Volvo kuorma-autot

Suomi

×

Kuorma-autojen vaihtoehtoiset polttoaineet 

Vaihtoehtoiset polttoaineet ovat strategiamme ehdoton edellytys, kun siirrymme kohti kestävämpää kehitystä. Valittavana on erilaisia vaihtoehtoisia polttoaineratkaisuja sen mukaan, minkälaisista kuljetuksista on kyse. Kaasukäyttöiset kuorma-autot sopivat raskaisiin kaukokuljetustehtäviin, kun taas sähkökuorma-autot sopivat erinomaisesti kaupunki- ja taajamakuljetuksiin. Tämän lisäksi dieselkäyttöisissä kuorma-autoissa voidaan käyttää uusiutuvista raaka-aineista valmistettua HVO-polttoainetta. Kaikki nämä vaihtoehdot auttavat pienentämään ekologista jalanjälkeä.

Mikä on ekologinen jalanjälkesi?

Oletko kiinnostunut vaihtoehtoisista polttoaineista?