosta LNG-infrastruktuuri laajenee nopeasti. Bio-LNG:n tuotannon lisääntyessä nestekaasu on nopeasti osoittautumassa varteenotettavaksi vaihtoehdoksi dieselille kaukokuljetuksissa.
Kaasuasema
Vuodesta 2018 lähtien LNG-asemien määrä Euroopassa on nelinkertaistunut. Nykyisellä tahdilla Euroopassa on 750 kaasuasemaa vuoteen 2025 mennessä.

Polttoaineena LNG tarjoaa monia etuja, mukaan lukien dieseliin verrattava suorituskyky paljon pienemmillä CO2-päästöillä ja kustannuksilla. Tankkaus on yhtä nopeaa kuin diesel-polttoaineella, ja LNG-kuorma-auton keskimääräinen toimintamatka on hyvä, joten nestekaasu on varteenotettava vaihtoehto kaukoliikenteen polttoaineeksi. Viime aikoihin asti suurin este on ollut LNG-infrastruktuurin puute, mutta tilanne kehittyy nopeasti.
 

LNG- tankkausasemien määrän kasvu

Vuodesta 2018 lähtien LNG-asemien määrä Euroopassa on nelinkertaistunut ja on nyt yli 400, mukaan lukien suunnitellut asemat. Nykytahdilla asemia tulee olemaan 750 kappaletta vuoteen 2025 mennessä, ja vuoteen 2030 mennessä on arvioitu, että niitä on yli 2 000. Kasvu johtuu EU:n ja useiden maiden hallitusten tuesta, joka perustuu maiden näkemykseen LNG:stä ja bio-LNG:stä tehokkaana keinona vähentää logistiikka- ja kuljetusalan CO2-päästöjä.
 

Voimakkainta kasvu on ollut Saksassa, jossa hallitus on ottanut käyttöön vuodesta 2019 lähtien erilaisia kannustimia, kuten LNG-käyttöisille kuorma-autoille myönnetyn vapautuksen tiemaksuista. Nykyään Saksassa on 70 LNG-asemaa, kun vuonna 2018 niitä oli vain kolme.
 

”Saksan strategia on vaikuttanut tilanteeseen ratkaisevasti”, toteaa Henrik Persson, Kaukokuljetukset-liiketoimintaryhmän liiketoimintapäällikkö, Volvo Trucks. ”LNG-autojen määrään Euroopan teillä vaikuttaa erityisesti kuorma-automarkkinoiden koko ja Euroopan maantieteellinen sijainti kauttakulkualueena idän ja lännen välillä.”
 

Kasvu ei rajoitu pelkästään Eurooppaan, sillä Kiinassa on tapahtunut merkittävä siirtyminen dieselkäyttöisistä LNG-käyttöisiin kuorma-autoihin viime vuosina, ja Intiassa hallitus on ilmoittanut suunnitelmistaan avata 1 000 LNG-asemaa eri puolille maata seuraavan kolmen vuoden aikana.
 

Täyden ympäristöpotentiaalin saavuttaminen bio-LNG:n avulla

Tyypillisesti LNG-käyttöisen Volvo-kuorma-auton päästöt ovat jopa 20 prosenttia pienemmät kuin vastaavassa eurooppalaisessa dieselkäyttöisessä autossa (käytönaikaiset päästöt). Päästöt voivat vähentyä jopa 100 prosentilla (käytönaikaiset päästöt), jos käytössä on bio-LNG yhdessä uusiutuvan dieselin (HVO, vetykäsitelty kasviöljy) kanssa. Tämä johtuu siitä, että bio-LNG:tä tuotetaan kotitalousjätteistä, maatalousjätteistä, jätevedestä ja muista vastaavista raaka-aineista. Bio-LNG ei poikkea tavallisesta LNG:stä suorituskykynsä suhteen. Kaasun varastoinnissa, kuljetuksessa ja tankkauksessa voidaan käyttää samaa infrastruktuuria, ja LNG-käyttöinen kuorma-auto voi vaihtaa ongelmitta kaasutyypistä toiseen. Itse asiassa jotkut kaasuyhtiöt sekoittavat biokaasua LNG:hen. Näin kaikki LNG:n käyttäjät voivat hyödyntää biokaasun etuja.

Suurin este bio-LNG:n käytölle on laajamittaisen tuotannon puute. ”Tällä hetkellä saatavuus on Pohjoismaita lukuun ottamatta niukkaa muualla EU:n alueella”, Henrik Persson sanoo. ”Norjassa kaikki LNG-asemat käyttävät 100-prosenttisesti biokaasua. Ruotsissa biokaasun osuus on noin 75 prosenttia, ja pian siellä päästään 100 prosenttiin. Suomessa kehityskulku on samanlainen. Kun LNG-kuorma-autoja määrä markkinoilla kasvaa, monet suuret kaasuyhtiöt alkavat investoida bio-LNG:hen myös muualla Euroopassa.

Joulukuussa 2021 28 Euroopan maan yritykset ja organisaatiot esittivät Euroopan komissiolle biometaania koskevan Biomethane Declaration -julkilausuman, jossa sitoudutaan lisäämään biokaasun tuotantoa vähintään 350 TWh:hon vuoteen 2030 mennessä. Tarkoituksena on auttaa EU:ta täyttämään ”Fit For 55” -ilmastopaketin tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Myös muut yritykset ovat käynnistäneet omia hankkeita. Esimerkiksi Shell ilmoitti äskettäin, että sen jalostamo Saksan Wesselingissä tulee siirtymään raakaöljystä uusiutuviin polttoaineisiin, mukaan lukien bio-LNG. Shell on myös aloittanut yhteistyön Nordsolin äskettäin Amsterdamiin rakentaman bio-LNG-laitoksen kanssa, minkä ansiosta bio-LNG:tä jaellaan Shellin LNG-huoltoasemilla. Norjan Skognissa sijaitseva Biokraftin bio-LNG-tuotantolaitos, joka on suurin tämän tyyppinen laitos maailmassa, kaksinkertaistaa tuotantonsa 50 tonniin päivässä vuonna 2022. Johtavalla pohjoismaisella biokaasun tuottajalla Gasumilla on nyt 17 biokaasulaitosta Ruotsissa ja Norjassa.

Kun lisää tankkausasemia avataan, LNG:stä tulee varteenotettava vaihtoehto yhä useammalle liikenteenharjoittajalle. Kuljetusyritykset voivat näin vähentää välittömiä CO2-päästöjään lyhyellä aikavälillä, ja bio-LNG:n saatavuuden parantuessa ne voivat saavuttaa nollapäästötason CO2-päästöjen suhteen pitkällä aikavälillä. 

Voimmeko kertoa sinulle lisää Volvo kuorma-autoista ja palveluista?

Asiaan liittyviä artikkeleja