Volvo Trucksin Fuel Advice -palvelu on suunniteltu auttamaan yrityksiä pienentämään polttoaineenkulutusta parantamalla kuljettajien tietämystä tehokkaista kuorma-auton ajotekniikoista. Säännöllisellä seurannalla ja tuella voidaan päästä jopa viiden prosentin säästöihin ja ylläpitää tämä taso. Polttoaineasiantuntijat keskittyvät uusien asiakkaiden kanssa aluksi seuraaviin kolmeen avainalueeseen.

1 Ajaminen

Koulutettu polttoaineasiantuntija analysoi kuljettajien ajotekniikan ja polttoaineenkulutuksen. Analyysissa huomioidaan olosuhteet, joissa kuljettaja toimii. Analyysin perusteella polttoaineasiantuntija tunnistaa alueet, joilla on kehittämisen varaa. Näin hän pystyy antamaan kuljettajalle käytännönläheisiä vinkkejä siitä, miten kuljettaja voi parantaa tehokkuuttaan.


Yleisimpiä painopistealueita ovat tyhjäkäynti, vakionopeudensäätimen käyttö, rullaus, ajonopeus ja jarrutukset. Kuljettajat saavat henkilökohtaiset ja yksilölliset raportit, jotka auttavat heitä parantamaan tietoisuutta ajotekniikastaan ja siitä, miten he voivat auttaa yritystä säästämään polttoainetta.  
 

2 Kuorma-auto

Kuorma-auton erittelyä laadittaessa on tärkeää huomioida auton pääkäyttötarkoitus. Esimerkiksi teholuokka, taka-akselin välityssuhde ja I-Shift –vaihteiston ohjelmisto on viisasta optimoida käyttötarkoituksen mukaan. Polttoaineasiantuntija antaa ehdotuksia siitä, miten kuorma-autoa ja sen ominaisuuksia voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Polttoainesäästöt ja parantunut tuottavuus auttavat maksamaan tehdyn investoinnin takaisin nopeasti.

3 Tuki

Tärkeimmät tekijät Volvo Trucksin Fuel Advice -palvelun onnistuneessa toteutuksessa ovat yhteistyö ja pitkäkestoinen sitoutuminen työhön. Myös Volvon polttoaineasiantuntijan ja kuljetusyrityksen edustajan sekä kuljettajien välinen sitoutuminen on tärkeää.

Pasi Ojakangas ja Vesa Soppi

Polttoaineasiantuntija antaa tukea eri alueilla:

  • Säännölliset raportit niin yrityksen edustajalle kuin kuljettajillekin yhdessä seurannan ja neuvojen kanssa auttavat pienentämään kulutusta ja ylläpitämään saavutetun taloudellisuustason. Raportit voidaan toimittaa koko kalustosta tai kuorma-auto- tai kuljettajaryhmäkohtaisesti.
  • Ehdotuksia kuljettajien koulutuksista ja muista asiakkaalle hyödyllisistä toimista.
  • Yrityksen edustajalle annettu tuki ja opastus asiakasyrityksen taloudellisuuskehityksen suunnittelussa. 

Suomessa Fuel Advice -palvelusta vastaa Pasi Ojakangas (vas.) ja palvelutuotteista Vesa Soppi (oik.)