Edellisten parin vuosikymmenen aikana autoteollisuus on tasapainotellut kahden keskenään ristiriitaisen tavoitteen välillä, kun on pyritty sekä vähentämään päästöjä että parantamaan polttoainetaloudellisuutta. Tähän asti päästöjen vähentäminen on ollut etusijalla, joten nykyiset dieselmoottorit ovat nyt puhtaampia kuin koskaan ennen. Nyt kaikki toimialalla ovatkin siirtämässä painopistettä polttoaineenkulutuksen pienentämiseen.

Polttoainetaloudellinen Volvo FH

Päästöstandardien ja säännösten (kuten Euro ja US10) NOx-päästörajat ovat laskeneet 1990-luvun alusta yli 95 % (lähde: Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto ja Euroopan ympäristökeskus). Päästörajojen laskulla on ollut negatiivinen vaikutus moottorien tehokkuuteen, koska NOX-päästöjen vähentäminen on lisännyt polttoaineenkulutusta.

Useimmat OEM (Original Equipment Manufacturer) -valmistajat ovat kyenneet kirimään tehokkuutta muilla osa-alueilla niin, että polttoaineen kokonaiskulutus ei ole noussut. Tämän seurauksena kulutuksen pienenemistahti on kuitenkin on ollut viime vuosina hidasta. Vaan ei enää. Kun päästöt on saatu laskettua nykytasoille, viranomaiset ja lainsäätäjät ovat alkaneet siirtää huomiotaan CO2-päästöihin ja polttoainetaloudellisuuteen.

Volvo FH keula

Sen osoittavat esimerkiksi Yhdysvalloissa esitellyt raskaiden ajoneuvojen toisen vaiheen päästöstandardit. Uusien säännösten (jotka Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto ja Yhdysvaltain liikenneministeriön liikenneturvallisuusvirasto ovat kehittäneet yhdessä) mukaan kaikkien 2021 alkaen valmistettavien kuorma-autojen CO2-päästöjen on oltava 24 % pienemmät kuin vuoden 2018 malleissa. Samansuuntaista lainsäädäntöä ollaan ottamassa käyttöön myös EU:ssa, Japanissa ja Kiinassa. Euroopan komissio on kehittänyt VECTO-tietokonesimulaattorin CO2-päästöjen mittaamista varten. Tällä työkalulla voidaan vahvistaa, valvoa ja vertailla eri kuorma-automallien polttoaineenkulutusta.


Volvo Fh kaupungissa

Miten kaikki tämä vaikuttaa kuorma-autojen myyntiin? Yhdysvaltain energiaministeriön SuperTruck I -ohjelma tarjoaa silmäyksen raskaiden kuorma-autojen tulevaisuuteen. Ohjelmaan osallistuu toimialan kumppaniyrityksiä ja valmistajia. Tarkoituksena on kehittää ja suunnitella uusia konsepteja, jotka nostavat rahtaustehokkuutta 50 %. Parannuksia pyritään saamaan aikaan esimerkiksi keventämällä käytettyjä materiaaleja, suunnittelemalla pinnat erittäin aerodynaamisiksi, kehittämällä alhaisen vierintävastuksen renkaita sekä käyttämällä tyhjäkäyntiä pienentäviä laitteita ja hukkalämmön talteenottojärjestelmiä.