Miksi olemme kehittäneet tämän laskurin?

Tietoa tarvitaan, jotta muutos voi toteutua. Laskemalla kuorma-autojemme koko elinkaaren ympäristöjalanjäljen voimme tehdä entistä parempia päätöksiä, kun pyrimme vähentämään yhteiskunnan kannalta välttämättömien kuljetusten ympäristövaikutuksia.

Ei riitä, että laskelmissa huomioidaan vain kuorma-auton liikennepäästöt. Sen sijaan on katsottava kokonaiskuvaa ja huomioitava muun muassa raaka-aineiden lähde, energian- ja materiaalinkulutus, tehtaiden päästöt ja kierrätyksen tehokkuus. Siksi olemmekin esimerkiksi kehittäneet maailman ensimmäisen hiilineutraalin autotehtaan.

Toivomme, että tämän läpinäkyvyyden seurauksena asiakkaamme havaitsevat kokonaisvaltaisen lähestymistavan hyödyt ja voimme yhdessä kantaa vastuun siitä, että kestävistä kuljetuksista tulee todellisuutta.

Tehdasta esittävä kuvake

Valmistus

Tämä laskelma sisältää koko tuotannon, myös raaka-aineiden hankinnan, materiaalien ja osien kuljetukset sekä kokoonpanon tehtaalla.

Ajossa olevaa kuorma-autoa esittävä kuvake

Käyttö

Tämä osio kattaa kuorma-auton käyttöiän ympäristövaikutukset niin polttoaineen tuotantoon, polttoaineenkulutukseen kuin huoltoihinkin liittyen.

Kierrätysmerkillä varustettua kuorma-autoa esittävä kuvake

Käytöstäpoisto

Noin 85–90 % Volvon kuorma-autosta voidaan kierrättää, ja noin kolmasosa uuden kuorma-auton valmistusmateriaaleista saadaan kierrätyksestä. Laskelmissa huomioidaan kierrätykseen ja jätteisiin liittyvät päästöt sekä kierrätyksen tuomia hyvityksiä.

Kävelyllä ulkona paljain jaloin.

Ekologisen jalanjäljen laskin

Kuinka voisimme nykyistä paremmin pienentää ekologista jalanjälkeämme? Ihan ensin meidän on tunnettava omat ympäristövaikutuksemme. Olemme kehittäneet ekologisen jalanjäljen laskurin, jotta voimme kaikki tehdä fiksumpia, kestävää kehitystä tukevia päätöksiä.

Tulevaisuus edellyttää, että ihmiskunta ottaa vastuun planeetan resurssien käyttämisestä ja toimintamme ympäristövaikutuksista. Tällainen perspektiivi edellyttää kokonaiskuvan hahmottamista: kuinka kuorma-automme valmistetaan, kuinka paljon päästöjä ne tuottavat ja kuinka niitä voidaan kierrättää.

Me Volvo Trucksilla olemme ylpeitä siitä, että voimme aidosti huomioida koko elinkaaren ympäristövaikutukset. Näin me kannamme vastuumme.

Lars Mårtensson

ympäristö- ja innovaatiojohtaja, Volvo Trucks

Kaksi miestä tekee korjaustöitä Volvo kuorma-auton parissa

Kuorma-auton koko elinkaaren huomiointi

Ekologisen jalanjäljen laskuri perustuu elinkaariarviointiin, jossa sovelletaan niin kutsuttua kehdosta hautaan ‑periaatetta. Yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa kehitetyssä menetelmässä huomioidaan kuorma-auton kaikissa tuotannon, käytön ja elinkaaren päättymisen vaiheissa tapahtuva toiminta, jolla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tämä tarkoittaa kaikkea raaka-aineiden louhinnasta kuorma-auton hävittämiseen tai syntyvän romun kierrätykseen.

 

Elinkaariarviointimenettelyä on käytetty Volvo Trucksilla jo 1990-luvun alkupuolelta saakka, ja se on muodostanut ekologisen jalanjäljen laskurin perustan.

Volvo FH tien päällä auringonpaisteessa

Tietoa kestävän tulevaisuuden puolesta

Elinkaarta koskevat laskelmat on jaettu viiteen osaan: materiaalit ja tuotanto, polttoaine, pakokaasupäästöt, huolto ja loppukäsittely (kierrätys). Yli 90 % tavallisen dieselkuorma-auton ympäristövaikutuksista kertyy ajoneuvon todellisen käytön aikana. Täyttöaste, logistiikka, paino ja pituus, komodaalisuus, taloudellinen ajotapa ja ekologisen jalanjäljen laskuri ovat kaikki osa kokonaiskuvaa, kun kuljetusten ympäristövaikutuksia pyritään pienentämään.

Kuorma-autojen ympäristövaikutusten pienentämisessä on se erinomainen puoli, että kuljetukset kuuluvat useimpien tuotteiden elinkaareen ja melkein kaikkea ympäristössämme näkyvää on jossain vaiheessa kuljetettu kuorma-autolla. Kuljetusyritysten ympäristötietoisuuden kasvattaminen on tietenkin avainasemassa, mutta viime kädessä koko yhteiskunnan ympäristötietoisuutta on kasvatettava, jotta yritykset osaavat vaatia ympäristöstandardien noudattamista kuljetuskalustojen omistajilta.

Valmistamme uuden sukupolven kuorma-autoja

Ekologisen jalanjäljen laskurin julkistamisen jälkeen palvelua on kehitetty jatkuvasti uusinta dataa ja parempaa osaamista hyödyntämällä. Elinkaariarvioista saatua dataa myös hyödynnetään uuden sukupolven Volvo kuorma-autojen kehitystyössä. Se toimii ohjenuorana, kun kehitämme vaihtoehtoisiin polttoaineisiin perustuvia ratkaisuja ja erilaisia sähköistetyn liikenteen malleja.

Ekologisen jalanjäljen laskuria käytetään tabletilla kahvikupin äärellä

Laskelmien perusteet

Kyseessä on kattava laskin, joka arvioi kuorma-autosi kokonaisvaikutukset ympäristöön eli sen ekologisen jalanjäljen. Laskelmissa käytettävä tietokanta on mittava ja monimutkainen ja se perustuu kattaviin tutkimuksiin ja kuorma-autojemme testeihin. Laskelmien perusteena käytetään tehtyjä elinkaariarvioita. Niissä huomioidaan materiaalin tuotanto raaka-aineiden louhinnasta sellaisten materiaalien valmistukseen, joita käytetään toimittajien tehtaissa ja Volvon omissa tuotantolaitoksissa eri puolilla Eurooppaa.

Myös huollon sekä materiaalien kierrätyksen, tehtaiden välisten kuljetusten, polttoaineen tuotannon ja pakokaasupäästöjen vaikutukset huomioidaan. Romutusvaiheessa tapahtuva metallien kierrätys uusiin tuotteisiin huomioidaan positiivisesti.

Vaikutuksia on analysoitu kolmella osa-alueella:

  • Valmistus
  • Käyttö
  • Käytöstäpoisto

Kun lukuihin perehtyy tarkemmin, polttoaineenkulutus, ajokilometrit, moottori ja polttoaine vaikuttavat selvästi eniten kuorma-auton ympäristövaikutuksiin.

Mitä tulee kuorma-auton käytön vaikutuksiin, myös monella muulla seikalla kuin moottorin valinnalla on tietenkin vaikutusta. Niitä ovat esimerkiksi kuljettajakoulutus, pyörien suuntaus ja rengaspaineet. Ekologisen jalanjäljen laskuri on myös osoitus siitä, että kuljetuskalustojen hallintaa ja kuljettajakoulutusta kannattaa ehdottomasti tarkkailla ja kehittää.

Jalanjälkilaskuri

Autamme sinua kehittämään kalustoasi!

Paikalliselta jälleenmyyjältä saat lisätietoja siitä, kuinka voit pienentää omia ympäristövaikutuksiasi.

Etsi paikallinen jälleenmyyjä